Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 april, 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 april, 2020

En process för att frammana en hög vibration ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att kontakta er alla.

Vi är här för att bjuda in er till ett nytt tillstånd av att vara, ett nytt medvetandetillstånd. Vi är här för att hjälpa er att låsa upp en ny vibration inom er själva. Vi vet att det är hög tid för mänskligheten att uppleva något helt nytt, något som tar er till nästa nivå i evolutionen av ert medvetande. Vi inbjuder er att känna in vibrationer som är en kombination av fred, kärlek och glädje.

Det är en vibration som ni alla kan komma åt när ni fokuserar på utrymmet mellan era solar plexus och sakrala chakran. Fokusera på den här delen av er fysiska kropp just nu, och andas. Andas in i det utrymmet med samma fokus och intensitet som ni skulle använda om ni försökte antända en brand från en mycket liten gnista på kanten av en tidning. Andas in med vetskapen om att ni kan uppleva alla tre av dessa vibrationer i kombination med varandra.

Vet att ni är där för att ta det som redan finns i den fjärde dimensionen och skapa något nytt, något som aldrig tidigare upplevts, aldrig tidigare känts. Gå till den platsen mellan era andra och tredje chakran, och känn kombinationen av fred, kärlek och glädje som en vibration, en upplevelse, en aspekt av vem ni är. Låt känslan fylla er, fylla er från topp till tå med tre av de bästa känslo vibrationerna kombinerade till en.

Och låt nu den energi som ni har frammanat spilla ut och över till era energifält. Låt er själva känna er omgivna av denna vackra upplevelse, denna vackra energi. Låt er själva känna er insvepta i denna varma, goa känsla, och vet att ni har gjort detta själva. Vi har just coachat er igenom det. Vi kommer inte att ta något ansvar och inget av äran, och vet också att det finns så mycket mer där den erfarenheten kommer ifrån. Allt finns inom er, och det är dags att väcka upp det allra bästa.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har förnöjsamt haft kontakt med er.”

 

Översättning: Mats

 

You may also like...