Sananda via Kjerstin Sisilla, 17 juni 2020

Sananda via Kjerstin Sisilla 17 juni 2020
Jag är Sananda. 

Alla ni Älskade vänner, bröder och systrar på jordens yta. Minns att ni (och vi) alla är ett och därför är vi alla lika älskade av Gud/Skaparen. Många av er börjar nu också inse vidden av det – omfattningen av den häpnadsväckande insikten att vi alla är lika nära Skaparen – alltså är vi alla skapare i varje stund av vår existens. 
Varje handling och tanke påverkar således både er och vår närmaste omgivning i varje ögonblick av nuet. (Här kommer jag, Kjerstin, av mig eftersom en stor myra plötsligt sitter på pappret just där jag skriver. Sananda säger: ”Myran har ett budskap till er”. Jag, Kjerstin tänker: enhet, sammanhållning, samarbete.)
 
Ljuskrigare och Ljusbärare – förstå att det är ni som håller energierna när så många medmänniskor nu rensar bort gammalt som dyker upp i och med det starkt transformerande Ljusets påverkan på allt levande. 
Håll er jordade genom skapande som kan bestå av allt från sändande av healing, meditation med positiva affirmationer till skapande i det fysiska med matlagning, bakning, målning, skrivande eller vad helst som engagerar och ger er glädje och rosor på kinderna. Allt detta som ni gör i glädje ger er livskrafter som sprider sig vidare som ringar på vattnet. Och jag tillägger som ofta: ”Var som ett barn; i stunden”. Lek, undersök Moder Jords natur och skönhet, njut av det vackra, av skapelsen som är full av små under. Var nyfikna och upptäck de små krypens och de större djurens skönhet. Ni har både mobiler med kameror, kikare, luppar och förstoringsglas till er hjälp. Har ni sedan fördelen att få möta barn och upptäcka världen tillsammans med dem kan ni vara lyckliga och i nuet varje sekund.
 
Jag ser att ni är trötta nu Ljuskrigare och Ljusarbetare, men ni ger aldrig upp, eller hur? Det är därför just ni har valt detta arbete som nu sker jorden över.
Ständigt rensar ni och fransformerar energier eftersom ni ständigt arbetar i olika nivåer med utrensning, läkning och healing hos era medmänniskor, vilka är alla jordbor – ingen nämnd och ingen glömd. 
Det händer att ni blir missförstådda, ibland till och med hatade eller hotade. Minns då älskade Vänner att det är ert Ljus, ert regnbågsfärgade starka ljus som skrämmer andra eller driver upp deras tröga energier till ytan och detta kan då slå tillbaks på er. Älskade ni, försök att se igenom den ytan, den aggressionen eller rädslan som riktas mot er och se det lilla barnet – det inre barnet – i din medmännsika. Detta lilla barn kanske aldrig har fått kärlek och behöver hjälp av ditt ljus för att läkas. 
Bli själva inte rädda för rädslan hos andra – ni har nu alla förmågan att stå kvar i ert regnbågsljus, i kontakten med ert Högre Jag – oavsett händelserna runt omkring. Blir det svårt, så gå undan – på toaletten kanske? – för att i ensamhet återfå balansen. 
Minns er uppgift och minns hur älskade ni alla är. Den tid ni har väntat på är här NU Älskade ni. Ta hand om er i NUET i första hand – hjälp sedan andra, vilket ni redan gör omedvetet ständigt – så det räcker gott att endast finnas till på jorden och njuta av stunden, fånga dagen.
”Carpe diem” mina Vänner.
 
Er beundrare Sananda

Du gillar kanske också...