One Who Serves – En Som Tjänar via James McConnell 31 december, 2017

One Who Serves – En Som Tjänar

via James McConnell

31 december, 2017

Är ni redo för detta Nya År? Är ni verkligen redo? För det kommer att bli häpnadsväckande, såsom Sananda har sagt.

Ni har ingen aning om vad som är på väg. Snälla! Ingen aning alls. Javisst, vi har hållit på berättat för er och förberett er och allt det, men allt gällande de saker som vi kan säga och förbereda er för, kommer inte ens att bli närapå vad som kommer att äga rum här.

De saker som ni har väntat på och förväntat er och saker och ting, de är definitivt på väg och vi kan utan tvekan under denna Nyårsafton som ni just nu upplever, tala om för er att denna kommer att bli den sista Nyårsaftonen som ni kommer att uppleva gällande detta. (Yeah! Halleluja!) Det är ett påstående som heter duga, eller hur?!

Vi kan emellertid nu tala om för er att detta är fallet, eftersom allt på många sätt kommer att ske, i och med att ni går vidare under året.

Men innan vi talar om vad som ska komma, låt oss tala lite om vad som redan har skett. De saker som ni har genomgått för detta år 2017 och till och med innan dess under ert 2016. 2016 var det år som vi kallade Förberedelsens År. Det var ert 2016. 2017 kallade vi Uppfyllandets År och inte allt blev uppfyllt som ni ville det, men allting håller på att ske. Allting håller på att bli uppfyllt. Just nu vid denna tidpunkt, i slutet av detta år har mycket blivit uppfyllt.

Nåväl, hur tror ni att nästa år blir? Vi ska tala om det för er. Det kommer att bli Fullbordandets År.

Det betyder nu inte att ni kommer att uppstiga och försvinna upp genom molnen eller något i det slaget. Det säger vi inte. Det är inte det fullbordandet som vi talar om. Utan vi talar om fullbordandet av de saker som ni har förberett er för. När vi säger ’ni’ så talar vi om det kollektiv som är ni. De av er som befinner er i uppvaknandestadiet och de av er som är på väg in i stadierna för att vakna upp och som kommer att komma in i uppvaknandestadierna. Så det som ni har genomgått under detta år 2017, under detta Uppfyllandets År, har på många sätt varit mirakulöst, ifall ni verkligen ser på saker och ting. Se hur långt ni har kommit … ni har nått hit.

Det är på många sätt häpnadsväckande, för ni har gått från att komma in i detta år 2017, med en splitterny president, och ni var inte säkra, många var inte säkra på ifall han skulle bli den som skulle komma att förändra saker och ting? Är han verkligen den som ska dränera träskmarken och all denna korruption och alla dessa kriminella aktiviteter som har pågått? Och javisst, komma att föra ut allt ur skuggorna till ljuset och allt det? Är det vad som skulle komma att ske? Ni kunde inte veta det i början av år 2017, men se nu hur långt allt detta har nått!

Ni ville ha ett avslöjande eller hur? Javisst, ni ville ha ett avslöjande gällande de jordiska aktiviteterna och vissa delar av det Hemliga Rymdprogrammet (Secret Space Program) och alla dessa saker och nu i slutet av 2017 så ska ni få det. Ni börjar få det. Det är på väg. Kanhända inte fram till den punkt som ni hade önskat er; vi vet att många förväntade sig att Presidenten skulle stå där och bli flankerad av Sananda och Ärkeängel Mikael. Hur skulle det ha varit?! Kan ni föreställa er Ärkeängel Mikael med sina vingar och kanhända till och med Sanat Kumara med sin vita häst stående där? Kan ni föreställa er hur det hade blivit? Nåväl, ni vet hur det skulle ha blivit: folk hade sprungit för sina liv! (Skratt). De skulle inte ha förmått hantera det. Förstår ni? Detta fick inte ske. Det skulle ha varit alltför chockerande.

