Sanandas Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 16 september, 2018

 

Livets frö

En tidlös verklighet gör sig välkommen på Jorden. Den tidlösa verkligheten visar sig för er själs ögon. Den omsorg som finns er tillgodo, erbjuder välkomsthälsning som tar bort allt lidande. Människans uppstigningsprocess verkar med er välsignade människobarn, på ett sätt som ibland skapar förvirring och sorg. Mitt råd till er är att våga lita på att det finns inget ont i att vakna upp. Men det som kan kännas jobbigt är då ni tvingas klippa de trådar till ett gammalt liv som håller er kvar. Du kanske stannar kvar på samma plats i ditt liv, men dessa trådar handlar om inre kontroll av er själva som andliga varelser. Låt mig hjälpa er att frigöra er ifrån lidande. Många av era sorger handlar om att ni straffar och svartmålar er själva.

Ytlighet och innerlighet är två sidor av samma mynt. Du behöver en fysisk yta för att kunna existera som människa. Du behöver också ett vidsträckt och mystiskt inre för att veta vem du är, och varifrån du kommer. Följ mina ord och känn efter för en stund hur det känns där inne i det vidsträckta landskapet som är din själ. Din själ står i förbindelse med vad som varit, vad som är, och vad som komma skall. Du är navet som allt snurrar runt. Du är källan, kraften och ursprunget. Föreställ dig kungakronan på huvudet. Du är kung eller drottning i egen värld.

Dra en suck av lättnad, och känn hur den vilsamma kraften i ditt hjärta vaknar. Kronan på huvudet öppnar porten till himmelriket i ditt hjärta. Möt dig själv sittande på en gyllene tron. Använd alltid styrkan som en regent har, när du står inför utmaningar i livet. Du är kung. Du är drottning. Följ ditt hjärtas röst. Det är du som talar till dig själv. Det är den verkliga bilden av själen som du ser och hör. Förstå sanningens ord för vad de är. Det är de ord som talas ur din mun, och ur ditt hjärta. Förstå sanningens ord, och inse att vi som lyser upp er väg känner dessa ord utan och innan. Varför gör vi det? Jo, för att du är samma som vi. Du är välsignad av Kristusenergi i din kungliga gestalt.

Andetaget, det medvetna andetaget, släpper ut det tunga som din kropp och själ bär på. Det faller ner till Moder Jord som tar emot den tunga energin som en gåva ifrån dig. Samtidigt öppnar andetaget upp porten i halsen så att du får tillgång till evig energi i form av ett Kristusbarn. Din Kristuskraft ligger dold där strax under den gyllene tronen i hjärtat. Du kan se det som en vacker blomma som växer fram i solarplexus. Du behöver också se balansen mellan Moder Jord och Fader Himmel inom dig, för att denna blomma ska växa fram. Dina rötter är väl förankrade i Moder Jord, och du kan för ditt inre se hur du med intentionen låter jordenergi och vattenenergi flöda upp genom dina fötter och ben. Dessa två energier ifrån Moder Jord är förutsättningen för att fröet till din inre blomma ska kunna gro.

Du har öppnat upp för Fader Himmels två energier genom det djupa andetaget tidigare. Du kan gärna dra ännu ett djupt och medvetet andetag och känna efter vad som händer i kroppen. Det är Fader Vind som är andetaget. När denna energi flödar ner ifrån huvudet, genom kronan, ner till halsen så öppnas porten, och din inre sol får gehör ifrån Fader Sol. Glöden och gnistan i hjärtat blåses liv i, och en eld flammar upp som bränner bort det osunda, förstelnade. Du börjar leva och din inre grodd får en riktning och en kraft att växa mot. Solen får blomman att slå ut sina blad. Din själ blommar och får nu kraft ifrån den Kristusenergi jag talar om. Den längtande blå blomman, sänder nu ut signaler till evigheten, till paradiset, till visdomens källa, och lockar på så vis till sig Lilla Fågel Blå.

