Sananda via John Smallman, 17 januari

Jesus Sananda 

Det finns ingen separation, det finns bara en dröm om separation

Här i de andliga världarna tittar vi med vördnad på er eftersom så många fortsätter med avsikten att vara kärleksfulla i varje ögonblick trots det kaos, konflikt och förvirring ni ser i hela världen och några av er också upplever i era personliga liv . Ni lever i mycket svåra tider, tider som ni villigt och entusiastiskt valde att leva i på grund av er intensiva önskan att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande.

Vi hedrar er mycket för vad ni gör och väljer att göra och, naturligtvis, är ni varje ögonblick av er heliga existens, kärleksfullt hållna i fullständig säkra och oändligt starka armar av Gud. Fortsätt med er kärleksfulla avsikt. Inom den begränsade medvetenhetens illusoriska miljö där ni utför ert arbete har ni verkligen ingen aning om den enorma kraften från tsunamin av Kärlek, de energifält som ni personligen skapar intensifieras i varje ögonblick av ert liv. Det är vad ni har gjort sedan ni inkarnerade i detta liv, även som små barn, och som ni fortsätter att göra med er ständiga avsikt att få mänskligheten att vakna. Mänskligheten är i uppvaknande, och på grund av era kärleksfulla ansträngningar är tillfället för att förverkliga detta mål nära. . . mycket närmare än ni kan tänka er.

Många av er säger säkert till er själva när ni läser detta ”Ja, hur många fler gånger kommer jag att höra detta? Jag tror det när det händer! ”

Nåja, det är er egen uppfattning, den personliga uppfattningen som var och varannan av er har.

Ni är alla medlemmar i ett massivt världsomspännande team av Ljusbärare och Ljusarbetare som flitigt strävat i ett antal decennier nu, och era ansträngningar är på väg att löna sig. Lita på er intuition, ert inre vetande, där ni absolut vet att ni levererar det ni kom till jorden för att leverera. Ni kan inte misslyckas eftersom det ni gör är Guds vilja och er som kopplas samman till en perfekt harmoni.

Medan ni väntar på att väckas upp, försök förstå att ni inte bara väntar utan är mycket aktivt involverade i mänsklighetens uppvaknandeprocess. På grund av att mänskligheten i allmänhet har mycket begränsad kännedom om de andliga världarna, er uppenbara oförmåga att få direktkontakt med dem som är ”off-world”era andliga guider eller mentorer, leder till ett tvivel som kan vara mycket starkt. Bara påminn er själva, ni som tvivlar på Guds verklighet, och om de icke-jordiska världarna, om det inte är ännu en aspekt av illusionen, en aspekt som vanlig vetenskap, medicin och media vill uppmuntra er att tro på, eftersom det inte finns några vetenskapliga bevis om förekomsten av de andliga världarna. Inte heller finns det naturligtvis några vetenskapliga bevis för deras icke-existens! Vetenskapen kan vara mycket dogmatisk och mycket är fel!

Låt mig påminna er än en gång att alla på jorden är på jorden av eget val och på den plats de själva valt! Gud skapade er alla i kärlek och kärleken gör er fria. Ingen är tvungen att vara där de befinner sig – där de befinner sig är där de valde att vara. Det kan vara en smärtsamt faktum att acceptera, när den miljö där de befinner sig, är fylld med smärta och lidande, och som människa är det normalt att söka någon annan att skylla på för de olyckor som drabbar en. Kom bara ihåg att vad som än uppstår i din närmiljö alltid är en lärdom för dig, och att lektionen alltid avser att älska, att acceptera och förlåta.

För att vara på jorden vid denna tidpunkt i mänsklighetens andliga utveckling – och mänskligheten är absolut i färd med att utvecklas andligt – är en mycket kärleksfull, generös och medkännande gåva som var och en av er fritt och entusiastiskt erbjöd, eftersom ni visste hur effektiv er närvaro här skulle vara. När ni är ett med Gud inser ni att det inte finns någon separation, att det bara finns en dröm om separation, att alla som drömmer den finner den mycket smärtsam, och ni har valt att hjälpa till att lösa upp den drömmen, så att alla återigen kan njuta av glädjen som kommer ur fullt medvetande och vakenhet i Guds närvaro, som upprätthåller glädjen och ger den näring.

Den verkligt medkännande kärleksfulla vänlighet och generositet som ni visat genom att välja att vara på jorden vid denna tidpunkt, är en viktig del av Guds oändliga kreativa bud, Gud är kärlek, Skapelsen är kärlek, var och en av er är kärlek. Ni har bara tillfälligt glömt eller tappat bort den gudomliga sanningen. Ändå gjorde ni valet att vara här för att hjälpa era bröder och systrar i dessa svåra tider, och när ni vaknar, vilket ni kommer att göra, kommer ni att bli förvånade över vad ni har åstadkommit.

Verkligheten är Gud, Himlen är ert eviga hem. Ni har aldrig lämnat det – det finns ingen annanstans! Men för er verkar det som att ni är på någon annan plats, en plats där svek, smärta, lidande, konflikter, bitterhet och hat är platsbundet (endemic); och i en fullständigt illusorisk plats är de det. Det är därför ni måste väckas upp. Ni skapades i Glädje av Glädje eftersom glädje är kärlek, är Gud, är verklighet, och att väckas är bara att än en gång bli ännu mer medvetna om vilka ni verkligen är och få erfara Glädje för evigt.

Som många har sagt många gånger, är illusionen illusorisk och mycket tillfällig. Illusioner, drömmar, mardrömmar varar inte, kan inte pågå, eftersom de är overkliga. Ert uppvaknande är förverkligandet av detta och många hänvisar nu regelbundet till ”illusionen av livet på jorden”, eftersom de accepterar en kärleksfull Gud som – och som ni så väl vet är Gud kärlek – inte kunde och inte skulle skapa en miljö, där det fanns smärta och lidande. Om han gjorde det skulle han vara galen och då kunde han inte vara Gud! Uppenbarligen är därför Gud SANN/ ÄKTA! Illusionen finns inte och ni kommer att vakna upp ur den.

Er kärleksfulle bror, Jesus.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

Du gillar kanske också...