Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 13 december

kanalsol

Arkturiska Gruppen 13 december 2015
via Marilyn Raffaele

Kära ni, det är med glädje som vi kommunicerar och ansluter oss med er när ni reser allt djupare in i upplysning.

Vi vill tala om välvilja, ett ämne som ofta missförstås. Välvilja anses vara praxis i bemötandet av vissa behov – givandet av tid, pengar, eller tjänande för någon grupp eller individ utan personlig belöning. USA anses vara en välvillig nation på grund av de andliga principer som den grundades på och de flesta religioner i världen tror att välvilja är representativt för andlighet. Julhelgen i synnerhet befordrar välvilja som Julhälsning.

Sann välvilja är kärleksfull handling som flödar utan press, skuld, styrka, fördomar eller skam och som utförs utan någon agenda eller önskan om belöning. Det är helt enkelt en annan aspekt av villkorslös kärlek för någon som har uppnått en medvetenhet om enhet.

Välvilja blir missriktad när det får företräde framför varenda beaktande för att givaren ska känna sig ”andlig”. Denna typ av välvilja kan lätt bli och blir ofta möjliggörande. Många uppriktiga sökare har gjort misstaget att tro att tillhandahållande av andras behov är kärlek och att det därmed gör dem (givaren) mer andlig.

Vi har valt att tala om välvilja idag eftersom många seriösa andliga sökare har blivit förvirrade medan de uppriktigt försöker leva villkorslös kärlek. Detta beror på att de glömmer att först gå inombords och guidas, istället blir de ofta mänskliga dockor som betjänar andras anvisningar medan de tror att de lever i villkorslös kärlek.

Vilja kontra behov är kriterierna för äkta välvilja. Bli skicklig på att veta vad som är vad, att inte låta er bli hypnotiserad av det yttre eller andras åsikter. Detta betyder inte att ni aldrig ska hjälpa någon person eller grupp men det innebär att innan ni gör det så bedömer ni situationen och får en ”känsla” om huruvida begäran representerar verkligt behov eller är helt enkelt en vilja från mottagarnas sida och / eller individerna som talar för saken.

Var klok i handlandet av ekonomisk välvilja, ta er tid att undersöka hur mycket av donationen som verkligen når den sak de talar för. Det finns vissa grupper som lanserar vädjanden särskilt under semestertider där en stor del av er donation kommer att gå till en högavlönad VD. Sunt förnuft är en andlig verksamhet också precis som varje aspekt av det vanliga vardagslivet.

Välvilja föds som en medveten handling men med tiden som den andlig medvetenheten fördjupas, blir den naturlig och alldaglig. Ni kommer att upptäcka att ni automatiskt och utan tanke börjar urskilja behov från vilja och att det blir mycket lättare att kärleksfullt avböja eller helt enkelt inte göra någonting, om ni blir guidad så.

När ni blir guidad att neka kan ni finna er själv kritiserad av dem som inte förstår att välvilja måste ta hänsyn till de djupare aspekterna av begäran. Det finns tillfällen när vissa situationer kan ge en välbehövlig och vald läxa för alla inblandade, vilket kräver att en del av svårigheten finns kvar.

Lita alltid på er intuition och upplev resonansen av vilken korrekt handling som än behövs för er själva och andra. Välvilja betyder ibland helt enkelt att låta en annan falla platt på ansiktet så att säga, eftersom det är vad som behövs för personens tillväxt.
Detta meddelande syftar till att peka på vikten av att bli medveten om orsakerna bakom era handlingar – er avsikt. Under er hjärtcentrerade resa för att bli mer kärleksfull och välvillig fråga er själva; ”Uttrycker jag villkorslös kärlek eller upprepar jag helt enkelt någons idé om ovillkorlig kärlek?” Ni som läser dessa meddelanden är utvecklade Ljusvarelser och inte längre studenter men när ni flyttar till högre dimensionell energi, kan även de minsta bitar av gamla präglingar sätta krokben för er och orsaka förvirring. Håll er medveten i varje ögonblick.

Ange avsikten att alltid tjäna endast på de sätt som skänker det högsta och bästa goda till ”andra”. Många har i sin uppriktiga strävan att vara andlig gjort misstaget att tro att välvilja innebär att blint ge, ge, ge, med förlust av deras personliga kraft för urskiljning och val.

Godhet bör aldrig vara skyldighet på grund av påtryckningar från någon utomstående organisation eller person även om dessa grupper ofta tjänar till att larma människor om världens behov. Glöm aldrig att varje person har ett Högre Jag och Guider, och kom in i detta liv med ett kontrakt som de själva skapade för lärande.

Detta är särskilt svårt för föräldrar och anhöriga som uppriktigt vill lindra lidandet för sina barn eller vänner och familj. Det är aldrig fel att hjälpa andra som behöver hjälp. Ert kända medium Edgar Cayce sa; ”Ni kommer inte att vara i himlen om ni inte lutar er på armen av någon som ni har hjälpt.”

Men ofta kommer det en punkt där ni inser att den mest kärleksfulla handling ni kan göra är att helt enkelt ta ett steg tillbaka och låta processen utvecklas även när ni enkelt kan se vad som kommer att hända. Detta kan vara mycket svårt men är den mest hjärtcentrerade och verkligen välvilliga handlingen.

Frukta aldrig att säga ”nej” när ni styrs inifrån även om andra inte håller med eller anklagar er för att inte vara kärleksfull. Låt aldrig någon annans trossystem diktera era handlingar, särskilt i andliga ting för det är vad som lett till stora delar av det kaos och okunnighet som nu manifesterar sig i världen. Gå in i varje situation från ett medvetandetillstånd som inser att alla är andliga varelser som har mänskliga upplevelser.

Låt inte dessa ord leda till att ni blir rädda för att uttrycka kärlek, tjänande, eller pengar åt till synes disharmoniska situationer när ni blir guidad, för givande är tagande vilket är den hemliga nyckeln till överflöd. Skicka kärlek, erkännande och Ljus till varje situation, för detta är en stor form av välvilja.

Alla rör sig snabbt in i de nya och högre dimensionella energierna och många av er har upptäckt att resan har några fysiska, emotionella och mentala blodiga fotspår som endast representerar den gamla energin ni går bortom. Även de som fortfarande sover i förnuftets illusioner känner, vilket får dem att frukta och agera ut. Ha tålamod med dem, inse deras gudomlighet och var aldrig rädd för att uttrycka välvilja utan förbehåll när ni vägleds till det.

Vi är Arkturiska Gruppen

 

http://sananda.website/arcturian-group-via-marilyn-raffaele-december-13th/

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...