Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 16 september, 2018

Det Arkturiska Rådet

via Daniel Scranton

16 september, 2018

 

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få förena oss med er alla.

Vi har ett perspektiv gällande era framsteg som vi gärna önskar att ni ville dela med oss. Vi skulle gärna önska att ni alla kunde se hur långt ni har kommit både som individer och som ett kollektiv. Ändå har ni tidvis svårt att uppmärksamma er själva. Vi känner att det kritiska sinnet ofta står i vägen för er förmåga att fira hur långt ni som individer har kommit, för ni tenderar att fokusera på vad ni inte har och vad ni inte har blivit.

Det är fint att ha målsättningar. Det är trevligt att ha uppnått prestationer som ni har som mål och de håller er med all säkerhet igång. De håller med all säkerhet energin flödande i er riktning och genom er. Därför är det en mycket god sak att ni håller er fokuserade på vad det är som ni önskar ha, i termer av förmågor, gåvor och färdigheter. Det är också underbart att ni vill stå till tjänst och uppnå inre frid, samt att skapa den verklighet som ni önskar skapa.

Att emellertid stanna upp och fira hur långt ni har kommit, att uppmärksamma vikten av det faktum att ni är uppvaknade varelser på en planet som står i färd med att uppstiga, så är detta något som vi skulle vilja se mer av bland de människor som vi förenar oss med. Vi tillkännager att det alltid kommer att finnas mer som ni expanderar in till, men vi håller inte med er när ni säger att ni av någon anledning är blockerade.

Vi håller inte med er när ni antar att ni måste göra något fel, för att ni tillsvidare inte befinner er längre på väg, för att ni inte har löst alla era problem och världens alla problem. Ifall det ligger något framför er som fortfarande måste uppnås, så finns det där för syftet att hålla er fokuserade och för att ni ska dra in mer av kärlek och ljus av den höga frekvensen genom er.

Ni behöver under er dag hitta tid för att sitta ner, slappna av och se hur långt ni har kommit. Visa uppskattning för den person som ni just nu är och inse sanningen om er själva. Ni alla presterar underbart väl och sanningen är att ni tar de flesta av era gåvor för givet, snarare än att fira vad ni redan har blivit och därför sätter vi igång firandet för er.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada över att vi fick stå i kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...