Den Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 14 september, 2018

Den Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

14 september, 2018

Välkomna, mina vänner! Nu kör vi igen, efter att i förra veckan ha försökt kommunicera, bara för att få känna det som om … kanalen/min hjärna … hade blivit hackad. Jag får se hur dagens session går angående hur jag kan, eller inte, lägga till vad jag får ta emot. Såja, nu så, Hur mår ni?

Vi mår verkligen bra, Blossom. Vi mår aldrig på något annat sätt. Vi skulle vilja tala om det som hände i din senaste kommunikation. för vi känner att dt skulle vara gynnsamt.

Perfekt!

Det finns de som är klara kanaler/kanaliserare och de vilkas avsikt är att erbjuda olikartad information med avsikten att förvirra och sätta käppar i hjulet, så att säga. Vi är mycket glada över att du förmår göra skillnad mellan ’Vår Energi’ och självaste det ögonblick inom vilket en störande källa försöker ingripa.

Så då hade jag rätt. Fast jag kände att jag fick klartecken från White Cloud att fortsätta.

Du trodde det. Men när du senare kopplade upp dig, så insåg du att du kanske hade misstolkat den bild du fick*. Men återigen, i nästa stycke tyckte du helt riktigt att det var bäst att avbryta och det var med all rätt.

Jag bifogar naturligtvis den kommunikation som vi talar om nedanom denna … annars vet ingen vad vi pratar om! Så var det innehållet som ’förorsakade’ detta? Eller min trötthet? Eller bägge delarna?

Bägge delarna. När man är trött i hjärnan, så är det mycket lättare för en ’hackare’ som du kallar det, att ’göra intrång’ … fastän välsignelser och beskydd hade utplacerats på korrekt sätt.

Detta är på ett sätt, en god lärdom för alla. Gällande att … i den stund som man känner sig det minsta obekväm angående … ens ett ord … så är det alltid bäst att kolla. De som väljer att ingripa till allas förfång, är med all säkerhet experter på att få sig att ’verka/se ut att’ vara av Ljuset, genom att de blandar in både Sanning och osanningar. Därför, som vi säger … har deras mål uppnåtts genom att de har förorsakat förvirring bland leden!

Så, skulle det vara klokt av oss att fortsätta med samma ämne? Jag måste tillstå att jag kom att tänka på att det kanske inte vore säkert att göra det!

Blossom … det är inte det … det är inte säkert/var inte säkert … för vi skulle aldrig göra något för att väcka er oro med dessa budskap.

Nåväl, inte på länge … (vi lämnar 14 oktober, 2008, eller hur!)

På sådana sätt som gäller din fysiska och mentala säkerhet. Hackarna ville förvirra … inte ’attackera’.

Ok. Nåväl, låt oss se … vart det här bär/hur långt … detta bär hän. Jag måste säga … att det finns en liten spänning runt mitt hjärtområde.

Detta beror på den Energi som vi tar igenom, som är av en Förhöjd Vibration. För kan inte du också känna en yrsel som normalt inte förekommer?

Det kan jag verkligen. Beror det också på samma sak?

Ja, och mer därtill. För vi förmår … på grund av DIN Vibrations bana …

Ni gillar det ordet …

… vi förmår nu vara ännu närmare i Energin … närmare ditt ’sinne’ och därför är vår kontakt starkare, vilket inte kan annat än hjälpa till med att manifesteras även i en fysisk bemärkelse. Med tiden kommer detta att jämna ut sig.

Under loppet av några veckor, eller under denna session?

Under denna session.

Vi går vidare!

Vi talade om skatter inom er Planet och därför, anledningen till varför allas blickar riktas mot er.

(Jag föreslår att läsarna nu går till slutet och läser ’den avbrutna kanaliseringen’ som finns upplagd nedan, innan ni fortsätter läsa här.)

