Sananda via James McConnell, 6 december

Jesus Sananda

Sananda

via James McConnell

6 december, 2015

Detta är Sananda. Det är underbart att åter vara med er, att jag på detta sätt får en möjlighet att dela med mig, att tala ut till alla er som finns därute och lyssnar, till alla er som läser dessa ord.

Vid denna tid är det mycket viktigt att förstå allt som sker i er värld, i vår värld. Det är en underbar tid då ni alla har samlats här. Det är en underbar tid som vi alla är en del av på grund av allt detta, som ni känner till, håller på att iscensättas. Allt detta sker för att ta er till denna punkt. Ni hörde Ashtars ord, de flesta av er fick nyligen höra från Ashtar när han talade om att det är dags att vakna upp.

Det är dags. Tiden är inne för er att vakna upp till allt som sker för att väcka upp alla till den programmering som ni har varit en del av under många, många år; under många, många livstider. Allt detta håller på att få ett slut på programmeringen. Den kommer inte att finnas längre för ni håller nu på att förflytta er upp till ert högre medvetande. Ni håller på att ta över. Ingen annan kommer längre att kontrollera er. Ni kommer att ha kontrollen över er själva och ni kommer aldrig att kontrollera någon annan.

På grund av att medvetandet just är det: Medvetande är allt som finns. Medvetandet finns i alla och i allting. Allting runtomkring er är rent medvetande. När ni befinner er i detta högre medvetande så genljuder ni med hela världens medvetande. När ni gör en förändring så förändras hela världen. Det finns inget annat sätt.

Men ni ser på dem som hör till kabalen, de som hör till de mörka som har försökt att dölja detta, att undanhålla det från er, att inte låta er veta vem ni är. Men de tiderna är nu över. De går igenom vad ni skulle kunna kalla trotsutbrott. Detta kanaliserades nyligen här av Den som Tjänar men inspelningen gick förlorad och det skedde med en avsikt och det återges nu på nytt: att de som försöker att undanhålla detta är som barn, som småbarn, som får trotsutbrott; de skriker, sträcker sig upp, de vill ha sin mat, sin mjölk, vad det nu kan vara och de försöker hålla fast vid allt de känner till. Men ni förstår, det är dags för dem att börja gå, det är dags för dem att börja springa, det är dags för er alla att börja springa.

Detta är det ögonblick då ni rör er i den riktning som låter er ta kontrollen. Och det är vad detta upprop handlar om – det handlar om att ta kontroll; ta tillbaka kontrollen för ni har alltid varit i kontroll, ni har bara glömt att ni hade den. Men det var en meningsfull glömska. Ni kom in i denna livstid, ni kom in i många livstider med denna förståelse, att ni skulle komma att glömma. Men för varje livstid som ni har haft, så har ni rört er framåt lite till, framåt lite till och ni mindes lite mer, så att när ni kom in i nästa livstid så hade ni fler av dessa minnen; ni hade mer av detta medvetande inom er som hade ökat och ni började minnas det.

Men detta är nu den livstiden, mina bröder och systrar; detta är just den. Detta är den livstid, där väckarklockan ljuder överallt. Ni har redan hört flera av era larm ringa, men det finns många fler som håller på att vakna. Många fler som kommer att sträcka ut sig och trycka på snooze-knappen, men de kommer att inse, när de trycker på snooze-knappen, att det verkligen nu är dags att stiga upp. Det sade även Ashtar: ”Stig upp! Vakna!” Nu är det dags att röra sig framåt, röra sig framåt i medvetandet, att höja ert medvetande.

Hur gör man det kan ni fråga? Bara gör det. Det finns inget ’hur’, ni gör det bara. Ni har redan det inre vetandet, ni har minnena. Allt finns där.

Inget håller er tillbaka, förutom ni själva. Men ni, varenda en av er, kan få detta att ske. Ni, var och en av er, är förändringen som ni har letat efter. Ni för in förändringarna till denna planet. Det är inte vi på skeppen som gör det; det är inte de som finns i den Inre Jorden; det är inte de som befinner sig i Himlarna. Det är inte vi – det är ni. Ni är de som gör det och ni är de enda som kan göra det. Men ni . . . (nu ringer en mobiltelefon och avbryter gruppen). Det var inte kabalen denna gång. Den här gången var det här i rummet.

Ni är de som förväntar er/välkomnar alla förändringar som sker och dessa förändringar kommer nu i en rasande fart.

Ja, ni kanske inte är helt medvetna om det. Ni kanske säger att ingenting händer, och därute finns det många, till och med Ljusarbetarna säger ’ingenting händer, det här är bara en bluff’. Men vi kan till 100 % försäkra er om att det inte är frågan om någon bluff; inget draperi dras för era ögon. I själva verket dras slöjan ifrån er syn till och med nu när vi talar. Många har talat om detta. Zorra har pratat om förändringarna som finns strax bakom hörnet; timmar, minuter, dagar, hur det nu är så sker det nu.

Ni har också fått höra att förändringarna redan har skett på de högre nivåerna, i de högre dimensionerna och javisst, allt det är sant. Det behöver nu bara manifesteras här i er förståelse, i denna tre-dimensionella tillvaron. Men ni själva befinner er inte i den tre-dimensionella tillvaron. Ni kanske tror det, men det gör ni inte. Ni har alla förflyttat er upp från den. Ni är i den fjärde och till och med i den femte dimensionen, ni fortsätter bara att falla tillbaka, för era hjärnor har ännu inte tagit kontrollen. Ni håller fortfarande på att fungera med era hjärnor och inte med era hjärtan; inte med den inre rösten som kan vägleda er bara ni tillåter det att ske. Men era hjärnor och sinnen blir fortfarande programmerade, eller så håller ni fortfarande fast vid det programmet.

Men jag talar nu om för er att ni ska släppa detta programmerande. Stig ur det nu. Det gäller att inte längre hålla fast vid allt det bekanta som ni är så vana vid. Det är dags att gå vidare till det nya högre medvetandet som ni är. Det är dags för er att släppa taget och röra er ut på egen hand som om ni var en fågel som för första gången kliver ut ur sitt bo och börjar flyga. Och, mina vänner, ni kommer att flyga, ni kommer att sväva upp till de högsta av himlar. Det kan inte hejdas nu. Kabalen kan inte längre hålla det tillbaka, det är inte möjligt.

Det kommer att ske mycket snart när ni får ta del av några förkunnanden. Det kommer att inträffa. Ni kommer att få se er omvärdering, allt detta, återställningen av den globala valutan, alla dessa saker sker nu i processen. De har många gånger hållits tillbaka precis när de skulle förkunnas; det var precis på tippen till att offentliggöras, men åter en gång bromsade något allt, någon bromsade det, vad det nu kan ha varit. Men en av dessa gånger kommer det att vara på riktigt; det kommer att vara som att inget längre kan hålla det tillbaka. Och de tiderna närmar sig nu mycket snabbt. Ni kommer att få se att det sker och ni kommer att vara en del av det. Ni kom hit för att vara en del av detta. Ni är en del av detta. Och nu kan ni säga att den slutliga trumpetfanfaren ljuder och efter det finns inget längre som kan hålla det tillbaka.

Jag är Sananda. Må all min frid och kärlek vara med var och en av er.

Jag är alltid med er, Jag har alltid varit med er och inget kan nu hålla oss tillbaka.

Publiken: Tack!

Sananda via James McConnell, December 6th

 

 

Översättning: Aslög Bergman- www.st-germain.se

Du gillar kanske också...