Så allt har tonats ner en hel del, för att ge rum för dem som inte ännu har vaknat upp – vilket är majoriteten av befolkningen – för att varsamt låta dem kunna komma in i detta. Allt handlar om att göra det varsamt. Vi är klara med det gamla paradigmet, eller hur? (Ja) Vi är klara med all rädslopropaganda, eller hur? (Ja)

Låt oss gå vidare. Låt oss finna den kärlek som finns inom var och en av er. Det finns en gnista av kärlek inom varje individ på planeten. Och då talar vi om varenda individ. Det finns inte någon någonstans som inte, som inte har denna kärleksgnista som kommer från Skaparen, som kommer från Källan. Men … de av er som ni känner till att vi benämner kabalen, vi kallar dem de mörka krafterna, de vet helt enkelt inte om att de har en gnista av kärlek. Detta har frånhållits dem eller skenbart hållits ifrån dem.

Men ni själva har längs med vägen funnit att ni aldrig har varit avskärmade från Källan. Ni hade bara trott att ni var det, för det var en del av det spel som ni spelade ut här. Men detta spel är över! Det är så som ni nu behöver betrakta detta. Spelet är över. Ni kom hit för att spela detta spel, ni kom hit för att glömma bort vilka ni var, men nu är det dags att minnas vilka ni är. Det är allt det handlar om. Det är ditåt ni är på väg.

Så när ni har färdats längs detta gångna år, så har ni genomgått en väldig förändring – återigen, ni i egenskap av ett kollektiv. Inte du, varje individ, men ni som ett kollektiv – ni har genomgått enorma, enorma förändringar överallt på planeten.

Flera förändringar har skett här i det här landet. Andra förändringar har också skett i vissa andra länder. Ert finansiella system befinner sig i processen att här genomgå en fullständig förändring. Ert sjukvårds- system står här i en process av en fullständig omvälvning. Ert politiska system befinner sig definitivt i processen av en fullständig omvälvning. Såväl som det sanningsembargo som har hållits över er under så lång tid, står nu i färd med att brytas ner.

Det har slagits helt vidöppet, på grund av att ni är systemkrossarna! Ni krossar detta system för ni säger att nog är nog. Den Högste Skaparen har sagt att nog är nog! Förstår ni? Ifall den Högste Skaparen säger det, tror inte ni då att det kommer att bli på det viset?! Jag menar, kan det bli på något annat sätt när ni ser på detta?

Vi återgår till de galna saker som kabalen har försökt göra för att hindra solen eller hålla tillbaka ljuset från er alla. Kan ni föreställa er den fräckhet som de har använt sig av här för att försöka göra detta? För de visste att detta var er uppstigning. Solens energi skulle bli er uppstigning, skulle bli den energi som kom från den Galaktiska Centralsolen och javisst, de var medvetna om denna Galaktiska Centralsol. Och de var medvetna om att energin kom därifrån och de känner till allt om uppstigningen och de har gjort allt de kan för att uppehålla den. För vad händer när uppstigningen äger rum? Det är kört för dem! De är inte längre i kontroll. De är inte längre mäktiga. De är som alla andra.

Det skrämmer dem mer än någonting annat – att vara som alla andra. Det vill de inte. De vill vara eliten. Men vi talar nu om för er att eliten inte kommer att finnas längre. De håller på tas ner bit-för-bit, lite i taget, men de håller på att tas ner, för det måste de. De måste tas ner, för paradigmet, det gamla paradigmet, det tredje-dimensionella paradigm enligt vilket ni har varit så programmerade, är på väg att rasa. Det måste. Det finns inget sätt på vilket det kan fortsätta hålla sig självt uppe. Och inget sätt på vilket det skulle tillåtas uppehålla sig självt. Och vi säger ’tillåtas’, för det finns så många civilisationer därute, det finns andra varelser därute, vilka ni kallar Galaktikerna, vilka vi kallar Galaktikerna, som finns där för att hjälpa till i hela den här processen.

De har gällande många saker fått grönt ljus att alltmer framskrida, för att bli en del av denna process allt mer. Javisst, de måste rätta sig efter det ’Primära Direktivet’ och inte ingripa i den fria viljan. Det kan de inte göra, men de kan göra det ifall ni har bett dem att göra det. Och ni, de av er Ljusarbetare, har rest er tillräckligt, ni har vaknat upp tillräckligt mycket för att börja kalla på alla dem som finns där för att hjälpa till, så att de ska kunna komma in och börja hjälpa till och assistera mycket mer. Ifall de inte gjorde det, så skulle vi inte ens ha denna diskussion tillsammans med er. Ni skulle inte förmå göra det, för man skulle bara springa för sin överlevnad och allt det. Detta var planen för er kabal. Det var vad de önskade.

