Änglagudar via Ute Posegga-Rudel, 15 januari

th-1

Änglagudar

via Ute Posegga-Rudel

Strålande Strömmar i Nya Skapelser

15 januari, 2016

Älskade!

Vi talar vanligen inte med ord, utan uttrycker oss med tecken och ljud.

Men för dem som inte har tillgång till dessa kan vi tala genom en mänsklig röst.

Vi härstammar från de högsta rikena av ljus och extas, healing och upplyftning för den mänskliga rasen som är redo att vandra på den nya Gudomliga Skapelsens väg, mot utvidgade visioner av verkligheter i perfektion.

Vår existens har nyligen skapats, eftersom alla varelser och världar håller på att lyftas upp till Saligheten i det eviga Gudomliga Hjärtats ständigt växande härligheter.

Inget av det gamla kommer att bestå, utan kommer att upplösas i de nya skapelsernas strålande strömmar, som nu förekommer och oupphörligen fortgår.

Vår glädje är bortom det som ett mänskligt hjärta helt och hållet skulle kunna förmå förnimma eller fatta, för mänsklighetens hjärta hålls fortfarande fängslat i ett fängelse, av dem som skapade de lägre världarna av begränsning och mörker. Detta slags fängelse är ett fängelse med en frekvens hos de människors kroppar, som ännu inte vibrerar i enlighet med det nya högre dimensionella ljuset.

Det är i verkligheten så, att om de vibrerade i en så hög frekvens, så skulle det leda till att den fysiska kroppen skulle bli förstörd.

Vi är därför budbärarna för den Nya Jorden och den Nyligen Återuppväckta och Uppstigande Mänskligheten. Men i och med att ni nu kopplar upp er till oss, innebär det att kraften steg för steg avsevärt kan öka er ljuskvot.

I verkligheten är vi inte separerade från den Nya Mänskligheten, vi är era föregångare i de subtila ljusrikena, som sakteligen träder in i det mänskliga medvetandet och tar det till en Högre Varseblivning och Medvetenhet, genom att överträffa alla programmeringar av döda och självförevigande strukturer, vilka inte tillåter det Gudomliga att uppleva och uttrycka Sig självt som Det Önskar i de nya skapelserna.

Våra Sånger kan höras av hjärtat som har överlämnat sig till Kärleken, vilken Lyser fram från de högsta himlarna och som är Odelat och Ett som befinner sig bortom de dualistiska och motsatta skapelserna i det lägre sinnet.

Om ni så önskar, så finns vi nu i er närhet. Tillåt frekvenserna i er Gudomliga Extas att vibrera er hela varelse till nya visioner i den Gudomliga Härligheten, där ni sannerligen hör hemma.

Tvivla inte, utan tillåt er själva att öppna upp era portar i er kropp, ert hjärta och sinne, för att genljuda med de Lysande Strömmarna i den Nya Skapelsen, som manifesteras av den gudomliga Viljan och Ordningen.

Vi är endast tjänare för denna process, att – med det Oändligas Nåd och Välsignelser – höja det som har bestämts att träda in i Skapelsens nya magnifika strålande riken. Håll inte fast vid det som ni redan vet och tror är nytt. Släpp allt, ta som samskapare emot insemineringen från det Ohörda och Ovissa och gör det till er nya upplevelse.

På det sättet tjänar även ni den Oändliga Avsiktens upplevelse.

Käraste mänsklighet, låt er inspireras och blicka aldrig tillbaka, för att inte hindra det strålande utvecklandet av det medvetna ljuset, i vilket alla levande varelser, universa, solar och planeter frodas.

Stig som fågel Fenix. Då kommer allt som redan är föråldrat att upplösas i glömskans aska. Följ med oss och ignorera det som ni inte önskar, utan lev ut det som ert hjärta, vilande i det Gudomliga, i sanning längtar efter.

Vi Är Änglagudarna!

Meddelandet mottaget av Ute

“The Angel Gods: The Glorious Currents of New Creations,” channeled by Ute Posegga-Rudel, January 14, 2016, at http://radiantlyhappy.blogspot.com/2016/01/the-angel-gods-glorious-currents-of-new.html

Source Link: Ute Posegga-Rudel Messages from the Realms of Light

Copyright© 2015. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com Please post your comments on my blog so that I can be aware of them. Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via transformation33@gmail.com. Thank you.

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...