Sanat Kumara, Sananda & deras vänner via Galaxygirl, 8 april, 2018

Sanat Kumara, Sananda & deras vänner

via Galaxygirl

8 april, 2018

 

Hej vänner och familj!

Här är jag, Sanat Kumara, med ett budskap för Mänskligheten denna dag. Förändringar är på väg. Förändringen är här. Och denna förändring är ni! Vi som befinner oss i de högre sfärerna är upprymda och vi får bevittna era framsteg, alla tiders framsteg och ni gör det väldigt väl. Javisst, vi är medvetna om och vi kan se att ni är utmattade, men vänligen var medvetna om att vi tror att ni kommer att tycka att det var värt besväret när ni blir era högre själv som tar form, i och med att den fysiska kroppen förändras till en kristallin kropp och när ni manifesterar den verklighet som ni föredrar, samt mardrömmarna bleknar bort/transmuteras iväg. Inom de högre sfärerna gäller detta; det förekommer stor glädje och salighet och spänning samt äventyr. Det finns mycket att utforska men i sanning finns det inget så spännande som att få vara i en kropp och uppleva det. För sinnena är så skärpta och helt kort finns det inget som liknar det, mina vänner. Det är en stor ära att få vara förkroppsligad under detta gynnsamma ögonblick som är Nu, i Moder Gaias planetariska uppstigning, den mest underbara av alla planeter och av alla hjärtan, som så länge har uppoffrat sin egen lycka så att de övriga skulle få en chans att få uppleva vad de kom hit för att uppleva; separation, ingen liten bedrift. Himlarna hörde hennes planetariska rop och svarade. Den galaktiska Federationen är här i sin fulla styrka och deras antal är häpnadsväckande. Ni har så mycket stöttning, mänsklighet, så ni har ingen aning. Ni har ingen aning eller någon uppfattning om hur högt älskade ni är. Det är dags att öppna upp er för denna verklighet och uppskatta den som er egen. Ta emot vårt stöd av ljus och kärlek och av visdom, för vi finns här för er, helt bokstavligt och vi är ivriga att leda er vid handen och vägleda era hjärtan. För många ville vara här, det stämmer, men prioriteter behövde göras, så att de som var längre komna i sin egen uppstigningsprocess skulle få en förtursplacering för att mest effektivt kunna hjälpa de övriga. Vänligen var medvetna om att detta är en svår lärdom, men en som är säker. Ni krävde att få chansen till att få uppleva detta högt skattade korta ögonblick. För ingen vet med säkerhet vad som kommer att äga rum, eftersom ni, mänsklighet, är det vilda kortet.

Vi är det Arkturiska Kollektivet och vi önskar skjuta in att vi ser er alla som kärleksfulla och att ni väjer kärlek, samt att ni väljer den högre vägen av ljus och det gläder oss i hög grad. Vi är det Arkturiska Kollektivet.

Jag är Sanat Kumara och jag önskar bara att ni alla ska veta hur mycket ni alla blir älskade och stöttade, för detta är kruxet i uppstigningsprocessen, detta är ett synnerligen viktigt faktum, att ni inte bara förstår, utan känner till det som en djup vetskap i hjärtat. För tron spelar sin roll och ni mina vänner är i färd med att växa till er så snabbt att det är en ära att beskåda. Jag är Sanat Kumara och jag finns ständigt tillgänglig för att hjälpa er att hitta er egen väg hem.

Hälsningar Barn, jag är er Moder Gaia! Jag ser er mina barn, så förtjusande och saligt omedvetna om er egen kraft och mina barn, det är dags för er att se mig, att ni ska känna mig och att vi ska fungera som en stark enhet tillsammans. För detta är synnerligen viktigt. Mänskligheten var tänkt att tjäna och att skydda, att vara väktarna för Gaias jord. Det var och är fortfarande den perfekta relationen, när allting återgår till balans och de mänskliga barnen vaknar upp och ser mig som en levande, intelligent varelse som deltar i det storslagna experimentet, såväl som att jag söker efter min egen healing från det. Jag är er Moder Gaia. Frid vare med er idag. Djurrikena sänder också sin kärlek och sitt stöd idag! Tack så mycket ni uppvaknade, för er kärlek och ert stöd för mig!