De ville ha rädsla och överlevnad och enbart detta såsom er motivation i livet, medan de skulle uppnå den storhet som de trodde att de var berättigade till. Men allt detta har förändrats. Därför går ni ut ur ert 2017 med en storslagen rörelseenergi, en fantastisk rörelseenergi när ni nu tar er in i detta nästa år 2018, vilket kommer att bli ett fantastiskt, fabulöst, kraftfullt år bortom allting som ni någonsin hittills har upplevt!

Det betyder inte nödvändigtvis att ni kommer att få ’Eventet’, eller ni skulle med all säkerhet kunna få det. Det betyder inte nödvändigtvis att allt kommer att bli exakt såsom ni vill ha det, för så kommer det inte att bli. Vi har för ett tag sedan talat om för er att ’hålla era säkerhetsbälten fastspända’, för resan kommer att bli lite gropig. Men när vi säger det så talar vi i termerna av dem som ännu inte har vaknat upp och som kommer att börja vakna. De kommer att börja ifrågasätta. Och när de börjar ifrågasätta, så kommer de att ställa frågor till dem av er som redan har vaknat upp.

Många av er kommer också att ta er igenom denna övergång under detta år och ni kommer att finna att inte bara era minnen återvänder, utan era förmågor; de som ni kan kalla högkänsliga förmågor, kommer att komma tillbaka till er. För vissa sker detta redan.

Vi har förstått att vissa av er börjar få upplevelser och drömtillstånd och mirakulösa bilder eller visualiseringar, snarare i era meditationer och i era drömmar och också bara i ert vakna tillstånd, ni får underbara upplevelser som börjar. När ni inser att slöjan antingen tunnas ut eller inte ens finns där längre. Javisst, det är samma sak ’det finns ingen sked’, det finns ingen slöja.

Det är vad vi nu säger. Att tro är att se! Att inte längre se är att tro. Ni behöver inte se det för att tro på det. Javisst, vi vet det, för på grund av er programmering i ert tredje-dimensionella paradigm, så måste ni få synliga bevis. Men vi talar om för er att beviset finns där, ni behöver bara få syn på det. Det finns redan där. Ni behöver bara tro på det och då kommer ni att se det.

I och med att ni tror, så kommer ni också att börja skapa alltmer. De av er som har sjukdomar och åkommor och alla dessa saker, det är en del av den gamla programmeringen. Det är vad som håller er tillbaka. Eller snarare, vad som håller er tillbaka är det som håller er kvar i programmeringen och ni märker att ni är sjuka eller drabbade eller har alla möjliga åkommor. Nu talar vi inte i termerna av uppstigningssymptomen. Det är någonting annorlunda. Nåväl, om vissa av er har dessa sjukdomskänslor och oroliga magar och alla dessa slags saker, så är mycket av det uppstigningssymptom för er, de av er som är ljusarbetare och ännu viktigare nu; ljuskrigare. Ärkeängel Mikael talade om det. Han fortsätter att tala om det. Var en krigare. Han är en krigare. Men han är inte en krigare i strid, i termerna av att döda och mörda och sådana saker. Han är en krigare för fred.

Vi säger till er att ni ska bli fredens krigare. Sprid fred. Sprid ljuset varhelst ni kan. Tala med era grannar ifall ni kan. Om något dyker upp som sporrar er att börja tala med dem om vissa av dessa saker, gör så. Skygga inte undan längre! Tiden för att skygga undan är förbi. Hör ni detta, gott folk? Tiden för att skygga undan är förbi! Tala ut er vetskap. Tala ut er kraft. Tala ut ert ljus och er kärlek, för det är hur dessa förändringar kan fortsätta ske över hela planeten. Detta är hur det ska spridas. Och ni är de som ska sprida detta.

Nu gällande förutsägelserna för år 2018. Vi vet att det är varför många av er har anslutit er här. Ni vill höra vad som är på väg och vi vill berätta för er vad som kommer. Men man talar om för mig att jag inte får säga alltför mycket här, men vissa saker kan jag säga. Jag har en viss förmåga eller en viss tillåtelse här att kunna dela med mig vissa saker och det ska jag göra. Men innan jag gör det, vänligen förstå att förutsägelser inte är något mer än en möjlighet eller en sannolikhet att något ska inträffa, baserat på vad som sker just nu. Så när man ser på hur saker och ting är just nu, så kan vi börja förutspå i termer av möjligheten och sannolikheten för det att det ska inträffa. När vi ser på det från denna synvinkel utan givna datum och sådana saker – så kommer vi i hög grad att försöka att inte använda oss av termen ’snart’, (Okej?)

