Anshars Kollektiv via Losha, 18 april 2020

Anshars Kollektiv, 18 april 2020

Via Losha

 

Här är ert meddelande från Kollektivet. Vi förmedlade ett meddelande till alla för några dagar sedan och det mottogs väl, så vi skulle vilja ge er ett nytt meddelande. Den här gången kommer meddelandet att handla om sanning kontra osanning.

Ni har många exempel, i er nuvarande situation på Jorden, där ni får höra en mängd osanningar. Detta kan orsaka att många människor, särskilt de som inte är uppvaknade, känner stor förvirring, ångest och kaos.

Ni som är uppvaknade, till exempel ni som läser det här meddelandet, kan urskilja osanningar mycket lättare än de som fortfarande sover. Det är er roll i denna livstid att vara här för dem när de börjar vakna upp, och det är inte alltför långt in i framtiden.

Vi vet, genom att lyssna på tankarna hos dem som tar emot vårt meddelande, att er roll att lyssna på de icke-uppvaknade när de har frågor, är skrämmande. Vi skulle vilja försöka ta bort lite av den ångesten med detta meddelande.

Den skrämmande känslan som ni upplever när ni får frågor som rör osanningar, vilka finns i överflöd, är ett tecken på att ni bryr er och det är bra, på ett konstigt sätt.

Vägledningen som vi skulle vilja ge er för att hjälpa de omedvetna att lära känna sanningen, är att tala från hjärtat. Om det inte skulle kännas rätt i hjärtat att ge en massa detaljer om alla osanningar som finns, bara släpp det!

Era år av personliga erfarenheter, när ni upptäckte lögnerna själva, kommer att vara en vägledning som ni kommer att använda för att hjälpa andra att vakna upp.

Ni kommer att kunna minnas hur det kändes för er när ni höll på att vakna upp till dessa mycket störande och kaotiska känslorna som ni upplevde. Som ni redan har insett kommer det att bli ännu mer kaos och ännu mer oro för dessa nyuppvaknade människor att lära sig sanningen, eftersom det kommer att hända i mycket snabbare takt.

Det är dock sant att de kommer att ha mer stöd när de lär sig sanningen än ni hade. Så vi skulle säga att det förmodligen är en jämlik balans mellan hur svårt det kommer att bli att lära sig dessa sanningar. Det här är inte den huvudsakliga diskussionen här … men det är fortfarande ett ämne väl värt att diskutera.

När ni väl har kommit förbi känslorna av osäkerhet vad det gäller att lära andra om sanningen, kommer ni att märka att orden bara kommer. Man måste vara särskilt uppmärksam på hur energin känns under samtalen, eftersom det kommer att vara den största indikatorn på hur mycket information man ska ge till andra i det ögonblicket.

Vår kanal här har blivit mycket uppmärksam på vilka ord hon ska välja, och försöker säga dem på ett visst sätt till dem som ännu inte har vaknat, men det är inte det enklaste sättet att förmedla sanningen, har hon lärt sig.

Vi tycker att hon har börjat inse att hon kämpar mot informationsflödet mellan de två, och det kommer aldrig att resultera i något positivt resultat. Så hon håller på att lära sig att energin i det ögonblicket är den viktigaste aspekten när man försöker förmedla mycket svår, men också mycket viktig information till någon annan.

Detta är det primära budskapet som vi ville förmedla idag, och vi uppskattar att hon låter oss använda hennes erfarenheter för att hjälpa andra att förstå, på ett mer konkret sätt, hur man hanterar situationen. När man har andras erfarenheter att lära av och att läsa om, hjälper det en att förstå och tillgodogöra sig lektionerna i alla ämnen.

Vi känner att vi har gett er den speciella information som vi önskade i det här meddelandet, och vi vill säga att vi är mycket nöjda och hedrade om vi får kommunicera med er fler gånger genom olika kanaler.

Vi uppskattar verkligen den tid ni har gett oss genom att läsa detta meddelande, och vi sänder er våra välsignelser. Vi ber er att vara snälla mot varandra och lägga märke till energin i alla ting, och ha det bra.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...