Lilla fågel blå kommer till dig, och landar på ditt huvud. Han böjer sitt huvud framåt så att en liten droppe av gudomlig nektar faller ner i din panna, på tredje ögat. Nektarn är violett/vinröd. Många av er kallar den för den violetta flamman, andra kallar den för Kristi blod. Det kvittar vad ni kallar denna energi för den gör samma sak med er. Den är ett heligt dop som befruktar er själs blomma så att den bär frukt. Din själ åberopar på så vis sin gudomliga status igen. Ni blir upptagna i det gudomliga livet, återknutna med ert gudomliga ursprung. Denna energi fungerar också lidandebefriande. Den befriar er ifrån lidande. Många av er är undrande inför detta faktum. Det som troende människor menar är, att Kristi blod befriar människan från synd. Många förknippar synd med något dåligt man har gjort. Dock kan jag säga att synd handlar mer om okunskap och omedvetenhet. Kunskapen om det gudomliga livets uppvaknande på jorden kommer därför att leda till just uppvaknande och befrielse ifrån okunskap (synd). Det är detta lidande ni dras med just nu. Ni lider därför att ni inte vet, och för att ni längtar efter att få veta, och att få bli upptagna i Kristusenergin.

Det viktiga att förstå här är att du inte blir upptagen i någonting ovanför dig. Du tar emot något som får din själ att växa in i nya kläder, in i ett nytt uppgraderat varande. Ditt nya varande är den frukt som din själs blomma bär fram, efter att ha blivit befruktad av gudomlig nektar från Lilla Fågel Blå. Denna frukt, är hos en människa, givetvis ett människobarn. Ditt inre Livets barn, är ditt uppvaknade Kristusmedvetande. Du låter skapa dig själv utifrån din egen inre gudomliga potential. Ditt inre frö, bär på hela spektret av inre potential till andligt växande som finns. Du är fulländad redan från födseln, och behöver bara visas på rätt näring för att växa och frodas.

Den gudomliga trädgården som ditt frö växer i finns här och nu, mitt framför dina ögon, under dina fötter. Du låter din själs blomma slå ut sina blad för att göra sig redo att ta emot Kristusenergin som återupprättar din gudomliga status här på Jorden. Detta sker på tredje dagen i skapelseberättelsen. Enär det lilla barnet blivit till, genom nektarn från paradiset, och vattnet från Moder Jord, så ligger barnet där i blommans blad, naken och skär, och fryser. För att det heliga dopet skall fulländas behövs också en dräkt att växa i, och få värme av. Denna energi tas emot längst upp på  huvudet via kronchakrat, och kallas för Evigheternas ljus. En del kallar detta ljus för Kristi kropp. För att den eviga dräkten av ljus ska bli hel behövs också energi ifrån Moder Jords kristalljusrike. Det är det högsta ljuset som läggs runt barnets kropp, både uppifrån och nerifrån, som en klädedräkt.

Du tar alltså emot de eviga energierna ifrån Moder Jord, ifrån Fader Himmel och ifrån Kristus­inspirationen. Jag ska snart ta dig med på en kortfattad summering av hur dessa energier flödar i din kropp, i vilken ordning och i vilken riktning. Du märker säkert att du inte tar emot alla energier nerifrån och upp, i tur och ordning. Det beror på att det är viktigt att komma in i hjärtat först, för att blomman i solarplexus ska kunna slå ut. Det är en av skapelsens grundprinciper. Utan vind (hals), kan inte solens eld (hjärtat) flamma upp, och utan sol kan inte blomman (solarplexus) slå ut. Ditt frö ligger i solarplexus och väntar på rätt näring, i rätt ordning. Detta är viktigt.

Du kan kämpa med kundaliniresning genom kroppen, men det kommer ta dig forcerat in livets frö. Därefter forcerar du dig in i hjärtat, utan luft som kan blåsa liv i gnistan. Du förstår själv hur verkningslöst detta blir, eller fruktlöst, om vi ska tala klarspråk. De stormande känslorna som du gömt i hjärtat frigörs inte heller därför att du inte har öppnat porten i halsen. De har ingenstans att ta vägen, än ut i din egen kropp. Det leder till fysiska umbäranden som du gärna vill slippa. Dra dig därför till minnes den sanna skapelseberättelsen, och den sanna vägen in i din själs mystiska djup, där det groende livet väntar på rätt näring. Du behöver också se skillnad på att låta energier flöda ifrån Moder Jord, genom hela din kropp och upp till Fader Himmel. Det är skillnad på detta, och att samtidigt aktivera varje chakra på dess väg. Du kommer att förstå skillnaden.

