Sananda via Kerstin Sisilla, 28 maj 2020

Sananda via Kerstin Sisilla 28 maj 2020
 
Jag är Sananda. Ert enträgna energiarbete ger resultat mina vänner. Ni har rensat, rensat och återigen rensat inom er själva. Allt fler av er känner nu inom er den nära kontakten med oss, vi väntande och stödjande vänner i det ni kallar den andliga världen – eller på ”andra sidan slöjan”. 
Många av er tar hjälp av oss nu – hjälp att släppa taget om den sista lilla taggen från forna tider och även att släppa taget om tiden som har hållit er i fångenskap/slaveri så länge. Tidens matriser löses upp i ett rasande snabbt tempo – snart finns endast NUET kvar för er alla och där existerar inte tiden som ni vet.
Det är underbart det som nu sker. Vi, era vänner som hjälper er närhelst ni ber oss, vi ser hur era auror skiftar färg till ljusa, lätta nyanser. Vi ser hur allt fler trådar i väven runt Gaia vävs – hur ni finner stöd i varandra utan att mötas fysiskt. Vi ser hur ni ljusarbetare sänder ut era lätta läkande energier till behövande jorden runt. På så sätt följer allt fler med i flödet, energiflödet som förvandlar vår allas planet Gaia till vad hon en gång var ämnad att bli. Nova Gaia föds – i denna stund – hon återvänder till sin Gudomliga plats i Universum, till närheten av Gud eftersom hon är en Guds skapelse precis som alla ni, djur som människa på Gaia, är Gudomliga varelser och därför är ni ALLA lika välkomna och värdiga att följa med på resan. (mitt hjärta pulserar och jag ser ljust rosa och lila färger i takt med pulsen).
 
Guds nåd är stor och i den stund du slutar lyssna på ditt ego och i stället lyssnar på ditt hjärta är du förmögen att förlåta dig själv och porten till Guds rike är öppen för dig. Allt du behöver är modet att gå inom, in i ditt hjärta där du har Sanningen och Ljuset. Detta är vad jag som Jeshua predikade – hjärtats väg är den enda möjliga vägen. Hjälp för den som så behöver finns, både i form av hjälpsamma ljusspridande Ljusarbetare och genom oss alla, för de flesta av er än så länge osynliga. Våga är att vinna!
 
Ljusarbetare – vet att ni nu på olika sätt hjälper många att finna hjärtats väg bara genom att vara ett gott exempel och genom er utstrålning – så fortsätt att sprida ert Ljus på det att ni får så många som möjligt med er på resan – resan med er Nova Gaia. 
 
Med min djupaste Kärlek och många lyckönskningar för ert väl utförda arbete. 
Sananda

Du gillar kanske också...