Den Galatiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 21 februari, 2017

2 Manik, 10 Zac, 13 Caban

 

Dratzo! Det går sakta och säkert framåt. Processerna fortsätter att sätta säkerhet framför leveranser. De som representerar den gamla kabalen strider hårt, och producerar en serie av oroande utdragna förseningar. Det är en strategi som får våra allierade att återgå till en mer försiktig attityd. Vi blir påminda om hur mycket de mörka tycker om komplexitet. Det är de mörkas sista slag och deras sista möjligheter att ytterligare försena vår strategi. Trots det kommer en del av en ny tidtabell att inom kort bli framgångsrik. Ett antal gamla frågor kräver för närvarande vår uppmärksamhet. Alla andra vägar kommer åter att öppnas. De mörka undersåtarna kommer till slut att arresteras, deras aktiviteter avslöjade och en välmående verklighet avslöjas. Till dess behöver vi att be er att vara tålmodiga. Er stora belöning står nära. De som har suttit vid makten under en så lång tid kommer inom kort att besegras. Även om våra framsteg har varit saktfärdiga så är de i alla fall framgångsrika. Detta korrupta and tyranniska, illegala regeringsskick kramas sönder. En ny tid är nästa här!

Ett underbart scenario färdigställer ett nytt globalt finansiellt system. Det är något som verkligen är värt dess nuvarande och hemliga karaktär. Fortsättandet av den nuvarande operationen på ett sådant lustigt sätt säkrar dess genomgående framgång. För närvarande väntar vi på ett antal nyckelsteg som fortfarande behöver uttalas. När dessa uppgifter väl är avslutade kommer vi till slut att avsluta Federal Reserve Bank. Detta stora steg gör att det nya guldbackade monetära systemet är legitimt! Med detta bakom oss så kan en serie av djärva drag stöda distributionen av de nya ”Treasury” understödda valutorna. Den nya valutan i sig själv kommer att avsluta den nuvarande makten fiat pengar har. Vi kan då mycket lätt skapa förhållandena för leveranser. Detta i sin tur låter oss sprida ett globalt välstånd. Det låter oss också utföra ett antal viktiga klausuler i förra årets Paris-avtal.

Det pågår för närvarande en kamp mellan de sista resterna av de mörka undersåtarna och de som representerar Ljusets styrkor. Det handlar framförallt om er frihet och de som på något sätt önskar hålla denna verklighet i en underlig känsla av flux. Denna kamp pågår enbart därför att Ljusets krafter fortfarande tvivlar på dess profetiska öde. När detta eftersläpande tvivel till sist skingras kommer så Ljusets triumf att säkras. Denna operation påbörjades som någon slags godtycklig operation. Dess framgång liknar något en Hollywood film. Med andra ord de allierade med Ljuset har inte än tagit sin makt i besittning. Ytvärlden kan fortfarande inte tro vad som har hänt. Ni är de som mot alla odds producerade en i sanning storslagen seger. Använd denna nyligen intagna kraft för att acceptera vilka ni är. Var modiga och visa. Låt alla veta att ni förstår vad som sker runt om på denna storslagna glob!

Vi har nu början på en ny maktstruktur, en som kommer att skapa en de jure Republik och ut ur detta nya arrangemang kommer NESARA. Var stolta så att ni kan föra ut allt detta. De mörkas öde är att gå till historiens skräphög. Den gamla världen är slut och en ny och underbar förståelse av denna verklighet sker. Det är inte lätt att släppa det osäkra och fruktade förgångna, men inom er finns vägen mot en ny värld. Låt det VARA och kom samman i det allt mer spridande ljuset av detta nya Ljus och Kärlek. De gamla mörka sätten är borta. Ta denna kraft i handen och låt den vara. NI har skickat iväg det gamla tyranniet. Sköt det hela smart. Följ de visa edikten från Mästarna. Res er upp och var fria! Ni är de som har lidit i tysthet och varit rädda att erkänna er kraft. Sätt detta åt sidan och agera som att ni har vunnit. Var sanna mot detta och de gärningar som visar på den underbara utsträckningen av er makt. Det är dags för massarresteringar och det formella uttalandet av NESARA Republiken! Stå upp och var suveräna, välmående och fria!

Namaste! Vi är era uppstigna Mästare! Denna tid är speciellt relevant för att sätta upp de olika välsignade elementen för att RV skall ske. Det är en helig uppgift för alla att komma samman och använda våra olika visioner för att säkerställa att de mest fabulösa trosuppsättningarna sker. Vi kräver djupt att händelser manifesterar för att visa på heligheten av våra gemensamma ansträngningar. För länge sedan kom vi samman och lovade varandra att våra ömsesidiga uppfattningar absolut var verkliga. Vi behöver nu visa det för varandra. Denna värld har redan påvisat styrkan som vi besitter tillsammans. Härnäst behöver vi fortsätta så att ett globalt RV kan ske. I denna process av hopp och glädje kan vi framkalla den kollektiva djärvheten som snabbt kommer att föra in denna gudomliga era. Det är därför nu den korrekta tiden för att upphöra med alla antaganden och manifestera denna nya heliga verklighet.

Det är således kritiskt viktigt att vi använder våra positiva visioner för att skapa en verklighet som till slut låter många globala händelser att ske. Ta er tid att föra fram glädje och därigenom låta oss alla uppleva välstånd, suveränitet och mer. Låt oss tillsammans transformera denna verklighet. Denna tid är menad för mirakel och visioner. De mörka har siktats på. De behöver nu elimineras. Denna värld kan inte längre fortsätta i dess nuvarande tillstånd. Istället så är det ögonblicket för er sanna frigörelse. Världen spänner sig inför en revolt utan motstycke. Man kan inte be den lame att säkra den blindes belöningar. Kom samman mina Barn! Kräv att de som är besegrade uppför sig som så. Get ut vad Himlen har utlovat. Inse i era hjärtan vad ni i själva verket är och kom samman för att ta emot denna heliga välsignelse.

Som vi tidigare har sagt så är detta tiden för gudomlig handling, något som är kapabelt att transformera denna ytvärld och ge en gudomlig ritning för de typer av ändringar som lägger tyranniet till vila. Gaia förstår vad som änder och önskar innerligt att stöda en tyst revolution som höjer mänskligheten till dess potential. Mänskligheten har nått till en punkt där kabalens hemska sätt är kända för alla och kabalen är besegrad. Det är i detta Ljus som Kärleken behöver resa sig upp och dess segerrika hållning belönas väl. Denna ålder handlar om att skapa stegen precis innan avslöjandena och att för alltid ändra Gaias inställning. Mänskligheten behöver vara medveten om var den är nu och precis vart den nu är på väg. Vi välsignar detta och gör er redo för vad som kommer att bli ert magnifika öde. Framför er ligger en serie av händelser som kommer att låta er leva bland era spirituella och rymdfamiljer igen.

Idag har vi fortsatt med våra globala veckorapporter. Ni står på randen till en ny tid för mänskligheten att bilda en möjlighet att uppleva vad ni länge har drömt om och till sist bli fria från skulder som ni har ärvt. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...