Först ber du om en dusch av evigt ljus ifrån ovan, för att låta allt tungt falla till jorden. Detta blir en gåva till henne ifrån dig. Moder jords två energier är jord och vatten som hör ihop med rot- och navelchakrat. Dra dessa energier upp genom dina fötter och ben, och tacka för gengåvan. Känn hur de landar på sina egna bord som är rot- och navelchakra. Vet att energin därifrån färdas automatiskt dit där den behövs, främst till solarplexus där ditt själsfrö finns, men också genom hela kroppen och ut genom huvudet till Fader Himmel, som nu får en gåva ifrån dig.

Fader Himmels energier är vind och sol (luft och eld). Dra dessa energier genom kronan på ditt huvud, ner genom halsen och till hjärtat, och tacka för gengåvan. Känn hur vindens energi landar på sitt bord i halsen, och solens energi fortsätter ner, och landar på sitt bord i hjärtat. Känn hur glöden i hjärtat börjar värma, tack vare att vinden blåst liv i gnistan. Ta hjälp av ditt medvetna andetag för att verkligen öppna porten i halsen. Vet att energin därifrån sen automatiskt förs dit där den behövs, främst till solarplexus. En del känner att det finns motstånd här, just i halsen. Modet att öppna hjärtat är en viktig egenskap, och viljan att ta hjälp av Fader Vind också. Be även Lyra IA om hjälp; den gyllengula vackra fén som spelar på sin lyra, för att frigöra dig. Hon får vindens energi att vibrera ner genom din hals.

Dessa fyra element från Moder och Fader Gud, behövs för att livets frö i solarplexus ska gro, växa upp och slå ut i blom.

Kristus-Inspirationens (KI) två energier är ”Lilla Fågel Blå” som tas emot via tredje ögat, och ”Evigheternas ljus” som tas emot via kronchakrat. Dessa får din blomma att bära frukt (livets barn) och en evig dräkt att växa i. Därefter försätts din själ i ett långsamt men stadigt växande. Precis så som larven i sin puppa. Den stora frigörelsen kommer den dag du har växt klart, och känner att det är dags att bryta sig fri ifrån sin kropp och stå på egna ben.

Du kommer i detta skede att ta ett litet, men O så stort, kliv ut ur dig själv. Den du ser framför dig nu, är din tvillingsjäl. Du har återskapat din andra hälft, som sedan livets begynnelse legat som ett minne inom dig i form av ett litet frö. Det heliga bröllopet kan stånda, och du blir äntligen hel igen. Du vet hur symbolen för yin och yang ser ut. Du bär ett litet frö inom dig av din andra hälft.

Dra alltså en suck av lättnad, och frigör den tunga energin i din kropp. Låt det falla till Moder Jord. Därefter får du lov att via dina rötter ta emot av Moder Jords energier. Dessa energier landar på sina bord, men fortsätter också ut i hela kroppen och upp till Fader Himmel. Du ger honom en gåva. Därefter får du lov att ta emot av Fader Himmels energier, som gör att din längtande blå blomma kan slå ut. Ditt längtande tillstånd lockar till sig lilla fågel blå, från paradiset. Befruktningen ger upphov till livets barn, som du sedan klär i det högsta eviga ljuset.

Denna saga handlar om dig, och den är sann eftersom det är Du som låter skapelsen ske utifrån den. Det är, när du låter den violetta flamman befrukta din själ som de lidande trådarna till ett gammalt tillstånd av okunskap förskingras. Därför att det är då du återupptas i ditt sanna varande. Du lider inte mer, därför att du vet vem du är och alltid har varit, i din själs inre essens. Gå den sanna vägen som jag visat dig här idag, om och om igen, tills du trampat upp en motorväg för de eviga energierna att färdas på.

Med all ödmjukhet och respekt för din skapande förmåga, tackar jag för mig! På ärligt och kärleksfullt återhörande.

Halleluja!

Din allra ödmjukaste tjänare!

Jesus Kristus – Sananda

Du gillar kanske också...