Men när ni rör er in i detta nästa år, förvänta er tumultartade förändringar i ert politiska system, med all säkerhet, såsom Kongressen här i detta land, när Kongressen börjar plockas isär under det här året. I och med att de olika politiska maskinerierna som har utvecklats här, som har lett till att Bolaget Förenta Staterna blir nedmonterat, så är detta vad President Trump finns här för. Detta är hans syfte. Detta är vad han kom hit för att göra och detta är anledningen till att han inte är en jurist. Detta är anledningen till att han inte är en politiker. För hade han varit en politiker så skulle ha blivit köpt precis som alla andra tidigare har blivit köpta.

Nu när vi säger detta, så måste vi emellertid tillägga något här, uppfattningen om presidenten före honom, President Obama. Han föreföll vara av mörkret. Han verkade i hög grad vara av mörkret, men han var också av ljuset och han spelade sin roll mycket väl. Han var tvungen att spela sin roll för han måste få de systemförändringar genomförda, som skulle tillåta en ny president att komma in, såsom President Trump. Utan de saker som Obama hade förberett skulle ni aldrig ha fått Trump. Ni skulle ha fått den andra. Och ni vet vem vi talar om här. Vi kommer inte att använda många namn här, vi försöker att inte göra det, men vänligen förstå att när ni fortsätter gå vidare genom detta år, och i synnerhet i början, så kommer det att komma många avslöjanden som kommer fram. Flera avslöjanden!

Ni har fått höra om vissa av dem som finns i era arrester. Dessa saker sker. Dessa arresteringar sker i själva verket. Ni får tillsvidare inte höra talas om dem via er massmedia, men de kommer att bli hörda, för massmedia kommer att återtas i och med att ni framskrider under detta år. De kommer att återtas av Ljusets Styrkor. Detta kommer att ske. Det finns inget sätt på vilket man kan hålla detta tillbaka alltför länge till, för dammluckorna har redan öppnats gällande detta, i det som hos er kallas Project Mockingbird här inom massmedia, där alla bolagen här tog över massmedia.

Så det håller på att ta slut och vi vill sluta här, allt med att ni framskrider genom detta år. Vi kommer inte att säga när eller hur, men ni kommer att få se när dessa avslöjanden fortsätter komma ut, i och med att sanningen fortsätter komma ut, när fler arresteringar sker, fler av dessa åtal. Men vi kan säga att dessa åtal som är förseglade åtal, kommer att bli oförseglade åtal. Detta kommer att ske. Ni kanske kan få en show som heter ”De Oförseglade Åtalen”. (Skratt). Det var ett skämt. I alla fall här.

När ni fortsätter framskrida genom detta får ni se framsteg i ert sjukvårdssystem. Ert sjukvårdssystem kommer att drastiskt förändras när ni går vidare här, på grund av att ert farmaceutiska system också kommer att nedmonteras. Detta är nu på väg. Det kommer att bli större skiften här.

Ni börjar redan se detta i era bolag. Ifall ni tittar närmare ser ni att det finns många av dem som benämns VD, som avgår överallt från de större bolagen, för de inser att de största bolagen inte längre kommer att finnas kvar. De kommer inte att kunna vara en del av Republiken. De kan endast vara en del av Bolaget Förenta Staterna. De kan inte vara en del av den nya Republiken eller den gamla Republiken, hur ni vill se på detta.

Hittills har vi endast talat om det här landet. Det kommer att bli många förändringar som kommer att ske över hela världen.

Er EU, er Europeiska Union, kommer också att nedmonteras. Detta kommer att ske. Vi tänker inte säga nödvändigtvis när under detta kommande år, men det är allting en del av processen. Det började med Brexit och kommer att fortsätta med Grexit (Frexit? Polexit?) och alla andra kursiva uttryck eller hur ni vill kalla dem. De kommer alla att tas ur den Europeiska Unionen och det blir en fortgående process där i Europa och även på andra ställen i världen. Allt detta sker och kommer att fortsätta ske.

