Sananda via Fran Nawrocki, 10 april, 2018

Fran 180410

Guds känslor för er är oföränderliga och skulle aldrig kunna bli något mera än de är i detta ögonblick. Men när ni tar bort mer av er slöja, mer av era blockeringar, mera av skräpet som står i vägen för att släppa in de här djupa känslorna för er, då känner ni dem mycket starkare. Ni känner också Guds reflektion av de här känslorna. För detta är vad ni i själva verket släpper in – känslorna ni skickar ut, som frigörs, fram och tillbaka. Han älskar alla sina barn lika mycket. Han älskar dem med hela sitt hjärta, med varje uns av sin kärlek, med hela sin kraft. När ni väljer att se detta och släppa taget om allt som står i vägen för den växer den sig allt starkare i er varseblivning. Ni ser allt mer av den kärlek ni skapats av, den som är ni, den som flödar mellan oss alla, runt oss, bland oss. Den är alltid där, alltid närvarande. Den blir mera synlig, mera påtaglig för er i era vardagsbestyr, i allt ni är, i det ni vet, det ni ser, det ni känner för er själva; i känslorna för Gud, i känslorna för era bröder och systrar. För var dag växer ni er allt starkare på det här sättet. Varje dag ser ni mer och mer ljus… Detta är i sanning upplysningsprocessen – det upplysta sinnet tar över det ni är. Det är inte en engångshändelse. Det är något som kommer att fortsätta i evighet. Ni kommer alltid att lära känna er själva bättre… Känna mer och mer av er kraft.

Det handlar inte om att ni erhåller nya saker på det här sättet. De blir helt enkelt tillgängliga för er – de är alla en del av vad ni är i varje ögonblick. Uppenbara allt vad ni är, uppenbara allt vad Gud är. För allt som Han är, är precis vad ni själva är. Det finns inget mera. Det är allt som finns. Låt ljuset uppenbara mer och mer av era sanna jag. Låt ljuset lysa över er. Låt Guds ljus vägleda er. Lår Gud bli ert allt, låt Honom bli den ende, ty när ni väljer detta saknar ni inget. Ni har allt.

Gud önskar inte detta för att Han är självisk. Han önskar detta för att ni ska få allt vad era hjärtan begär, för allt vad ni önskar är Hans vilja för er: er lycka, er glädje och er fröjd, närvaron av alla underbara ting i det fantastiska överflödet som omger oss. Det finns här i varje ögonblick och behöver inte undanhållas er. Ni kan ta in det, helt, fullt och fullständigt. Det är Guds vilja, hans vilja för er det. Detta är Hans kärlek, detta är hans önskan för er. Det är inget mer än detta, och det är ren kärlek.

Översättning: Sara

 

Kanal: Fran Nawrocki

Website: https://fenawrocki.wixsite.com/channel-connect

You may also like...