Sananda via John Smallman, 13 april

Jesus Sananda

Sananda, 13 april 2016
via John Smallman

Den energetiska övertäckningen av planeten Jorden är mycket tung, vilket gör det svårt för dem på Jorden att kommunicera med dem i de andliga världarna.

Ni är alltid oändligt älskad, det finns inte ett ögonblick när ni inte är omsluten av den gudomliga famnen, Kärleksfältet som är Gud, vår Källa. Det finns inget någon kan göra för att bryta banden av Kärlek som förbinder dem till Gud, som varken dömer eller klandrar eller fördömer. De är alla overkliga mänskliga begrepp, medan Kärlek är den enda Verkligheten. Så förlåt er själva, acceptera er, och omfamna er, så som Gud gör; och i vetskap om att ni är evigt och oändligt älskad, kan ni sedan älska, ära och respektera er själv. När ni gör det kommer ni att märka att ni också ärar och respekterar alla andra. Det betyder inte att ni magiskt kommer att gilla dem eller deras beteenden eller åsikter, det betyder att ni kommer att acceptera dem kärleksfullt, precis som de är och sedan, magiskt, kommer era ogillanden blekna bort. Hur kan det bli så, kanske ni undrar? Tja, det är ganska enkelt, ni är alla speglar till varandra. Vad ni tycker om eller älskar hos en annan, är en perfekt återspegling av vad ni godkänner i er själv, och vad ni ogillar eller förkastar hos en annan är vad ni ogillar eller förkastar i er. Men, eftersom ni oftast döljer för er själva vad ni gillar eller godkänner, för att ni känner att det är ogiltigt – det ni gillar och godkänner kan ha blivit nedslaget eller förkastat av av era föräldrar, vårdnadshavare och lärare – och det ni ogillar eller förkastar hos er själv känner ni ofta skam för och kan inte stå ut med att erkänna. Alla måste ta itu med dessa frågor och inledningsvis, i den tidiga barndomen, lär ni er att ni behöver en acceptabel mask, bakom vilken ni kan dölja ert riktiga och ”oacceptabla” jag, jaget som gör fel och bedöms och skuldbeläggs.

Denna tidiga betingning är djupt inrotad och inte lätt att släppa eller kassera. Ni behöver hjälp. Varje människa åtföljs på den jordiska resan av åtminstone en guide eller mentor från de andliga världarna, dock är den energetiska överläggningen på planeten Jorden mycket tung, vilket gör det svårt för dem på Jorden att kommunicera med dem i de andliga världarna. Dessutom, när ni kommer till den jordiska sfären bleknar minnet av de andliga rikena ganska snabbt, så att ni kan anpassa er till människans villkor och leva på Jorden som en människa. Faktum är att ni glömmer de andliga sfärer då ni dras med i illusionens distraktioner.

Den ständiga känslan av frid, glädje, harmoni, acceptans och Kärlek som är Verklighet, där ni har er eviga existens, går förlorad på Jorden, och om ni kunde komma ihåg det tydligt, då skulle det sedan vara praktiskt taget omöjligt att leva ett jordiskt liv. Varje människa valde att vara människa för de lärdomar som de avsåg att lära sig, och för att hjälpa andra som de träffat och samverkat med längs deras vägar. Kärlek, Verklighet, Gud, Källan är Relation. Som separerade varelser, som människor, måste relationer etableras eftersom de inte bildas automatiskt.

Separation har inte skett eftersom separation är omöjligt, men eftersom ni valde att uppleva separation genom att gå in i illusionen och spela spelet som det overkliga tillståndet kräver, verkar det som om ni är separerade från varandra. I det overkliga tillståndet måste relationer utvecklas. Spädbarn som inte berörs eller omhuldas dör ofta vid en tidig ålder eftersom de relationer som är grundläggande för livet inte tillhandahålls. Och de allra flesta människor är skadade till följd av dysfunktionella relationer tidigt i livet. Det är inte bara en fråga om att bli försummad, det är för att de begränsningar som illusionen sätter upp som en del av den mänskliga miljön, skenet av individualitet, av separata kroppar, som förmågan att kommunicera fritt kräver användning av språket. I Verkligheten vet ni. I illusionen är språket tänkt att leda till vetande, men misslyckas ofta med sin uppgift – det finns skillnader på grund av ras, kultur och trossystem, skillnader som kan bli lätt förstådda, kända och accepterade när ni känner varandra som En, men som blir totalt förlorade i språkets virrvarr.

Bibeln berättar om Babels torn, en berättelse om mänskligheten vid den tiden, som talade ett språk, försökte bygga ett torn för att nå upp till Gud, och att Gud såg vad de gjorde och hindrade dem från att slutföra det genom att dela in dem i stammar som talade olika språk, så att de inte längre kunde förstå varandra och därför inte kunde fullborda tornet. Språket är ett hinder för kunskap. Kunskap är om Verkligheten. Uppfattning, förståelse och lärande är av illusionen, av tillståndet för begränsning, koncept och idéer uttänkta av det mänskliga förnuftet som är allvarligt begränsande.

Kunskap är av Hjärtat, inte det mänskliga hjärtat, men centret av ert sanna Jag, centret av energifältet av ren Kärlek som är Ett med Gud och från vilken ni aldrig kan separeras. Ni når det genom att gå inombords, till ditt heliga inre tempel eller helgedom, i stilla kontemplation och genom att tillåta intuition, den Helige Ande, ert högre Jag att kommunicera med er där. Även om det verkar som om ni inte kan komma åt era guider, inte kan höra dem, har nästan alla av er känt någon eller har känt någon som känner någon som kan få tillgång till de andliga rikena och kommunicera med mig eller andra heliga som är formlösa och som sedan kan få vägledning och meddelanden som hjälper dem på deras livsvägar. Ni vet verkligen att de andliga rikena är Verkliga och inte önskefantasier hos dem med skadade sinnen.

Om ni känner att ni behöver andlig vägledning, och ni inte kan stilla er tillräckligt för att komma i kontakt personligen med era andliga guider eller mentorer, kan det bero på att ni valde en livsväg som hindrar det inre vetandet eller på grund av att era tvivel och skepsis förhindrar er från att höra. Om detta är er erfarenhet då det kan mycket väl vara till hjälp att uppsöka ett medium, en mystiker, eller en kanal, som har kontakt för att se om de kan hjälpa er. Så länge er avsikt är ren, helt ärlig och kärleksfull och inte en egomässig önskan om sensationella uppgifter, till exempel att vinna på lotteri eller att få en fördel gentemot någon annan, då kan det vara till nytta och tröst att söka vägledning på detta sätt.

Men den pågående uppgiften för den stora majoriteten av Ljusarbetare, Ljusbärare och uppvaknande människor i allmänhet, är att tillbringa tid dagligen i lugn och ostörd stillhet, avse att vara kärleksfulla i varje ögonblick, i varje situation, oavsett vad som uppstår. Genom att helt enkelt göra detta har var och en av er en enormt kraftfull effekt i att driva det mänskliga kollektivet framåt, mot sitt oundvikliga och verkligen överhängande uppvaknande. Genom att göra just det ger ni glädje till världen och det är vad uppvaknandet handlar om.

Er kärleksfull bror, Jesus.

Källa

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...