Ängla Guider via Taryn Crimi, 19 maj

TarynCrimi

Änglaguider, via Taryn Crimi

19 Maj, 2016

Idag skulle vi vilja fokusera er uppmärksamhet på ämnen som önskningar och drömmar. Vi har sagt många gånger tidigare att Universum svarar inte på önskningar, inte heller svarar det på hopp, det svarar på förväntan, på fokus, eller mer korrekt sagt, Universum svarar alltid på vibrationer. Var och en av er är vibrerande varelser, verkligheten som ni existerar i består av alla sorts vibrationer. Det är vad som erbjuder er möjligheten att utforska dualitet i sin mest fullständiga manifesterade form. Var och en av er har drömmar och önskningar som ännu inte har manifesterats i fysisk form, och en fråga som vi får så väldigt ofta är, hur kan jag vara säker på att mina drömmar verkligen ska manifesteras. Så detta är vad vi skulle vilja vidareutveckla, för att hjälpa till att klargöra hur manifestation faktiskt händer.

Alla manifestationer är skapade exakt på samma sätt, antingen det är önskade eller oönskade gör ingen skillnad, allting som är manifesterat använder exakt samma principer och lagar. Varenda dröm som ni har, alla önskningar ni har, har den fulla potentialen av att manifestera här i den fysiska verkligheten. Ingen dröm är för stor, och ingen önskan är ouppnåelig.

Nu med det sagt, existerar helt enkelt allting vibrationellt. Tankar bokstavligen vänder till fysiska manifestationer. Men hur? Nå, om allting existerar vibrationellt, vad hindrar vissa saker från att manifesteras och annat blir manifesterat? Ert fokus, era förväntningar, era känslor är katalysatorn för den manifesterade versionen av något som manifesteras. Allting har en vibrationell frekvenshastighet, allt pulserar i ett visst tempo. När någonting manifesteras i er verklighet, är det på grund av att ni helt enkelt har matchat vibrationshastigheten av denna speciella upplevelse. Ni vet när ni vibrerar snabbt, för att ni känner känslorna av kärlek, uppskattning, anpassning, lätthet, glädje, lycksalighet och så vidare. Ni vet också när ni vibrerar långsamt på grund av att ni känner känslorna av rädsla, ilska ångest, förtvivlan och så vidare.

Vi använder ofta analogin mellan två tåg som åker bredvid varandra. Om båda tågen går i 100 mil (engelska mil) i timmen, då skulle det inte vara svårt att hoppa från det ena tåget till det andra, men om ett tåg går i 100 mil i timmen och det andra endast färdas i 5 mil i timmen, skulle det vara närmast omöjligt att hoppa från ett tåg till det andra utan att drivas åt sidan. Lika attraherar lika, vad ni fokuserar på expanderar, ni upplever bara vad ni är i resonans med, ni har förmodligen hört alla dessa termer. De är verkligen sanna, ni måste matcha vibrationshastigheten av er önskan för att manifestera det här i er fysiska verklighet. Det är så enkelt som detta.

Så hur börjar ni att manifestera mer av vad ni vill, och mindre av vad ni inte vill? En underbar fråga. Genom att vara mycket mer noggrann med vad ni tillåter er att fokusera på. De flesta människor tillåter de upplevelser som manifesterar framför dem vara deras avgörande faktor i hur de känner. De tillåter omständigheterna och villkoren av deras liv dikteras av hur de känner i varje givet ögonblick. Detta kommer bara att frambringa mer av vad som redan har manifesterats till er. Det är därför så många har mycket liten förändring i sina liv. Åh, det är en annan dag, med en annan uppsättning och en annan plats, men allt som allt mycket förblir detsamma. Anledningen är helt enkelt att de tillåter omständigheterna kring deras liv styra deras fokus. Så hur får man någonting annat? Genom att välja att fokusera på någonting annat. Varenda en av er har saker som fungerar bra i era liv, saker som ni uppskattar, saker som ni tycker om att tänka på. Några av er har mer positiva saker än andra att fokusera på, men ni alla kan finna någonting, med frågan om vad som ger er glädje. Det är här det blir riktigt bra, och det finns andra i er värld, som verkar att ha hittat nyckeln till att manifestera sina drömmar, och vi kommer att dela det med er nu.

För att målmedvetet och avsiktligt skapa upplevelser i era liv, måste ni vara tillräckligt försiktiga i era tankar, och fokusera på att hitta tankar och därmed känslor som bringar er in i tillstånd av anpassning. Ni ser, det finns aldrig en tid som ni inte är i linje med något, det finns aldrig en tid som ni inte är i harmoni med något, men vad är ni i harmoni med? Ni manifesterar alltid, det finns aldrig en tid när ni inte manifesterar, men nyckeln till att manifestera mer av vad ni vill, är att släppa ert fokus på de saker som inte fungerar och fokusera intensivt på alla de saker som är. Alla de saker som ger er tillfredsställelse, som ger er en känsla av frid, eller glädje, eller kärlek, eller lycka. Bara då kan ni vara säkra på att mer kommer att flöda till er som ger er mer känslor som känns bra. Manifestation har gjorts för att vara långt mer komplicerat än det verkligen är. Det är faktiskt ganska enkelt. Matcha vibrationen av vad som behagar er genom att hitta fler tankar som behagar er. Vi kan försäkra er att ni kommer att vara så i samklang, så vana att må bra, att ni kommer att vara otroligt medvetna när helst era tankar går vilse från känslan av välbefinnande och frid i sinnet. Ni behöver inte fokusera specifikt på er dröm hela dagen för att den ska manifesteras, det skapar ofta sitt eget motstånd på grund av att ni allt för ofta är medvetna, att vad ni önskar saknas. Fokuset på dess frånvaro kan bara medföra mer av den känslan för er genom att inte manifestera i er verklighet. Fokusera era tankar på vad som känns bra mer ofta, och universum kommer att hitta sätt att föra med sig vad ni söker.

Era drömmar kommer att manifesteras på de mest överraskande och angenäma sätt, om ni bara vill ta er tid att vara flitiga på att fokusera på mer av vad som behagar er, hellre än vad ni ser som potentiella problem eller utmaningar. Allt det kommer att göra är att förstora era problem. Förstora det goda i era liv och mer gott kommer, det är en garanti, det är med absolut säkerhet som vi delar detta med er.

I kärlek och ljus, vi är era Ängla Guider

 

 

If you have questions for the Angels, I invite you to schedule your private session today!

Want to learn to channel the higher realms for yourself? Find out how HERE!

Copyright © 2012-2016 by Taryn Crimi. All Rights Reserved. Permission is given to copy and distribute this material, provided the content is copied in its entirety and unaltered, is distributed freely, and this copyright notice and links are included. http://www.Angelic-Guides.com

 

Du gillar kanske också...