Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 5 september, 2017

7 Manik, 0 Zip, 1 Ik

Selamat Balik! Allt fortsätter nu att gå framåt. Den mörka kabalen insisterar med att förmoda att de fortfarande är oåtkomliga, men denna djupa tro kommer nu att krossas. Ljusets olika krafter äger arresteringsorders för att formellt låsa in dessa skurkar. Denna utveckling kommer också göra slut på det gamla olagliga USA Bolaget, och den vid höften häftade Federal Reserve Bank. Den avskyvärda sanningen kommer att ta ned dem helt och hållet. De mörkas framtid kommer att avslöjas då de snabbt samlas ihop och utan ceremonier skickas till hållceller i rymden.

Detta välbehövliga fängslande kommer att enormt chockera alla som fortfarande är associerade med de mörka och deras sätt. Det kommer att möjliggöra flödet av valutor som sedan länge har utlovats till er. Ett inledande flöde av fonder kommer att lansera den nya NESARA Republiken och gör slut på de långa förseningarna som har karakteriserat er verklighet. Denna händelse kommer att historiskt symbolisera er nya verklighet. Ändamålet med denna process är att fullborda vår nya verklighet genom att formellt bortföra allt som på något sätt kan vara bundet till det gamla.

Värdelösa förseningar och ökande frustreringar kommer att bytas ut mot framgång och glädje, och en värld där ni och Ljuset är styrande. Vi ber er att vara tålmodiga då Ljuset till sist påbörjar det helt nödvändiga ihopsamlande av otaliga skurkar. Vi kommer att vara hängivna till fallet av den gamla olagliga regimen och deras associerade institutioner. Nya teknologier kommer redigt att införas, men kommer kanske att ta längre tid att komma på plats än vad som först var förväntat.

Vet därför i ert hjärta att många fundamentala rörelser sker bakom scenen. Det är dessa hemliga åtgärder som för närvarande utför allt som är förväntat att förändra vår nuvarande verklighet. Vi förblir säkra på att de nya kommunikationerna kan tillåta oss att göra vad som är nödvändigt för generell framgång. Den inledande delen av vår strategi är fullbordad. Resten följer nu strax efter. Vi förväntar oss helt och hållet att era existerande bekymmer snabbt byts ut mot initierandet av era stora visioner, vilka kommer att bli opererbara. Det är absolut så att det bästa nu kommer. Halleluja! Halleluja!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Himlen ser vad som nu händer enbart som ”rättvis efterrätt” för de mörka och deras giriga undersåtar. Under en mycket lång tid så har kabalen försenat det oundvikliga. Det har skapat omåttliga frustreringar och fått många att falskt tro att distributionen aldrig skulle ske. Era magnifika gudomliga visioner kommer till sist att infrias! Det har krävts en hel serie av överraskningar för att till sist tillåta era fonder att materialiseras. Vi ber helt enkelt att ni tackar Himlen och i sanning njuter av vad som håller på att utveckla sig.

Himlen vill att ni använder er av er storslagna passion och visar precis hur underbart allt detta kommer att bli. De kommande fonderna kommer att tillåta införandet av den nya NESARA Republiken, göra slut på USA Bolaget och låta de nya UST (US Treasury) sedlar att bli den nya guldbackade valutan för denna nation. Kabalens undersåtar separeras och som tidigare noterat skickas till speciellt redogjorda fängelser i rymden. De kommer aldrig att besvära er igen. Ni kommer att få träffa dem igen i framtiden enbart som en del de slutliga stegen då detta klot går till fullt medvetande.

Dessa utvecklingar tog så lång tid eftersom det krävdes tid för att framgångsrikt fullborda ett antal kritiska förfaranden just innan ni får era inledande fonder. Var i glädje då ni snabbt kommer att inse precis hur värdefull denna speciella process verkligen var. För närvarande så är allt på plats för vad ni i sanning har väntat på. Vi ber er helt enkelt att fortsätta med er passion och snabbt sätta i rörelse de gudomliga prototyperna som nådigt kommer att symbolisera denna nya och underbara värld!

Idag har vi glädjefullt rapporterat om vad som pågår runt om vårt vackra blå-gröna klot. Detta nya landskap kommer att bevittna fullbordan av otaliga åtaganden som kommer att omforma det till en värld fylld med frihet, fred och gränslöst välstånd. Glöm aldrig, kära Hjärtan, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

 

Du gillar kanske också...