Sananda via Jeanette Svärdby, 16 augusti, och editerat 3 september, 2018

Ljusbärare-möte 16 augusti 2018 i Göteborg

Sananda        16 augusti 2018

kanaliserat av Jeanette och editerat av Jeanette, 3 september, 2018

 

Det är med största glädje som jag hälsar er välkomna i den här stunden mina kära vänner.

Jag är Sananda som är hos er. Genom den här kanalen idag gör jag mig hörd.

Det är som ni känner mina vänner en oerhörd intensiv tid, tiden som varit och tiden som är. En oerhörd intensiv tid av höga energier som påverkar era kroppar och era system, på mycket mycket djupa nivåer sker djupt gående läkningar.

Lägre vibrerande energier som ni inte längre ska kvarhålla i era kroppar och i era system transformeras och detta kan ni få på flera olika sätt märka av fysiskt. Era kroppar kan ömma, ni kan känna er oerhört trötta under den här tiden som är. Ni kan känna er förvirrade av allt som sköljer inom er känslomässigt men även tankar som börjar cirkulera i ert huvud och ni försöker förstå vad det är som händer, varför ni glömmer, varför ni reagerar osv.

Allt är precis som det ska i den här stunden det ska ni veta. Vad som är viktigt är att ni tar er stunder i stillhet med er själva och utvecklar den kontakten allt mera. I stillheten återfinner ni balansen om ni fallit ur den, ni återfinner lugnet.

Öppna upp för den inre dialogen med hindret och låt den bli allt starkare som att utveckla en bekantskap men med er själva och i och med att ni själva expanderar i ert medvetande så blir det som att ni får lära er att känna er själva på nytt, och nytt igen.

Det har varit och är en oerhörd intensiv tid som jag sade. Mer många av er kan känna upplevelsen av att ni inte känner igen er själva. Det är mycket som har skett er på många olika nivåer. Ni tar in så mycket ljus i era kroppar, allt behöver få landa in i era system då det är nya programmeringar kan man säga som behöver få landa in i hela ert system, att bli ett med den nya nivån av er själva.

Den här intensiva energin som påverkar er kommer att fortsätta som ni förstår.

I omgångar är det starkare därefter får ni en andhämtning innan nästa nedströmning kommer och sköljer igenom era system. Detta så även runtom hela planeten i sin helhet.

Mycket av era gamla ursprungliga programmeringar som finns i era celler, i era system vaknar allt mera upp för er, i det här finns kunskap ni bär djupt inom er.

Jag har sagt det förut genom den här kanalen och genom andra kanaler att när ni vaknar upp i en tanke att ni kan någonting som inte förr har trott er kunna, gå in i ert hjärta in i ert innersta och sök sanningen. Och ha tillit till det ni kan och till det ni känner. Ha tillit till er egen förmåga.

Den oerhörda påfrestning som är för era kroppar gör att ni behöver vila, ge er vila mina kära vänner. Att ge er själva kärlek genom vila utan dömande, utan hårda tankar, dåligt samvete. Ni vet vad ni själva behöver.

Lyssna inte på de gamla prestationstankar som ni har burit under så lång tid. Dessa prestationstankar ligger tungt i den kollektiva energin även så. Ge er frid och vila så ni kan ta in mera ljus och låta processen fortgå som ni är i.

Genom att ni vaknar allt mera upp i ert medvetande så får ni tillgång till mera information, även här ha tilliten till det ni hör, ser och känner. Medan att först söka sanningen inom er. Ni vet vad som är er sanning.

Det pågår oerhört mycket i det kollektiva energifältet, stora skiften som sker och här vill jag säga att genom att ni står i ert ljus så bidrar ni till skiftet i energifältet i den kollektiva energin.

Ni har känt av den turbulenta energin inom er och en del av er har undrat och känt som att inget händer ändå, som att något bara står stilla som i en andhämtning. Det pågår så mycket kära vänner, som är bortom er fantasi, ni ej kan dag förstå.

