Sananda via John Smallman, 19 februari, 2017

Mänskligheten är i en framgångsrik period. Mänskligheten håller på att vakna. Ja, naturligtvis är ni väl medvetna om konflikter, lidande och andra kaotiska händelser som sker över hela världen och som kontinuerligt uppmärksammas av olika medier ni följer. Dessa är emellertid kraftfulla indikationer på de enorma förändringar som sker över planeten. Dessa nödvändiga förändringar föregås av ett kollektivt släppande av ofantliga mängder känslomässigt bagage som mänskligheten tyngts av och burit på i eoner. Denna känslomässiga negativitet har allvarligt begränsat er förmåga att se sanningen om vilka ni är – gudomliga varelser som har tillfälliga och overkliga fysiska upplevelser som människor i en galen illusorisk miljö. Galen för att den tillåter så mycket smärta och lidande att uppstå i den. Nu har kollektivet valt att släppa allt det overkliga för att vakna upp till sin sanna natur – KÄRLEKEN!

Genom att vi berättar för er att det bara finns Kärlek, blir allt det som inte är i perfekt linje med Kärlek, Gud, Källan, era Högre Jag, bara mindre och irrationella tillstånd av känslomässig turbulens i en oändlig, lugn och fantastisk ocean av Kärlek i vilken allt som Gud skapar har evigt liv. Ni, i ert allvarligt begränsade tillstånd av medvetande, kan egentligen inte ha någon idé om den absolut gränslösa omfattning av Gud och Hans oändliga Kärlek för er alla. När ni vaknar, som ni sannerligen kommer att göra, kommer den glädje som omringar er att förbluffa och slå er med häpnad när den lilla del av er som upplevt galenskapen av illusionen åter integreras i den enorma helhet som är Du och Gud som Ett.

Ni skapades ur Källan, Gud, Kärlek, och därför är ni och kommer alltid att vara absolut fria. Ni använde den friheten till att bygga en illusorisk miljö av allvarligt begränsande som ledde till rädsla, smärta och lidande, i vilken ni fritt lät er uppslukas för att upptäcka hur det skulle vara att leva utan tillgång till er Källa. Nu vet ni väldigt tydligt att ett tillstånd av separation inte är ett tillstånd som ni önskar fortsätta uppleva så ni har valt att vakna upp ur det drömtillståndet.

Eftersom ni varit uppslukade av det så länge har det blivit väldigt verkligt för er med alla negativa omdömen och uppenbara tillstånd av att ha rätt eller fel, i vilka de som gör rätt anklagar och straffar dem som gör fel.

Som många av er nu förstår ganska väl så det som ter sig fel eller syndigt för en upplevs rätt och lovvärt för en annan. Ni börjar äntligen förstå att dömande är något väldigt personligt, även om man i de flesta samhällen etablerat standardnormer för uppträdande som nästan alla förväntas rätta sig efter. Det finns alltid de som anser sig vara över samhällets lagar och som genom sin makt och sitt inflytande får frisedel så att de inte blir ställda till svars för sina brott. Det förändras nu då den informationsålder ni lever i omöjliggör att information permanent döljs.

Osmakliga sanningar kommer fram i ljuset över hela planeten och väldigt, väldigt få kan nu stanna ovan eller bortom lagen.

Dolda illusioner har varit en avgörande faktor för mänskligt liv på Jorden då intensivt skambeläggande har varit en avgörande aspekt i de flesta kulturers sätt att uppfostra och lära barn. Att få någon att skämmas eller att hota någon att skämma ut någon tar kraften från den som hotas och tillåter den som hotar att manipulera och kontrollera den andre. För att undgå skam lär sig barn snabbt att bedrägeri är deras enda försvar. Det blir så djupt och känslomässigt inarbetat att de inte längre förstår att de agerar bedrägligt, särskilt som alla andra beter sig på samma sätt.

Modern psykologi pekar på att majoriteten av människor bär en mask som visas för världen för att den verkliga människan inuti är skräckslagen för att avslöja sig på grund av sin djupa känsla av skuld, skam, värdelöshet och inkompetens.

Människan är skräckslagen över risken att bli upptäckt därför att den tror att dessa känslor är helt giltiga.

Den avgörande delen av uppvaknandeprocessen är att inse den totala ogiltigheten i dessa känslor, och att släppa dem. Sättet att göra detta är att tillåta er att öppna era hjärtan till den gudomliga Kärleken som omger och omsluter er varje stund så att den kan flöda in och fylla er med en enorm känsla av välmående och självacceptans.

Du är du och du kan aldrig bli någon annan hur mycket du än beundrar, respekterar, och hedrar någon annan. Och den enda anledningen till att du dras till en annan person, som du önskar beundra, respektera och hedra, är att den är sann mot sig själv, och reflekterar tillbaka till dig din egen skönhet. Ja, många av er beundrar i andra de aspekter ni förnekar hos er själva! Vackra aspekter av er själva som ni vägrar se. Andra ser dem, men ni kan inte acceptera att det de ser hos er är sanningen om vilka ni är, så ni ser ner på er själva genom personlig nedvärdering och genom vägran att acceptera de komplimanger som erbjuds er i kärleksfull acceptans av den ära som är du.

Den väsentligaste delen av er uppvaknandeprocess är ert dagliga besök till er inre fristad, det heliga altar inom dig där den Kärlek som är Gud alltid bor. Illusionen är en plats för distraktion och förvirring där kaos regerar överlägset, och vars enda syfte är att få dig att känna dig separerad, ensam och värdelös, och på det sättet fyller dig med rädsla. Era egon försöker att leda er genom dessa känslomässiga minfält genom att uppmuntra er till att känna er hotade och rädda så att ni antingen gömmer er bakom försvar som ni satt upp mot den yttre världen eller attackerar dem i den yttre världen som verkar hota er säkerhet.

Denna illusion är emellertid illusorisk, och ni är alltid hållna i trygghet och säkerhet i Guds kärleksfulla famn. Era dagliga besök till det heliga altaret inom er kommer att bekräfta för er att detta är sanningen, och ni kommer känna värmen och bekvämligheten i Guds oändliga och eviga Kärlek för er om ni öppnar er hjärtan och tillåter den att komma in. Ni behöver inte göra mer än så. När ni gör det, kommer ert energifält, fältet av Kärlek som innehåller dig, att expandera enormt och dra andra till dig för att de kan känna Kärleken och tryggheten som är du och de vill vara i din närvaro.

Kärleken är oemotståndlig! Kärleken finns inom dig för du är Kärlek, så acceptera den gudomliga Sanningen och följ din livsuppgift att hjälpa andra att vakna bara genom att vara dig själv. Släpp dina masker av rädsla som du visar för världen, maskerna som gömmer den verkliga du, den som är oändligt hedrad, respekterad och älskad av Gud. Ni är enormt kraftfulla varelser, så återta er kraft genom att acceptera er själva och genom att leva de liv ni valde leva innan ni inkarnerade. Ni inkarnerade för att hjälpa till i uppvaknandeprocessen, och det gör ni storartat bara genom att vara Er själva. Ni är alla magnifika varelser av Kärlek, av Ljus, så låt ert Ljus stråla ut i den lysande prakt som är Du.

Er kärleksfulle broder, Jesus

 

Översättning: Anneli Davidsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...