Saul via John Smallman, 18 april 2023

Saul
Via John Smallman, 18 april 2023
Ni är alla en förlängning av vår gudomliga Moder
Ord kan omöjligt beskriva spänningen och entusiasmen här i de icke-fysiska världarna, när vi med häpnad ser på hur ni, det mänskliga kollektivet, snabbt och medvetet förflyttar er genom de sista eller slutliga stadierna av er uppvakningsprocess. Vad var och en av er har åstadkommit, på en individuell basis, för att ta denna process till dess ögonblick av fantastisk förvandling, är häpnadsväckande. Ja, alla är ju ett, så det är ett kollektivt uppvaknande, men var och en tillför sina egna unika och kreativa förmågor till den kollektiva processen, precis som ni tänkte att göra när ni valde att inkarnera vid denna tidpunkt i processen. Ni lyckas alla bortom era vildaste drömmar. Som jag tidigare har sagt, är närvaron av varenda en av er nödvändig för att processen ska kunna slutföras, och ni uppfyller alla era individuella beslut som ni tog innan ni inkarnerade.
Guds plan för mänsklighetens uppvaknande, från drömmen om separation till fullt medvetande och evig medvetenhet om sin sanna natur som Ett med Henne, är gudomligt säkerställd. I själva verket har den redan uppnåtts, ni är bara inte medvetna om hur underbar er situation är. Men många av er känner nu regelbundet en  ökad intensitet i era individuella energifält – livskraften, Kärleken – när ni tillåter er själva att erkänna att ni har ett gudomligt syfte när ni lever på Jorden som människor. Den känslan är en känsla av upplyftning, inspiration, förnöjsamhet och frid när ni fullständigt accepterar er själva och släpper alla känslor av ovärdighet, som ni kanske har hållit fast vid på grund av en ogiltig men djupt rotad känsla av att ni är skyldiga syndare som måste ”renas” innan ni kan tillåtas att komma in i himlen, till den eviga Närvaron av Moder/Fader/Gud.
Ingen rening krävs eller är någonsin lämplig! Ni är gudomliga varelser skapade av Gud från det oändliga fältet av Kärlek, och sålunda är ni för evigt omslutna och omfamnade av Hennes Närvaro i ett obrytbart förhållande av kärleksfull förening. Ni är alla en förlängning av vår gudomliga Moder när Hon individualiserar och differentierar sig själv genom var och en av er. I det gudomliga tillståndet finns bara glädje, det fullständiga uttrycket av Kärlek i all dess härlighet.
Ni har verkligen ingen aning om vad Kärlek innebär, om Verkligheten i ert sanna tillstånd av Vara, vilket är Kärlek. För er är det ett ord eller en etikett ni använder för att definiera vad som är oändligt odefinierbart, tillsammans med orden: Gud, Källa, Suverän Intelligens, oändlig Visdom och många andra ord. Kärlek är! Den är bortom mänsklig förståelse och ändå kan ni uppleva den. Att vakna är att vara medveten om Den och att ständigt uppleva Dess oändliga underverk.
Genom att anta en mänsklig kropp valde ni att uppleva separation från Kärlek. Även om den upplevelsen är overklig, och på grund av att ni är Ett med Källan, är ni lika kraftfulla som Kärleken och kunde därför konstruera en overklig miljö, som era fysiska sinnen informerar er om är helt verklig. Sålunda är ni – genom ert eget fria val – i ett tillstånd av total minnesförlust, helt oförmögen att varken återkalla eller föreställa er Verkligheten – Kärleken – ert verkliga och oföränderliga tillstånd av evig existens.
I exakt det ögonblick som ni valde att konstruera och gå in i ett tillstånd av skenbar separation, försåg Moder/Fader/Gud er med medel att upplösa och avvika från den, vilket tillät och uppmuntrade er att återgå till full medvetenhet om er gudomliga natur i permanent och oavbruten förening med Henne. Det betyder att det är uppvakningsprocessen där ni alla så storartat deltar i just nu. Den har pågått i eoner så som ni räknar tid, en aspekt av det illusoriska och overkliga tillstånd som ni upplever som fysiskt liv, och ändå har det bara gått ett ögonblick sedan ni valde att genomgå separationsprövningen.
Genom eonerna har några verkligen vaknat och sedan återvänt på ett medvetet och mest kärleksfullt sätt, för att hjälpa er i ert eget gudomliga uppvaknande. Under de senaste hundra åren, och särskilt under de senaste sju eller åtta decennierna, har antalet som återvänt för att hjälpa er ökat enormt, det är därför det finns tecken och indikationer på så många platser. Dessa kärleksfulla individer har gett er information genom böcker, samtal och möten. När ni har mött en av dessa vänliga och generösa människor har det alltid lett till en öppning för medvetenhet om att ni är innerligt älskade, att ert liv har ett fantastiskt gudomligt syfte och till en önskan om och en avsikt att söka och engagera er i det.
Med så många som söker och avslöjar sina individuella gudomliga och andliga syften i livet, har Kärlekens portar öppnats helt för att omsluta allt, och som ett resultat av det har Kärleken fullständigt omslutit och omfamnat varje människa, så att ingen längre kan förbli helt omedveten om sin sanna natur som en andlig varelse, som har en tillfällig upplevelse som separat varelse i en fysisk kropp. Alla har nu en djup önskan om att återvända Hem.
Därför, när ni möter och umgås med andra, varthelst och närhelst, låt den Kärlek som ni är att flöda fritt och utan begränsningar. När ni gör så kommer ni att känna och uppleva den intensiva energin av dess återvändo, från den andra tillbaka till er. Kom ihåg att ge och ta är de samma, en pågående och oändlig relation i vilken ni alla är engagerade i, även om det för närvarande är utan er fulla medvetenhet.
Kärleken flödar, Livskraften, Energifältet i vilket ni alla är omslutna, är den eviga kärleksfulla omfamningen av Moder/Fader/Gud riktad till var och en av er individuellt och som En. Ni har aldrig, inte ens för en sekund, blivit separerade från er gudomliga och heliga Källa, ni har bara valt att vara omedvetna så att ni kunde uppleva overklighet, separation, övergivenhet och splittring.
Det valet har upphävts, ni har kollektivt ändrat era åsikter eftersom det har tjänat sitt syfte, och ni är alla fullt engagerade nu med uppvakningsprocessen. Den är oåterkallelig eftersom ni vet att en återvändo till Verkligheten, till Moder/Fader/Gud är ert gudomliga öde, och av hela ert hjärta har ni för avsikt att vakna, så ni håller nu på att göra exakt det.
Med så mycket kärlek, Saul.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *