Sananda via John Smallman 17 februari 2022

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Sananda via John Smallman

17 februari 2022

Ni är VERKLIGA, formen och den rädsla den stimulerar är det INTE.

 

Det finns bara Kärlek. Inget annat behöv eftersom Kärlek är Allt. Allt kännande liv är omslutet av detta Enda, det energifält som är den oändliga Väldighet som är Allt. Aldrig ens under de kortaste av ögonblick har Kärlek upphört att omfamna dess skapelse. Emellertid, på grund av fri vilja, som är en viktig aspekt av den frihet i vilken alla skapades, är fritt val alltid tillgängligt, och ett val gjordes att uppleva separation och ett skenbart avskilt tillstånd – ett overkligt imaginärt tillstånd som aldrig har existerat – konstruerades där detta tillstånd kunde upplevas. Detta tillstånd har förefallit extraordinärt verkligt, eftersom det konstruerades för det syftet, och allt kännande liv som valde att uppleva det har funnit det vara en extremt övertygande verklighet, trots att det är helt overkligt!

Eftersom det förefaller vara så verkligt kan lyckan, lidandet, smärtan, osäkerheten, ångesten, begränsningarna och rädslan ni upplever som en aspekt av dess overklighet, vara extremt intensiv, vilket adderar till den känsla av verklighet den redan visar er i varje ögonblick ni befinner er i den. Det är därför det är viktigt att ni går djupt inombords varje dag, till er inre heliga helgedom, där Kärlek väntar på er och längtar efter er inbjudan att omfamna er.

Denna Gudomliga Omfamning är er rättighet, och Källan längtar verkligen efter att omfamna er, men det gör den inte om ni inte väljer att inbjuda den att göra det. Kärlek kör aldrig över era fria personliga val. Många av er väljer att inte acceptera denna kärleksfulla omfamning som finns permanent och direkt tillgänglig, därför att er overkliga, men mycket övertygande upplevelse av separation, som startade till och med före er mänskliga födelseprocess, har fått er att tro att ni är ovärdiga Guds kärlek.

Inget kan vara längre från sanningen! Ni skapades som ett med Moder/Fader/Gud.

Ni har aldrig lämnat det tillståndet, och ni kan det aldrig, eftersom det är det enda tillstånd i vilket existens är möjlig. Det kan låta som en begränsning av er fria vilja, men det är det inte. Ni är Ett med den oändliga väldighet som är Källan, och ni är därför totalt obegränsade; begränsning är overkligt. Begränsning är av form, och den är mycket uppenbar för er medan ni lever ett liv i form, men genom att gå inombords till er heliga inre fristad och öppna ert hjärta för Kärlek, som finns där permanent i väntan på er tillåtelse att inträda, kommer ni att se att ni kan tillåta er – ja, ni har rätten att tillåta er – att starkt reducera känslan av begränsning som form pålägger er.

Begränsning är en gräns för form, men när ni går djupt inombords, till er heliga inre fristad, kan ni frisläppa er från form och de begränsningar som form pålägger er, om ni så väljer. Ni har alltid ett val, även om era egon ägnar mycket tid åt att försöka övertyga er om att det inte är så. Vägra därför att hedra eller engagera er i de rädslor och tvivel de bombarderar er med, välj istället att engagera er i och hjälpa till i den kollektiva uppvaknandeprocessen, i vilken var och en av er är en viktig och oersättlig partner till Moder/Fader/Gud.

Som det så ofta sagts er, ni – var och en utan några som helst undantag – är just nu inkarnerade på Jorden därför att ni valde att hjälpa till att få mänsklighetens kollektiva uppvakningsprocess till dess nobla och ytterst magnifika fullbordan. Er enkla avsikt att vara kärleksfulla, oavsett vad som händer i era dagliga liv, var allt som krävdes av er, inget annat. Varför? Därför att Kärlek är ALLT, och ni är var och en Ett med och i Närvaron av Källan/Kärlek i varje ögonblick av er eviga existens. Därför är er närvaro, era energifält upplyfta och inspirerar andra som är nära, puffar dem mot en medvetenhet om att livet är mycket mer än vad de upplever som människor i form; den puffar dem mot ett medvetet eller intuitivt vetande om att deras liv inte kommer att upphöra med döden av deras fysiska kroppar. Detta är en mycket kraftfull impuls, den sporrar dem att öppna sina sinnen och hjärtan för Källan, även om de tidigare inte känt sig manade att göra det, för att kunna vakna upp med er.

Ni är gudomliga Varelser, ytterligt oskiljbara från Källan – Moder/Fader/Gud – och ni har enorm makt tillgänglig i varje ögonblick. Dock är detta inte helt uppenbart för er när ni väljer att tro att ni är kraftigt begränsade varelser i form. Er mänskliga form är förstås kraftigt begränsad eftersom det är dess syfte, den visar er mycket tydligt sin begränsning genom sin skörhet och sårbarhet. Den är faktiskt ett utmärkt exempel på vansinnet i att försöka separera er från Källan. Den separationen kan aldrig ske, därför att det Hon skapar är för evigt Ett med Henne i glädjefyllt, harmoniskt och ytterst villigt samarbete, oavbrutet utsträckande skapande, till er och Hennes under och förtjusning.

Skapande pågår för evigt, expanderande och oföränderligt. Detta verkar för er vara en absolut mystifierande paradox, ett irrationellt tillstånd som omöjligt kan finnas, men som finns bara för att ni lever i ett overkligt tillstånd av begränsning och inte kan föreställa er ett tillstånd som är oföränderligt, evigt expanderande och skänker er den mest förunderliga extas i varje ögonblick. Som det sagts er så många gånger, ”när ni vaknar upp kommer er glädje att vara fantastisk”.

Och ni ska snart vakna upp! Var därför redo för den glädje som skulle överväldiga er om ni fortfarande upplevde begränsning, för ni kommer att känna – ni kommer att VETA – att ni inte gör det, ni kommer istället att återigen till fullo njuta av Enheten i Varandet, er ändlösa närvaro i Kärlekens Närvaro, i Källan, fri från alla tvivel, all ångest eller rädsla, för det som är overkligt kan inte störa eller oroa era sinnen med ”tänk om” scenarier av overklighet. Ni är VERKLIGA, form och den rädsla den stimulerar är det INTE. Förbered er för de mest hjärtvärmande och upplyftande känslor, känslor av förundran och glädje som ligger helt bortom er förmåga att föreställa er dem, medan ni fortsätter att tro på overkligheten och begränsningarna i form.

Er kärleksfulle broder, Jesus.

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...