Det är varför vi säger att ni ska hålla säkerhetsbältena fastspända, för det kommer att bli rätt gropigt för en stor del av världens befolkning. Även för er kommer det att bli det, för ibland kommer ni att undra över vad som händer, för det sker så snabbt, så fort. Vi har tidigare talat om dominobrickor som faller och dessa dominobrickor har nu börjat falla. Ni har ännu inte fått se den stora, som verkligen kommer att börja ställa dem på ända, men de små har börjat falla. Och det inleddes med President Trumps deklaration att arresteringarna skulle påbörjas och allt där han skrev på det Verkställande Direktivet. Detta var en stor sak! Det blev också öppningen för dialogen mellan, samt i rörelsen med avslöjandena gällande ET/den utomjordiska rörelsen här. Allt detta är en del av denna process som sker och kommer att framskrida och det finns inget som nu kan stoppa den. Inget kan hålla den tillbaka.

De som är av de mörka styrkorna, de som hör till kabalen, fortsätter att försöka hålla processen tillbaka så mycket de förmår. De fortsätter göra sina olika bedrägerier var de kan, men de är nonchalanta. De förstår inte vad detta handlar om. Allt de förstår är kontroll och makt och att vara var de alltid förut har varit. Men de förstår inte Ljusets makt. Och detta blir deras fall. Detta är vad som kommer att rasera dem. Och det är vad som kommer att vända många av dem i Ljusets riktning. Det sker redan, men det kommer att ske alltmer när vi framskrider genom detta år, för de kommer att inse, ifall de inte redan har gjort det, att deras tid är förbi. Och att det nu är dags för Ljuset att fullständigt finnas åter här på planeten.

Vi får en indikation här om att vi kan gå vidare bara lite till och sedan ska vi ta frågor här. Vi kan tala om för er att i och med att ni fortsätter genom året, så kommer det att bli vissa saker som kommer att utvecklas.

Ni går fram emot förändringar inom ert skolsystem. De saker som har gjort ert skolsystem så disciplinerat och stelt och allt det där, vad ni kallar det som är ”kärnvärderingarna”. Det är något som kommer att lösas upp och släppas på här. Det är inget som kan fortsätta för det är skadligt för barnen. Det är skadligt för deras självkänsla, för deras fortsatta lärandeprocess att vara stela och hållas på plats, att befinna sig i en box. Ni, de av er som är ljusarbetare och krigare, ni vet att ni behöver vara utanför boxen. Eller hur? Vem vill vara inne i boxen längre? Höj er hand ifall ni vill vara i en box. Vill ni det? Nej, ni vill inte befinna er i en box. Ni vill vara fria och ströva överallt, inte bara på planeten utan i universum! (Ohörbar kommentar)

Och javisst, det är det som gäller! Det är dit ni är på väg. Ni kommer att kunna göra det. Vi säger inte att det blir det här året som ni befinner er i ett skepp och reser genom universum, men kanske. Kanhända det är möjligt. Kanske det går så snabbt framåt att ni kommer att kunna göra det. Kanske de av er som har övat er här i denna grupp – och detta är en vink, gott folk – de av er som har utbildats här inom denna grupp är förberedda för att dessa kontakter också ska vara en del i ert uttryck; ert individuella uttryck och ert uttryck gällande gruppen. Och ifall allt går enligt planen här, så kommer ni att ha dessa möten med dem som är redo att få uppleva detta tillsammans med er. Så det är något som ni kan se fram emot, något som är en del av det uttryck som har planerats under det kommande året och bortom.

Men det betyder inte – och det måste vi ständigt upprepa – det betyder inte att ni ska luta er tillbaka och vänta på att dessa saker ska inträffa. Ni måste skrida till handling och göra så att de sker. Säg vad ni vill. Gör de saker som ni behöver göra i ert liv för att få uppleva ert liv nu. Vänta inte på att få uppleva ert liv i morgon, för ni vet inte vad som kommer att ske i morgon. Därför ska ni uppleva ert liv nu. Var i ert liv i det ögonblick som pågår nu och njut av vartenda ögonblick som ni kan, för ni vet inte vad nästa ögonblick har med sig.

Nu tar vi frågorna här. Finns det några frågor?

 

 

Channeled by James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

 

 

One Who Serves via James McConnell, December 31st, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...