Sananda via John Smallman, 3 september 2017

Sananda via John Smallman, 3 september 2017

 

Du är älskad, ledd och stödd av dem i de andliga världarna i varje ögonblick av din mänskliga livstid

Jesus Audio Blog söndag 3 september

Människans uppvaknandeprocess öppnar sig och blommar och utvidgar sig därför till alla, som alltid var gudomligt planerat och avsett. Det kan tyckas för er att kaos och förvirring ökar över hela världen, men i själva verket pågår en enorm frigöring. Det är en frigörelse av alla förnekanden, skam, bitterhet, dömande, skuld, värdelöshet och nedvärdering som har plågat er sedan det ögonblick när skilsmässan fantiserades ihop och illusionen byggdes. Och självnedvärdering är en stor sak, som ofta leder till storhetskänsla och arrogans hos den som upplever det, eftersom han/hon desperat försöker dölja och förneka sin fruktansvärda känsla av värdelöshet och oälskbarhet.

Att få de väldigt negativa känslorna ingrodda i sig själv orsakar stor rädsla som antingen leder till känslomässig kollaps och allvarlig depression eller till intensiv ilska och projicering på andra. Ha medkänsla för dem som ni interagerar med, som är så infekterade, och det finns många av dem – även ni själva! – och skicka dem kärlek, ovillkorlig kärlek, eftersom det är den mest effektiva formen av helande som ni kan erbjuda till andra, och det är en av era främsta orsaker till att vara inkarnerade i denna förändringens tidsålder på Planeten Jorden. Och självklart, när ni ger kärlek till andra, även tyst och helt diskret, så erbjuder ni den också till er själva. Så gör verkligen en poäng av att acceptera det.

Du anmälde dig frivilligt till att inkarnera och hjälpa dem i smärta och lidande genom att dela och utvidga KÄRLEK till hela mänskligheten. Den tanken resonerar med dig, eller hur? Ändå hade de flesta av er helt glömt ert livsändamål på Jorden – de distraktioner som det presenteras med är enorma – och nu behöver du denna påminnelse för att hjälpa dig att komma tillbaka på kurs. Men hur skrämmande andras beteende än kan vara, kom ihåg, våldsamma attacker – fysiska, psykiska eller emotionella – är bara mycket desperata rop på KÄRLEK, och du har det i överflöd.

Att du läser eller lyssnar på det här kanaliserade materialet och till annat material med liknande budskap, borde tydligt indikera för dig att du valde att vara här för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande. Och jag vill påminna dig om att du har obegränsat stöd från dem i de andliga världarna vilka hejar på dig, och uppmuntrar dig med upplyftande och inspirerande budskap och ständigt påminner dig om hur älskad och hedrad du är.

Öppna er för att ta emot det överflöd av Kärlek som erbjuds er i varje ögonblick, och känn dess lugnande smekning!

När du gör det så kommer du att känna dig älskad och stödd, som du verkligen är, och din kompetens och förmåga att hantera de oväntade mänskliga uppror och besvikelser som du upplever – interpersonella och materiella frågor och problem – kommer att förvåna dig. Du är älskad, guidad och stödd av dem i de andliga världarna i varje ögonblick av din mänskliga livstid, precis som överenskommits och lovats när du satte upp din livsplan innan du inkarnerade. Vi har inte glömt våra avtal med er, och vi kommer att fortsätta att hedra dem fullt ut genom era mänskliga liv.

Gå inom till platsen för gudomlig frid och kärlek, din heliga inre fristad och slappna av i energifältet som stödjer dig, och hela Guds gudomliga skapelse, i varje ögonblick av din existens. Absorbera den rena gudomliga energin, och låt den stärka och motivera dig. När du gör det, utan att ifrågasätta den eller försöka förstå det – distraktion! – expanderar ditt eget mänskliga energifält enormt och höjer upp och lyfter alla som du samverkar med. Och det är därför du inkarnerade, för att “snabbstarta” energifälten av alla som du samverkar med på något sätt och när som helst allt, från barn till ålderdom, för att hjälpa dem att vakna, precis som du själv gör. Ja, du vaknar verkligen.

Allas energifält är ren Kärlek, eftersom Kärlek är din natur, men distraktionerna och rädslan som livet som människa ständigt erbjuder dig ledde många av er från en mycket tidig ålder till att känna er alltmer ovärdiga Kärlek och så valde du att blockera din tillgång till Den, din medvetenhet om den. Uppvaknandeprocessen är att frigöra och göra dig av med den blockeringen när du att kommer ihåg att du är Guds perfekta och älskade barn, och att inse att det uppenbarar för dig att din känsla av värdelöshet är fullständigt ogiltig! För hur kunde ett Guds perfekta barn vara värdelöst eller omöjligt att älska? Tanken är galen. Gud är KÄRLEK, och därför är allt som han skapar evigt och utan avbrott i detta absolut ointagliga tillstånd. Ingenting kan skada dig, än mindre förstöra dig, för att du är för evigt Ett med din gudomliga källa, Modern/Fadern/Gud, ALLT som är. Det finns inget bortom eller utanför detta tillstånd eftersom det inte finns något bortom eller utanför.

Naturligtvis, som människor som sover och drömmer om smärta, lidande, separation, övergivenhet och värdelöshet, är denna sanning väldigt svår att acceptera. Drömmen, eller oftare mardrömmen, verkar helt riktig eftersom du känner smärtan och lidandet. Men ni har alla som människor också haft smärtsamma och skrämmande mardrömmar från vilka ni vaknat – kanske i skräck och chock – för att omedelbart inse att det som ni drömde och trodde i det ögonblicket faktiskt var helt overkligt, även om det när du gick igenom det absolut inte verkade vara fallet. Vilken lättnad att vakna och låta minnet lösas upp och släppa!

Så, när du vaknar till Verkligheten, som du oundvikligen kommer att göra, så kommer alla minnen av smärta, lidande, värdelöshet, oälskbarhet, bitterhet och rädsla att upplösas för att ersättas av oändlig frid och glädje. Din Faders Vilja för dig och din egen, för den är identisk med Hans, är evig frid och glädje. Det är det tillstånd som du har skapats till och som du aldrig har lämnat. Drömmar och mardrömmar slutar. Verkligheten är evig, tidlös, ett tillstånd av fullkomlig och oändlig salighet till vilken du kommer att vakna.

Er  älskande broder, Jesus.

 

 

Översättning: Lars-Eric Sidling   www.st-germain.se

 

You may also like...