Ni är/har alltid varit exceptionellt speciella Varelser av Ljus. Som existerar inom ett Spel, som skapades för att upplevas från ena sidan av skalan till den andra, inom en mänsklig upplevelse … och detta har med all sannolikhet blivit genomfört.

Det är svårt att helt och hållet tro på att vi är speciella Varelser av Ljus när man ser till vårt beteende, jämfört med vad vi får höra om Ljusvarelser av Stort Ljus och storslagen intelligens, samt avancerad Upplysning på deras Planeter.

Och ändå … så skulle vi kanske vilja säga att ni befinner er i en förklädnad. Vi har ofta konstaterat att ’Allting inte är som det verkar vara’. Ni upplever Livet på Planeten Jorden, javisst … men ni är också VARELSER AV LJUS … av STORT LJUS … vilka, skulle vi vilja säga … fullföljer ett överenskommet kontrakt för att få till stånd denna Storslagna Förändring som vi talar om.

Så för att återgå till de skatter som ligger och väntar, i väntan på att bli upptäckta … vad handlar allt det om?

Det handlar om ett STRÅLANDE GUDOMLIGT avtäckande av under. Som vi säger … under som … måste ligga/ligger i tryggt förvar fram tills en sådan tid då ALLA är redo att acceptera och ta emot detta ’återgäldade’ tillstånd av Varande.

Ok. Jag kommer att bara ta itu med det och får se vart det leder. Efter den avbrutna kanaliseringen fick jag en stark känsla av en jättestor flotta med Ljusskepp som ’bröt sig fram’ under pyramiderna i Egypten … och också en stark vision om sfinxen. Efteråt kollade jag upp det, eftersom jag kände att jag hade en aning om detta utifrån information någon annanstans ifrån. Det råder i själva verket en spekulation gällande något ’under jorden!’ Det var intressant när ni sände igenom orden ’Master Craft’ i kommunikationen nedan. Jag TÄNKTE att ni skulle säga ’Master Craftsman’. Men ’-man’ kom inte. Är jag på rätt spår?

Blossom, du är verkligen på rätt spår, rätt tankebana. Fast inte riktigt. I det att farkosterna i själva verket inte ’finns där’ i fysisk form … ännu!

Har de någonsin funnits där?

Ja. Ett sätt att förklara för att göra det lättbegripligt, är att deras ’avtryck’ lämnades kvar för länge, längesen. Så vi skulle kunna säga … att de FANNS där. De gjorde sina avtryck djup inuti Jorden … och sedan dematerialiserades de … och lämnade kvar en slumrande Energi … som kommer att förbli slumrande tills ’avslöjandet’ är redo att äga rum. Och vid den tiden … kommer de på nytt att materialiseras/konstrueras … under jorden … och kommer även att ’bemannas’ … vara Redo att starta. När alla system får Grönt Ljus.

Så många frågor. Skedde detta före eller efter att man byggde pyramiderna och sfinxen osv?

Det skedde samtidigt. Det var en del av planen. Det fanns ett samarbete mellan Stjärn-Systemen för att denna plan skulle komma till. Det finns ’historiska’ berättelser om hur stenblocken släpades från överallt för att bygga dessa pyramider. Dessa berättelser talar inte om dessa stenars Sanning … som gjorde likt skeppen … dematerialiserades och sedan på nytt konstruerades i Energi på de platser där de behövde finnas. Man fick ta till en hel del ’magi’ för att uppnå detta och förverkliga det.

Så är detta den huvudsakliga anledningen till pyramiderna? Att få dessa Skatter dolda under dem?

Det finns flera anledningar till dessa kollektiva Stjärn-Punkter. De byggdes med all säkerhet inte på måfå och blev inte placerade varsomhelst. De, liksom många redan är medvetna om … är utplacerade på ett perfekt sätt … för att ställa sig i linje med planetariska rörelser … vilka i sin tur … arbetar med Energimässiga Krafter … som överöser dessa strukturer med okända mängder Vibrationsfrekvenser … vilka upprätthåller ’vilka’ de är och håller dem ’i fungerande skick’.