Den kollektiva energin är på väg att nå ett stort skifte, ett stort steg. Mycket har transformerats och många som jobbar hårt med den kollektiva energin genomgår stora påfrestningar i sina kroppar och i sina system.

Vi ser att många har det svårt idag. Det är många som vaknar upp som inte har varit vakna. Och här vill jag säga till er, att ni som är vakna är står i ert ljus redo för de som kommer till er för stöd, hjälp och kärlek. Vet då att ni är den rätta just för dem. Ni bär den kunskapen och kraften som just den personen behöver.

Mycket pågår i världen över och det är stora skiften även här. Men inget som syns för folket. Men trycket är hårt och mänskligheten får snart höra mera och mera … då det närmar sig den punkten där det inte längre går att kvarhålla den information som ska ut till mänskligheten. Den har hållits dold alltför länge.

En del kommer att synas i media. Även här vill jag tala om sanningen, att ni söker sanningen inom er. Vad ni hör, ser, känner, får höra från er omgivning. Sök er sanning.

En del sanningar som släpps fram för mänskligheten att ta del av är inte vackra, är inte kärlekshandlingar utförda. Men det är sanningar som inte längre kan hållas dolda då energin nått den höjd att dessa lägre energier inte längre kan kvarhållas.

Hur er reaktion än blir, står i ert ljus,i er kärlek till allt som är. Genom att ni gör det håller ni ljuset högt och starkt. Det är viktigt just i det här skeendet då det inte är vackra sanningar som kommer fram till offentligheten.

Var i era vackra hjärtan, stå i ert ljus, var den kärlek ni är i det här skeendet. Stora avslöjanden är på väg att för mänskligheten mera ta del av. Starka känslor kan uppkomma även här. Ni förstår vikten av att ni ljusbärare står i ert ljus utan dömanden – var i den kärlek som ni är och låt ljuset få ta sin plats åter igen.

Makten som varit, har kvarhållit er i gamla mönster, gamla präglingar, gamla trossystem. Tiden för förändring är nu. Låt gamla system mera falla bort för att det nya ska byggas upp och ta sin plats.

Vikten att ni står i ert ljus vid den här tiden är oerhört hög, då ni bär ljuset Ju mera ni älskar och accepterar er själva, desto mera ljus ni är. Desto högre blir energin inom er. Allt i en vacker kärlekshandling.

 

Jag ber er nu kära vänner att ni sluter era ögon och tar några djupa andetag. För varje andetag ni tar förankrar ni er allt mera och djupare i ert hjärta.

Ni låter energin från ert hjärta strömma ner och förankras i moder jords innersta. Ni är sammanlänkade med Moder-Fader Gud, ursprungskraften Allt Som Är.

Ni står i er stråle av ljus. Ni känner ljuset inom ert hjärta expandera, värme fyller er och kärleken och ljuset.

 

Ni tänker er att ni har kommit till den punkt där ni har valet att leda in mera lätthet. Bjuda in lättheten i ert leverne. Ni vet hur det är att kämpa, att lida, att leva i brist. Ni kan det här.. Ni har gjort det var och en.

Känn i ert inre er längtan efter friheten..känn om den finns där.

Att tillåta er att leva i frihet, att vara fri som människa, fri från bindningar, från gamla trossystem, från gamla tankar,från gamla ageranden som tjänat ut sin rätt.

 

Säg ja till friheten, till kärleken, till lättheten i enhet.

 

Genom att arbeta med er andning kan ni frigöra er allt mera i den här stunden ifrån de lägre energier som det nu är dags för er att frias ifrån och ta in det ljuskoder som förmedlas till er i detta nu.

Till att vakna upp allt mera till vem du är, och vad du är, och i tillit ledas av ditt inre framåt steg för steg i kärlek, i lätthet, i enhet.

 

Vi tackar er för den här stunden och det vackra arbete ni har gjort och vi lämnar er i glädje, i kärlek och i lätthet.

 

Vi finns med er i var stund älskade vänner. Tack!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...