Sananda via Kerstin Sisilla 21 april 2020

Sananda via Kerstin Sisilla 21 april 2020

 
Jag är Sananda som önskar kommunicera lite med er. 
 
Olika frågor och funderingar har nått mig. En fråga är om den Gudomligt maskulina kraften också kan benämnas Christus och den Gudomligt feminina kraften kan benämnas Sóphia. Svaret är ja när det gäller urkraften, den maskulina respektive feminina som båda uppstod när mänskligheten i sin utveckling gick från att vara en androgyn varelse, till delningen av en själ i en maskulin och en feminin själ. En själ delades således mitt itu och blev till två – en syster och en bror som själsligt står varandra än närmare än enäggstvillingar – det är vad som kallas tvillingsjälar. 
 
En annan tankekedja som jag har nåtts av är frågan om vad Treenigheten och den Heliga Ande är. Fadern, sonen och den Helige Ande och NATURLIGTVIS Modern, dottern och den Helige ande. När jag inkarnerade som Jesus/Jeshua var den Helige Ande verksam i Christus-energierna – kärleksenergierna som genom änglaväsen gjordes verksamma i Moder Maria och även gjorde mig fylld av dessa kärleksenergier så att jag efter erforderlig utbildning så småningom kunde utföra mitt uppdrag som var att föra Christus-energierna till jordens yta. 
Sòphia – den Gudomligt feminina kraften var även den verksam i Moder Maria – också genom änglaväsen. Inom katolska kyrkan dyrkas Modern – Sòphia som betyder visdom – mer än i andra delar av religioner. Tack vare mänsklighetens under lång tid samlade visdom finns nu åter både Christus och Sóphias energier inom räckhåll för er alla. 
 
Åter till tre-enigheten i “Fader/Modern, sonen/dottern och den Helige Ande”. Att den Högste Skaparen/Gud är Fadern/Modern kan nog alla tänka sig. Att sonen/dottern är Guds alla barn – i detta fallet människosläktet som har utvecklats genom många inkarnationer på jorden, omväxlande som man och kvinna kan ni också tänka er, tror jag. 
När vi kommer till den Heliga Ande blir det kanhända mer “flummigt” som ni brukar säga. Tänk er de starkaste starka mest strålande Ljusenergierna fyllda med Guds kärlek och frid. Tänk er hur de vackraste Änglavarelser kommer ner till jorden med detta strålande Ljus som intränger i allt. Dessa änglavarelser förde således ner Christus-energierna till jorden genom Jesus/Jeshua – de spelade rollen av den Helige Ande – de hjälpte Gud Fader/Moder i den delen av arbetet. Christus var närvarande hos Maria för att hon skulle befruktas med detta barn – även vad gäller Sòphia var den Helige Ande verksam.
 
I dag strålar Christus-energierna åter ner över Gaia och drar fram allt i Ljuset. De senaste åren har även Sóphias återkomst förberetts genom bl.a. “Metoo- rörelsen” och nu går utvecklingen med stormsteg. Både kvinnor och män vaknar till medvetenhet om att ni alla i första hand är Människor, oavsett kön, etnicitet, yrke, socialgrupp o.s.v. har ni alla samma rätt till frihet. Frihet att vara den ni är innerst inne – i ert hjärta. Frihet att uttrycka er åsikt, att bli respekterade som den ni är – inte för vad ni gör. 
Förvandlingen som sker nu är ofantlig – när nu rättvisan segrar på jorden, kvinnan får upprättelse och alla individer har möjligheten att erhålla balans inom sig – med Christus- och Sóphia-energierna i balans både inom och så småningom utom – på jorden som då är förvandlad till den Gyllene planeten Nova Gaia.
 
En fråga jag fått är om denna balans mellan maskulina och feminina energier även ger en återkoppling till tvillingsjälen. Svaret är ja, en återkoppling sker. En återkoppling som ger en stark känsla av frihet eftersom längtan efter “den andra halvan” är över när balansen inom individen själv har uppnåtts. Man har hittat balansen i sig själv – alltså är friheten fullständig med både den Gudomligt maskulina kraften/energin och den Gudomlig feminina kraften/energin inombords. Tre-enigheten, friden, lyckan, glädjen, friheten och ett liv i Kärlek är uppnådd.
 
Denna kvinna hade nyligen en upplevelse av att en målning hon gjort – magenta-röd med en enkel symbol målad i annan färg – behövde en motsats/en motsvarighet. Resultatet blev en blågrön bild med samma symbol, men spegelvänd och i annan färg. Innan målningen hann bli klar upplevde hon “en sekvens” där målningarna hölls upp mot varandra så att den spegelvända symbolen kom ovanpå den andra. Då smälte bilderna genast samman, de förenades. I detsamma såg kvinnan en bild av hur planeten jorden blev strålande gyllene och en spiral av energi snurrade under planeten som steg uppåt mot Ljuset och blev till den Gyllene planeten Nova Gaia. 
Därefter frågade kvinnan mig om bilderna, den magenta-röda och den blågröna, och javisst, de representerade den Gudomliga Maskulina aspekten respektive den Gudomliga Kvinnliga aspekten. När de förenades och möttes skedde – i hennes upplevelse – den stora energihöjningen som förändrade planeten Jorden.
Så javisst, tvillingsjälar förenas i denna process, vilket ofta ger en stark känsla av enhet, kärlek och frid. Men jag vill poängtera att man inte behöver veta vem som personligen är ens tvillingsjäl/ens “andra halva” för att denna process ska fullföljas – eftersom var och en redan är en helhet. 
 
Detta får vara nog för denna gång.
Tack. Jag älskar er alla mer än ni kan tro och jag finns här till er hjälp.
Med Kärlek. Er Sananda
Kerstin: Tack älskade Sananda för hjälpen med svar på frågor. Tack för att du finns till vår hjälp i denna spännande tid.
Jag äskar dig liksom jag älskar Gud Fader/Moder

You may also like...