Saul via John Smallman, 5 februari, 2018

Saul

via John Smallman

5 februari, 2018

”I eoner var Kärleken praktiskt taget okänd bland människorna”

 

Här i de andliga rikena vakar vi över er med glädje i och med att mänsklighetens uppvaknandeprocess fortsätter veckla ut sig, precis som den gudomligt blev planerad. Kom ihåg att vi alla är Ett. Allt som vi tänker, säger eller gör påverkar alla andra och här i de andliga rikena erbjuder vi er ständig uppmuntran och Kärlek för att underlätta er uppvaknandeprocess, medan ni alla håller avsikten att vakna upp, och att i varje stund vara kärleksfulla oberoende av vad som dyker upp. Tillsammans väcker vi upp mänskligheten, det finns absolut ingen chans att det mänskliga kollektivet skulle vända och åter falla i sömn, för det kollektiva beslutet att vakna är oåterkalleligt.

Så när ni hör eller läser eller ser på dåliga nyheter, påminn er själva om detta och fortsätt att ha kärleksfulla tankar och avsikter för varenda kännande varelse, i vetskapen om att allt ni gör är enormt kraftfullt. Ni kan få en förnimmelse av er kraft när ni går inombords till er heliga helgedom, där Kärleken bor, och fullständigt öppnar era hjärtan för att ta emot Den. När ni gör det kommer ni att förnimma Guds kärleksfulla omfamning, Den är extremt kännbar och ni får uppleva att den värme som Hans kärlek för er, samt Hans Frid, fyller upp dessa öppna hjärtan och bekräftar er övertygelse om att Hans eviga Välvilja ständigt är med er.

I eoner var Kärleken praktiskt taget okänd bland människorna, på grund av att det separationsspel i vilket de engagerade sig, var ett spel om överlevnad – kroppslig överlevnad – och för att stärka upp sina chanser att överleva förnekade de kärleken och omfamnade fysisk och intellektuell styrka. Resultatet, vilket er historia gör mycket tydligt, har varit oändliga konflikter och svek.

Ett litet antal människor började bli medvetna om vansinnet i detta sätt att leva för några tusentals år sedan, så de började undervisa visdom gällande kärleksfullt samarbete. De lärdomar man lärde ut, genom att leva kärleksfullt, var långsamma att ha någon verklig inverkan, sedan för ungefär femhundra år sedan började saker och ting förändras, när ett ökande antal vänliga själar började avfärda hyckleriet och korruptionen inom den Romerska Kyrkan. Som ett resultat ägde Reformationen rum och alltsedan dess – fastän krigande falanger fortsatte provocera konflikt och Inkvisitionen genomfördes med sin dogmatiska agenda, förstärkt med tortyr och avrättningar – så började människor överallt bli medvetna om Kärleken.

Fastän den massiva landstölden i Nord- och Sydamerika, Afrika och Australien och det konstanta fördrivandet av ursprungsbefolkningarna aldrig kan rättfärdigas, så utvecklade de som flydde från Europa och sökte sig bättre liv, slutligen ett mycket mer humant regelverk att leva efter. Detta ledde i början till lagar som förbjöd slaveri, sedan till lagar som styrde arbetarnas rättigheter, kvinnors rättigheter, rättigheter gällande rastillhörighet och många fler. Från och med det har miljontals under de senaste fyrtio eller femtio åren öppnat sina hjärtan för Kärleken och låtit den vägleda sina liv och sitt handlande.

Nu håller Kärlekens kraft på att svepa över planeten och leder till enorma förändringar i attityder och beteenden. Naturligtvis förekommer det fortfarande en hel del konflikter att lösa när människor med stela och inflexibla uppfattningar dömer och fördömer varandra överallt runtom i världen, men tills mycket, mycket nyligen antogs detta vara ett helt normalt beteende, eftersom vissa grupper eller nationer uppfattade sig ha rätt och alla andra fel och i behov av kraftfullt tillrättavisande. Men nu blir allt detta våld och hat exponerat som aldrig förr och många gör ett storslaget arbete för att få allt fram till ett slut.

