Saul via John Smallman, 30 september 2023

Saul via John Smallman 30 september 2023

 

När mänsklighetens uppvaknandeprocess fortsätter att utvecklas precis som gudomligt planerat och avsett, var snälla och slappna av till full acceptans av de magnifika framsteg ni alla gör när ni fortsätter att återställa er avsikt att bara vara kärleksfulla vad som än kan uppstå i era dagliga liv. Att göra just detta är extremt kraftfullt och effektivt. Förstå att ni som Guds älskade barn är, var och en av er utan några som helst undantag, varelser med oändlig kraft och förmåga, för det är så ni skapades av er kärleksfulla Fader. I det ögonblicket gav Han dig allt som han har och är eftersom Hans kärlek till dig är oändlig, oföränderlig och evig, och Han vill att du ska leva i den eviga glädjen att vara Ett med honom. Det är något du för det mesta har stora svårigheter att tro på när du upplever den skenbara verkligheten av ett mycket begränsat liv i form presenterad för dig på ett mycket övertalande och övertygande sätt. Ni, i ett vansinnigt och mycket kort ögonblick av uppror mot Enheten som är Gud – det är allt som Gud skapade – konstruerade ett overkligt och illusoriskt tillstånd av icke-existens som ni valde att engagera er i för att bevisa för er själva att ni var separata varelser, helt fria och oberoende av er Fader. Det varade bara ett ögonblick, och ändå förefaller det för dig att ha existerat i enorma eoner av tid, ett annat overkligt tillstånd, medan din mänskliga livslängd inom denna väldighet verkar helt obetydlig, och till och med meningslös.

Ändå är ni var och en Liv och Kärlek, och bara detta för att det är ALLT. Det är tillståndet av evig existens i vilket Gud ÄR, och i vilket du är tillsammans med Henne, utan ens det kortaste ögonblick av avbrott eller separation. Det är det allomfattande uttrycket och manifestationen av Moder/Fader/Gud i all Hennes Härlighet som för evigt håller dig i Hennes gudomliga famn utan behov eller brist av något slag. Ni är var och en för evigt Ett med henne i varje ögonblick av er eviga existens, och ni uttrycker var och en för evigt den härliga Enheten i ett oändligt individuellt utflöde av kärlek till Hela skapelsen. Hennes Enhet och din är ALLT som är. GLÄD dig därför!

När ni dagligen går in i era heliga inre helgedomar för att tillbringa tyst tid ensamma och i frid, bjud in Gud att fylla era hjärtan med den Kärlek Hon är och sedan slappna av utan förväntan och bara tillåt Henne att komma in – era egon kommer ofta att försöka distrahera er vid det här laget med en ”att göra-lista”, vilket indikerar att ni inte har tid för detta. Eftersom ni har fri vilja, om ni finner att ni lyssnar på alla underliggande självtvivel och tror att de är giltiga, kan era egon tyst och subtilt uppmuntra er att stänga era hjärtan på grund av er självupplevda och ego-inducerade känsla av ovärdighet, så det är mycket viktigt att du förblir öppen och litar helt på Henne. Hon erbjuder dig kärlek konstant, medan era egon erbjuder rädsla, så fokusera på att helt och hållet acceptera Henne, och på att vara kärleksfull och på att acceptera kärlek från dig själv och andra, och kasta bort all rädsla, den tjänar dig inte, den distraherar dig bara från din sanna natur och syfte – att Vara.

Som du vet – och du kan inte inte veta det – är du Kärlek, men du glömmer detta när du befinner dig i situationer du inte gillar, när ”det regnar på din parad!” Situationer där meningsskiljaktigheter uppstår, som hotar att eskalera i konflikt. Det här är situationer där era egon, som alltid är på alerten, rusar in för att reagera mot en upplevd möjlig förolämpning eller hot, en situation där det, när du väljer att ta en stund innan du svarar, för det mesta är ganska tydligt att ingen förolämpning eller hot är avsedd. Majoriteten av människor är snälla och kärleksfulla och söker ett fridfullt liv, men eftersom alla har haft olika exponeringar för livet när de växte från spädbarn till vuxen ålder i sina familjemiljöer, kan det man kan uttrycker till en annan på ett vänligt sätt tolkas av den andra som ovänligt eller hotfullt, och eftersom era egon ständigt är på alerten reagerar de mycket lätt omedelbart på alla upplevda hot, även om det är helt icke-hotfullt. Det är därför det är så oerhört viktigt att dagligen återställa din avsikt att bara vara kärleksfull vad som än kan uppstå. Även om du kanske inte får någon känsla av det så är avsiktsinställning och återställning extremt effektiva, så se till att göra det eftersom det definitivt är att hjälpa mänskligheten att vakna.

Ni är för närvarande inkarnerade eftersom ni fritt och kärleksfullt valde att vara i form som en människa nu för att kraftfullt hjälpa till i den kollektiva uppvaknandeprocessen. För att ni har gjort detta val är ni mycket hedrade här i de andliga världarna där vi är fullt medvetna om de svårigheter som era liv ställer er inför. De uppgifter ni har valt är inte lätta, men ni gör var och en ett fantastiskt arbete, och det finns inget sätt på vilket ni kan misslyckas med att slutföra era uppgifter. För många av er handlar det om att bara vara, inget annat. För andra är mycket aktivitet och interaktion med andra involverat. Om du undrar, som många av er gör, ”gör jag det jag är ämnad att göra?” Låt mig då försäkra dig om att ja det gör du! Du kommer att göra fel, det är en oundviklig aspekt av att vara en människa i form, men dessa ”fel” är i själva verket lärdomar som du har valt att uppleva och lära dig av. Sannerligen, lita på er själva, ni är helt värda att litas på, och använd er intuition för att vägleda er när ni har tvivel eller oro över hur ni mår. Och vet att ni verkligen gör det väldigt bra.

Jag vill än en gång påminna er om att alla som för närvarande är inkarnerade på Jorden nu är det för att de valde att hjälpa mänskligheten att vakna upp. När du ser dig omkring försök att inte döma andra som kan verka för dig som att de orsakar skada med deras kärlekslösa beteende. Alla gör alltid sitt bästa, även om det kanske inte ser ut så för dig. De kan mycket väl följa mycket svårare vägar än dina, och då och då blir de väldigt förvirrade över deras syfte. Vet att de, liksom du, är Guds evigt älskade barn, och – precis som Gud – avstå från att döma dem. Skicka bara väldigt positivt och ofta kärlek till dem, för det är definitivt ett extremt effektivt sätt att hjälpa dem, och du har valt att vara här för att med största kärlek hjälpa andra.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *