Sananda via Pamela Kribbe, 14 januari

Sananda via Pamela Kribbe, 14 januari

Jeshua via Pamela Kribbe: Universums Eviga Ljus

 

Kära vänner,

Jag är Jeshua, som talar. Jag älskar er alla djupt. Känn min energi omkring er, som min hälsning till er alla – Jag hedrar er djupt. När ni öppnar ert hjärta för mig, kom ihåg att jag är där, inuti.

När ni känner igen mig på er djupaste nivå, känner ni igen ert eget väsen, som är det renaste ljuset. Ni är evigt ljus och det är vad universum består av. Några av er ser detta ljus skina från mina ögon eller från en annan lärares ögon, men jag är här för att påminna er om att detta ljus är ert, liksom. Det är min djupaste önskan att ni ser och upplever er egen storhet och ert inre ljus. Detta är vad som kommer att förändra världen, som är i behov av förändring.

Ni är här för att göra skillnad, men ni kan bara göra det, när ni verkligen litar på vem ni är. Detta kan vara en svår sak om ni är uppfostrade med idéer, som talar om för er att ni inte är bra, som ni är. För många av er, ert naturliga liv och vetande, er intuition, blir beslöjade under er uppväxt i barndomen.

De flesta barn har en vass intuition; de vet spontant när något är rätt eller fel. Många barn har fortfarande ett nära samband med sin själ och ursprung, varifrån de kommer och de har en önskan att ansluta sina föräldrar till sina egna barns ljus. Jag talar här om många av er, när ni som barn ville läka era föräldrar. Vid ung ålder, kände ni fortfarande glädje och det naturliga flödet av liv0 och ni ville sprida dessa vibrationer omkring er.

Det är vad det är att vara ljusarbetare; Det är verkligen att dela vibration av glädje och kärlek, som är kärnan i universum. Att vara en ljusarbetare handlar inte om undervisning av principer eller teorier, det handlar om att dela energier och om att komma ihåg vem ni är.

När ni växte upp, blev ert naturliga ljus och förståelse nedtonade och vaga, eftersom ni själv tvivlade och det är nästan oundvikligt att detta sker, vilket är anledningen till att jag hedrar er. Det kräver en hel del mod att komma in i denna värld, i den tredimensionella sfären av jorden. Ni vet att ni tillfälligt kommer att förlora er vägledning, kunskap om vem ni är och i sin mest extrema form, händer detta när ”själens mörka natt” förekommer i ert liv. Men paradoxalt nog, är det också samma ”själens mörka natt” som kan ta er tillbaka hem till er själv. Anledningen till detta är att det finns en typ av makt i mörker. Det verkar, som att mörka känslor, som rädsla, ilska eller sorg, bör undvikas, men i sitt ursprung, är dessa känslor en del av er själs språk. Själen talar till er i första hand genom era känslor, och det är faktiskt när ni undertrycka dessa känslor, som ni ofta får göra i samhället, att man blir frånkopplad från sin själ och sin själs språk. Ni försöker följa reglerna i samhället, att arbeta hårt, och att vara en ”bra” person. Men genom att göra så, förlorar ni kontakten med vem ni egentligen är, och i slutändan blir ni ensamma eller frustrerade, och ni känner att ert liv saknar glädje och inspiration. Ni tänker: ”Min själ, varför kan jag inte höra ditt språk?” Ni kan få mörkare och mörkare känslor av frustration och depression och om ni känner på detta sätt, beror det på att er själ knackar på er bakdörr. Detta mörker, i själva verket, har makt, eftersom i mörkret göms känslor, som ni en gång undertryckte. Det är därför det är så viktigt att möta mörkret inom er, att titta direkt på de negativa känslorna, som finns där. När ”själens mörka natt” inträffar, är ni på ett sätt, tvingade att konfrontera era känslor, ni kan inte längre undgå att göra det. Detta möte kan också hända när ni förlorar något, som är er riktigt kärt, när ni förlorar en nära anhörig eller när ett förhållande bryts upp. Dessa djupa erfarenheter av förlust gör er medveten om den förödelse och förtvivlan som finns inuti er. Ni kanske känner att smärtan ni går igenom är okänslig, grym och meningslös och jag förstår detta djupt. Jag kommer aldrig att undervärdera den smärta ni känner, men jag uppmuntrar er att inte se mörkret och smärtan som enbart negativ.

Jag skulle vilja uppmana er att undersöka denna process lite djupare. Leta efter en känsla inom er som ofta upprör er eller får er att känna er nere. Kanske ni kan känna att det finns en hel del ilska inom er eller kanske känner ni att ni måste ta itu med er rädsla. Jag ber er nu att låta energin av era känslor bli synlig för er; välkomna den och be den visa sitt ansikte i form av ett djur. Döm det inte, oavsett hur det ser ut. Säg ”hej” till djuret och titta in i dess ögon. Känn hur mycket livskraft och makt det finns i detta djur. Kanske ni länge har tänkt att det är dåligt att vara rädd eller arg, men det är viktigt att höra meddelandet i ilskan, rädslan eller andra känslor, eftersom ni då börjar samarbeta med er egen naturliga energi, med er själ. Fråga detta djur vad det vill berätta för er, vad det vill uttrycka för er och hur det kan hjälpa er att uppnå vad ni verkligen vill. Djur är av naturen mycket spontana varelser, de har inte ett sinne som analyserar allt, så de kan på ett mycket direkt sätt visa vad era sanna känslor är. De visar också er oskuld, eftersom djur är oskyldiga och så är era känslor. Känslor blir mörka och ohanterliga när ni undertrycker dem och inte accepterar dem. Andlighet handlar om verkligen acceptera vem ni är, just nu, med alla känslor ni har nu. När ni utvecklar medkänsla för er själv och era svåraste känslor blir de era egna bästa vänner, ni blir hela. Ingenting ska gömmas undan bakom låsta dörrar; ni får vara fullt mänskliga. När ni tillåter er själv att vara människa och ofullständig, börjar ni komma närmare andra människor; ni ser deras kamp, ​​deras smärta. När ni slutar att döma er själv, accepterar ni lättare andra. Detta är vad som menas med att dela ert ljus. Känn mildheten av denna energi. Det säger inte till er att förändra er eller att vara en ”god” person, det säger att ni är ett mirakel, just här, som ni är. Se hela denna lek och dans mellan ljus och mörker i er, som ett mirakel. Döm inte mörkret. Låt energin av ljus som finns här duscha er, att lyfta upp er. Tillåt er själv att slappna av, inte bara fysiskt, utan att slappna av djupt inom er, må bra och tyck om er själv, som ni är. Vad ni verkligen har att erbjuda till den här världen kommer spontant ur hjärtat, genom att ert naturliga ljus lyser fram. Att bli vän med mörkret är en del av ert uppdrag. Mörkret har blivit felaktigt beskrivit genom era traditioner, särskilt de religiösa. Mörkret är i själva verket inte människans förbannelse och ni har varit tvungna att leva upp till ett ideal, som är omänskligt. Men jag är här för att uppmuntra er att öppna upp till er mänsklighet, er sanna prakt, och att uppskatta er skönhet och glädjas åt det – att ha glädje i ert liv. Tack för att ni delar detta ögonblick med mig.

 

© Pamela Kribbe

 

 

Du gillar kanske också...