‘Vilka’ de är???

Energier gällande VILKA de är. På samma sätt som er Planet Jorden är känd som ’Moder Gaia’ … Dessa solida (ändå inte) Portaler har samma ’uppdrag’, så att säga. De ’lever’.

Ok, låt oss ta en liten repetition här, kan vi? I händelse av att jag missar något?

  • Så dessa pyramider är Portaler?

Ja.

Alla?

Nej. Med avsikt är det så. En av hemligheterna!

  • De lever

Ja. Och detta är svårt att beskriva. De kan vara levande … De kan vara slumrande/statiskt avväpnade.

Ett flertal av våra Ljusskepp ’fungerar’ på samma sätt. I att de är … en levande organism. De   kontrolleras av tanken. De svarar an på ’Tanke-Energi’. Det kan vara att ’föraren’ av en ’farkost’ är en tanke … som ’levereras’ … till dess ’Energiuppsättning’ … och svarar direkt an på denna tanke.

Men utan att bli alltför involverad i ’mekanismerna’ för dessa saker just nu … ’Energiuppsättningen’ hos en specifik farkost kan inte svara an på ’vilken tanke som helst som någon väljer att sända omkring!’ De partiklar som är dess ’make up’ … måste svara till ’sändaren’ av ’Tankens våglängd’ … ’Tankemönstrets make up’ … för att den ska kunna ta kontakt och svara an.

Och för att återgå till pyramiderna … talar vi om samma ’struktur’ eller form här? Jag låter som om jag visste vad jag pratar om! Det gör jag inte. Men ändå gör jag det!

Det gör vi. Vi skulle ytterligare vilja förklara att både … skeppen/farkosterna … och strukturerna … är kodade. De är programmerade. Inget inom dessa mogalyter** … är bortkastat utrymme.

Programmerade för vadå?

ATT FENIX SKA RESA SIG.

Ok. Vänta lite! Jag ägnar mig inte så mycket åt ’Uppstigningen’. Ett steg i taget. Låt oss först få Eventet avklarat! Men … innebär FENIX UPPSTIGANDE …. Uppstigningen?

WOW! Vilken otrolig grej! Ni visar mig flottor av skepp överallt, som kommer ut från Jorden … och möter upp med dem som finns i skyn … och … jag ser att Planeten i själva verket också stiger upp … som om denna sammansmältning av skeppen (och andra inflytanden?) är anledningen till att detta sker! Vi har sprakat igång!

Det här är det närmaste som vi kan ’visa’ dig på sådana sätt som kan begripas.

Ja, jag känner det … det här sker väl ännu inte på en lång tid?

Du har rätt. Detta sker i er framtid. Era framtida ’jag’ kommer att bli en del av detta. Detta … skulle inte/kan inte … möjligtvis äga rum just nu, för … med enkla termer … det är inte dags att göra det. Inget energimässigt är redo för en sådan händelse. Men allt som sker på er Planet JUST NU håller på ’att byggas upp’ i riktning mot detta.

Jag vet att det här är slutet på dagens samtal. Jag känner att ni nickar. Nåväl, ni har sannerligen överraskat mig. Så intressant! Tack så mycket. Häftigt! Kanske vi skulle börja skriva Sci-Fi-böcker tillsammans … Ni skulle kunna göra mig stenrik! Jag älskar er Energi. Jag älskar er information. Jag älskar er. I Tacksamhet … I Kärleksfull tjänst … JAG ÄR.

 

DEN AVBRUTNA KANALISERINGEN (FREDAG 7 SEPT)

Hej medarbetare i Ljuset! Jag är inte säker på om min energi lämpar sig för en kommunikation med er, eftersom jag är rätt trött. Men … det finns ingen tid som nuet och livet är rätt hektiskt just nu. Så här är jag … och anmäler mig till tjänstgöring!