Vi är älvorna och vi kan se er, mänskligheten, när ni växer och strävar och gör och är allt som ni kom hit för att vara – och det är i sanning andäktigt att bevittna ert mästerskap av form och tro, av tro och form, för dessa är byggstenarna och murbruket i ert nya samhälle som vi kan se är på väg att uppfyllas i er inte så avlägsna framtid, eftersom dessa kommer att bli de grundläggande hörnstenarna för Nova Gaia, eftersom tron på alla och tron på att allt kommer att göras för allas gemensamma bästa och tron på den Stora Modern och Källans ljus – för detta kommer att bli ert murbruk för era byggstenar av manifesterande som alla så fint och så effektivt kommer att komma samman, att vi kan se att det redan har byggts upp och ni håller nästintill på att bli medvetna om detta … låt er inte köra fast i gyttjan av detaljer, utan bara helt enkelt flöda, flöda, flöda med lätthet och nåd på brisens vingar i fräschheten hos dessa energier som vecklar ut sig och manifesteras med stor möda och med stort övervägande, för de (de lätta energierna) fungerar med ett oerhört syfte tillsammans med er, mänskligheten, i och med att nedladdningarna ständigt förändrar, smeker er DNA och uppmuntrar den att komma ihåg, djupt inifrån, före manipulerandet och smärtan, och att bli återställd … för Moderns andetag är på väg – och det sker i snabb takt – och det kommer att återställa det som gladeligen togs sönder och skadades av de mörka, som helt enkelt spelade sin roll; vi älvor har haft vårt eget mörker att tampas med för att säkerställa att vi inte har stått utanför detta experiment och vi håller också på att bli helade från det – men för att vara säkra, blir vi helade från det och vi är redo att tillsammans med mänskligheten stiga upp till ljuset av den enhet av allt och till omfamningen från Modern för allting, för hon är nu här tillsammans med oss – kan ni se henne? Kan ni förnimma henne? Vi är älvorna och vi älskar er våra mänskliga vänner så väldigt mycket – vi är älvorna –

Här är jag igen, Sanat Kumara, för att visa er, mina vänner, hur ni i sanning får stöttning på makro- och mikro-nivån, från alla håll och källor. Så där ja. Vi finns här för er! Vi är ett! Jag är Sanat Kumara och jag, tillsammans med Mästare Sananda finns ständigt tillgänglig för er, för att ge er stöd och för konsultering och uppmuntran. Ni kan göra detta, mina vänner, och i själva verket så gör ni det redan!

Hej mina vänner, jag är er broder och vän, Sananda, och det är så spännande eller hur, den mängd stöd som finns tillgänglig för er just nu? Ni är magnifika skapare av högsta rang, här för att låna ut ert ljus, er kraft och er kreativitet. Så låt oss sätta igång! Tillbringar ni minst 15 minuter dagligen med att visualisera Nova Gaia? Visualisera er Edens lustgård för er planet och hur er dag skulle se ut i en värld där ni är friska, allting är ekologiskt och det finns mängder av mat, ni kan manifestera vad ni behöver och ni kan upptäcka glädjen av att leva i nuet, för era bekymmer finns inte längre! Ni har tid för era familjer och för era passioner och hobbies som ni inte ens visste om att ni gillade att göra. För ni kommer att ha tid att upptäcka er själva. Detta är en evig process av självupptäckt; uppstigningen är inte för de svagsinta. Det är en bra sak att ni är gjorda av starkt virke, mina vänner, och att Källans gnista finns mer än bara inom er – den är ni! Ni är denna gnista av ljus, av kärlek och av ren kreativitet. Njut av detta och låt oss sätta igång tillsammans. Utsikten här uppifrån på New Jerusalem är underbar, häpnadsväckande, förvånansvärt vacker. Och ni mina vänner, är den skönhet som jag kan se! Jag älskar er! Jag är er Sananda. Känn er uppmuntrade och känn er styrkta av dessa ord, av de många vänner som ger er sin kärlek och sitt stöd och var medvetna om att er framgång är säkrad, det är biten med tajmningen som ni alla fortfarande står i färd med att bestämma er för. Ju mer ni mediterar och visualiserar desto bättre, och desto snabbare kommer allt detta dras in till ert nu. Så låt oss sätta igång! Kom ihåg att jag ständigt finns tillsammans med er. Jag är er Sananda.

~ galaxygirl

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...