Bli inte nedslagna av de nyheter som presenteras av massmedia, vilka uppvisar en totalt förvrängd bild av det som i verkligheten sker på Jorden. Javisst, det förekommer dåliga nyheter, men det är bara en liten del av det som i själva verket äger rum, eftersom Kärlekstsunamin strömmar in i och fyller upp varje hjärta som väljer att öppna sig för Den. Såsom jag påpekade ovan, när ni öppnar era hjärtan för Kärleken så kan ni känna av Dess Närvaro och denna Närvaro tröstar, lugnar, den är fridfullt och varmt välkomnande. Därför är det väl er möda värt att ni tar er några minuter dagligen nu och då under dagen för att frånkoppla er från era världsliga aktiviteter, medan ni går inombords och återupplivar er själva genom att engagera er med er obrytbara gudomliga förbindelse.

I sanning så är Den obrytbar! Ni är för evigt ett med Källan, den livskraft som strömmar igenom er i varje stund av er existens och som ger energi till er uppmärksamhet, ert medvetande och det är omöjligt för er att bli frånkopplad från Den, någonsin. Ni kan vägra uppmärksamma Den, ni kan förneka Dess existens, ni kan ignorera Den, hursomhelst så förblir Den er livs Källa. Livet, medvetandet, är inte något som er fysiska kropp erbjuder, Det är orsaken till era fysiska kroppar och när Det drar sig tillbaka från dem dör man och förmultnar – stoft till stoft och aska till aska. Ni gör det inte, ni är odödliga, om vilket ni blir varse när ni ”dör”.

Döden är bara en övergång från en fysisk kropp tillbaka till de andliga rikena och när den äger rum, blir ni kärleksfullt hälsade och välkomnade av flera nära och kära som har gått över före er, samt av er personliga guide och mentor. Det blir verkligen en glädjefylld tilldragelse. Det finns absolut inget behov av att frukta det, för det är bara en indikation på att er resa har fullbordats och er återkomst Hem blir en anledning för firande. Ni kommer att överblicka ert jordiska liv och kommer högst antagligen att bli förvånade över de goda saker som ni har gjort för andra, medan ni var totalt omedvetna om det. Inget mänskligt liv är någonsin ett slöseri eller bortslösat, det uppstår alltid gott ur det. Vad ni kan minnas som dåligt eller oacceptabelt kommer att bli sett i det sammanhang där det inträffade, ni inser att ni har gjort vissa misstag och ni får förlåta er själva när ni släpper taget om er känsla av skuld och skam.

Att leva ett liv som människa är svårt och under det möter ni mycket som distraherar er från er väg som var planerad i förväg och dessa distraktioner kan bli rätt lockande, och leder er till misstag och bort från er planerade kärleksfulla väg. På grund av att ni skapades ur Kärlek är det omöjligt att ni någonsin skulle kunna leva era mänskliga liv utan att någonsin engagera er i kärleksfulla tankar, ord eller aktiviteter som förde med sig hjälp, medkänsla eller kärlek för andra. Kärlek är er natur och hur mycket det än förefaller er att ni uppträdde fullständigt kärlekslöst under era jordiska liv, så stämmer det aldrig, alla som har levt ett liv som människa, har på ett positivt sätt uttryckt kärlek gentemot andra vid någon tidpunkt under det. Eftersom ni är skapade ur kärlek, så finns det ingen möjlighet att ni skulle ha stängt ut Den fullständigt från era liv, för den slöja eller gardin som förefaller separera er från Källan är mycket tunn, mycket porös.

Gud älskar Sina samtliga barn och de kommer alla att återvända Hem till Honom, samt till ett magnifikt och festligt välkomnande. Utan ens ett enda av dem skulle Han vara ofullständig och det är omöjligt för Gud att vara ofullständig. Så släpp taget om era rädslor eller tvivel gällande att ni behöver vara värdiga att återvända Hem, för Gud inväntar er återkomst med ivrig förväntan. Det var ert val att engagera er i separationens spel samt i den påföljande kampen om överlevnad och nu har ni valt att återvända och det kommer ni också att göra.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Saul via John Smallman, February 5th, 2018 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...