Många tack till dig Blossom, för att du beaktar oss i ditt schema, av vilket vi förstår just nu, vid den här tiden är rätt upptaget.

Jag är alltid glad över att få ’VARA’ med er. En fråga som många tar i betraktande är möjligheten av att få träffa ’Nära och Kära’ som har avlidit, när Eventet väl äger rum. Jag är inte säker, jag tror att vissa andra kanaliserare kan ha sagt att det kan bli så. Vad har ni att säga om det?

Vi skulle varsamt och med övertygelse säga att det inte är fallet på det sätt som många hoppas på. Gällande det … när Eventet väl har ’varit och farit’ … så kommer man inte att befinna sig i samma Dimension som de själar som har gått över till … det som White Cloud kärleksfullt kallar … ’Sommarlandet’.

Den Våg av Kärlek som sveper över Planeten kommer i själva verket att lyfta ens själ, men inte till de Dimensioner där ’själarna’ som ni kallar dem, vistas.

Men vi ska tydligt konstatera att med anledning av höjningen, på grund av de Högre Energierna, på grund av den känsla av Kärlek som kommer att ha höjts bortom vad ni kan föreställa er … så kommer de som är, som du säger … på andra sidan, i mycket högre grad finnas tillgängliga, i bemärkelsen att deras Vibration nu kommer att befinna sig mycket mer i linje med dem på det Jordiska planet.

Man kommer inte att fysiskt kunna röra vid dem, men det blir nästan som om man skulle kunna känna dem … eftersom närheten till dem är precis som hos grannen i huset bredvid, för att ta ett enkelt sätt att beskriva det.

Många kommer att arbeta på nära håll med dem som har gått över … och får vi säga att det finns många, många på den andra sidan av slöjan som är ’mycket ivriga’ … att få hjälpa till med att hjälpa. Att ge styrka och uppmuntran till alla som finner att de är i en position av ’förmedlare’ och någon som uppmärksammar vad som äger rum.

Vi är också medvetna om, Blossom, att många skriver in till dig, vilka är av hög ålder och de är bekymrade över huruvida de kommer att ’Finnas här’ VID TIDPUNKTEN FÖR EVENTET. Om det är meningen att ens fysiska kropp inte längre används … så betyder det inte att ens själ också har gjorts överflödig. Inte på något vis i ens fantasi.

DETTA EVENT ÄR SÅ MYCKET MER ÄN VAD NI ENS MÖJLIGTVIS KAN TÄNKA ER. Många, de flesta, tror att det är mer likt föreställningarna om att lyfta Planeten Jorden till en Högre Vibration, vilket det med all säkerhet kommer att göra. Men låt oss kategoriskt konstatera … att DETTA INTE ÄR UPPSTIGNINGEN. Det är kanhända en förberedelse för … MEN, DET ÄR INTE UPPSTIGNINGEN. Den sker senare och är helt och hållet en annan sak. Så, det som vi uppmuntrar er att förstå är att det är så mycket mer än … som vi säger… höjandet av Planeten Jordens Vibration. När EVENTET äger rum … så skiftar det även ALLT SOM ÄR till en högre plats … det skulle inte kunna låta bli! Därför är allas ögon på er. Ni själar av Ljus på Jorden. För det är bekant att skiftet i Energin … kommer att skifta var och en … och varenda Planet och Universum och Galax … Bokstavligen.

Verkligen? Men, med respekt, vi är i storleksordningen av en smula, jämfört med ’vad som finns därute’. Hur kan det vara så?

För att er Planet bär med sig, inom sig … juveler med okända mysterier. En välvillighet som bevaras inom dess Majestät och som ingen annan Planet har.

Oj då! Vänta lite! Det här är JÄTTESTORT! Som att … jag menar, vad pratar ni om?

Detta, Blossom, är varför … exakt varför … allas ögon riktar sig mot dig, er!

Förtydliga, ni menar vår Planet och inte mig, Blossom Goodchild?

Korrekt.

Puh!

Forna tiders hemligheter låg gömda inom Mästar-Farkoster som fortfarande måste upptäckas … De gömdes därinne av säkerhetsskäl … så att de som inte har/hade allas Högsta Goda i sin plan var oförmögna att hämta upp dem. Fast vi skulle säga att ’vissa av dessa ovärderliga juveler’ upptäcktes på grund av skurkstreck … och när de befann sig i fel händer, så ledde det till en hel del som gick fel på er Planet.

Men … Riddare i blanka rustningar … svor till sekretess … och de gick tappert in i döden för att hålla dessa hemligheter säkra.

Vänta. Vänta. Vänta! Så finns det någon på Planeten som känner till dessa och var de finns?

Blossom, detta är svårt att förklara. Dessa hemligheter ska bara bli … kommer bara att bli avslöjade … när er Planet ligger i säkra händer! Om er Planet inte var fullständigt fri från de mörkare energierna, vilka fortfarande önskar bedra er, så skulle det vara alltför farligt för ens en fingervisning om vad de kommer att avslöja.

Vi skulle vilja kommentera att ja, det finns några heliga få som känner till sådana saker. Men de vet vid det här laget inte om att de är det. För det skulle inte vara gynnsamt för dem att veta att de är väktarna för dessa heliga mysterier … förrän vid en sådan tidpunkt när de alla blir kallade att ’släppa dem lösa’.

Mina vänner, ärligt talat så gillar jag inte det ordet, ’släppa lösa’ … det får mig på ett sätt att tänka på att bussa hundarna på någon … – jag kollade med White Cloud och jag känner att det är säkert att fortsätta – … men skulle ni kunna förtydliga vad detta betyder för er?

I våra tankar tänker vi på termer som att ’släppa fria’ … obundna från bojor …

Nu vet jag inte vart jag ska ta vägen härifrån … som … detta är något riktigt fantastiskt som ni plötsligt har släppt loss från ingenstans … jag antar att vägen framåt är att fråga … vad betyder allt detta?

Det betyder att nycklarna till kungarikena är levererade. Besittningsrätten kommer att i hög grad förändras till gagn för alla … En förståelse gällande rikedomar, inte bara för själen … men av universell vägledning, in till framtiden, kommer att behövas för att uppenbara avslöjanden som underminerar nödvändiga banor för att få omkretsar att hållas robusta.

Vänner, låter det ens vettigt?? Jag tror inte det. Jag ifrågasätter ifall jag borde fortsätta, för jag känner att jag kanske får igenom störningar med anledningen av ämnet i fråga. Jag kollade igen med White Cloud och kände att han föreslog att jag skulle upphöra med denna kommunikation eftersom … verkligen … det här sista stycket är abrakadabra! Så irriterande, för jag hade denna ’tidsram’ att kanalisera. Hej och hå. Allt är som det ska vara. Jag ska fortsätta en annan gång … Jag måste bara komma på det! Vad i hela världen handlar det om? – slut på kommunikationen.

*Jag fick ta emot en bild av ’Svärdet av Ljus’ som hölls av Ärkeängel Mikael. Efter att jag hade avbrutit kollade jag upp det … och fick förnimmelsen att det mer var en bild för mig att lägga upp mitt beskydd, snarare än att det var Ok att fortsätta. Man lever och tar lärdom … ständigt!

** Jag fick definitivt ordet ’Mogalyth’ … och sen när jag googlade på det så hittade jag en bok som heter ’The Mogalith Builders’. Allting annat var ordet ’megalith’ för stora stenstrukturer. Med all säkerhet skulle kvinnan som skrev en hel bok inte stava titeln felaktigt!! Jag säger bara det!

 

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Make every day a HAPPY HUMAN DAYhttp://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Website: Blossom Goodchild

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...