Serapis Bey via Linda Dillon 25 maj 2020

Serapis Bey via Linda Dillon

25 maj 2020

Hälsningar, JAG ÄR Serapis Bey, jag ska hjälpa er att rensa alla skrymslen och vrår, skrevor, kanjoner, kanjonerna av tvivel, av självförnekelse, och ja älskade, till och med av nederlag … för det kan inte bli något nederlag.

Jag välkomnar er här denna dag. Och ja, som alltid ska jag tala om disciplin, men jag ska också tala med er … hjärta till hjärta, broder till broder, broder till syster, broder till En … för att väcka upp ert JAG ÄR, för nu är det dags.

Ni har använt denna tid i karantän klokt, och ibland inte så klokt. Ja, en sak jag alltid letar efter är stadga, och jag skulle tro att ni också vill göra det. Jag är inte här för att näpsa er, jag är bara här för att älska er, lyfta upp er och visa er, påminna er om er renhet, om er skönhet, om er balans inom ert heliga själv av Alfa/Omega, om sanningen om vilka ni är.

Ja, denna paus, denna reträtt, har varit Moderns time-out för var och en av er, och verkligen för hennes älskade Gaia. Och att få i förgrunden vad som i sanning finns där, inte vad som saknas … ibland begravt, inte bara inom ert hjärta utan inom er själva, i era drömmar, i er längtan och i era handlingar.

Det är en enorm skillnad, älskade, mellan stillhet och den Stilla Punkten, och jag påminner er om att processen med att skapa denna Nya Jord inte har förändrats … och att ni för den till den Stilla Punkten i ert varande och Varelsen av ert JAG ÄR och Den JAG ÄR. Och sedan förvisar ni så att ni på denna härliga planet kan föra fram återfödelsen av kärlek, av skönhet, av renhet, därför att, i sanning, Gaias skönhet inte kan ifrågasättas.

Och ja, de mänskliga varelserna har smutsat ned henne, gjort henne oren och befläckat henne … och ändå lyser hennes flamma av skönhet, av renhet, starkt för att påminna er, inte bara om vad som är möjligt, utan om vem ni är. Då ni återuppstår, då ni återföds, vill jag tala med er om disciplin, inte om att vara stränga mot era söta själv, utan om att ta hand om era älskade söta själv. Har ni utvecklats, håller ni fast vid, tar ni hand om er? Ja, om er farkost, om denna vackra fysiska form som Modern och vi och ni inte bara har valt utan som anförtrotts er. Den är unik, den är unik i hela skapelsen … och det är ganska stort.

Den form ni har antagit kommer aldrig att upprepas. Åh, ni kommer att göra anspråk på och fortsätta med vissa egenskaper och kvaliteter, men detta ni, i denna konjunktion i Moderns Oändliga Tidsocean, denna tid för återfödelse, för fullständig omdefinition om vad det innebär att vara Gaian, är nu över er.

Så, om ni inte är disciplinerade med ert heliga själv, och jag menar rutiner, jag menar mild vänlighet, att acceptera, att leva i, att polera renheten och skönheten av den ni är, då frågar jag er, söta ni, ni som dagligen talar om uppstigning, vad väntar ni på?

Jag vägleder er, jag inbjuder er, det gör vi alla, men vi kan inte och kommer inte att göra det åt er. Vi har alldeles för mycket respekt, hedrande och kunskap om vad ni kan göra, inte bara om vilken er potential är, utan om er bokstavliga förmåga att ta fram denna nya dimensionella verklighet … vilken, i sanning, är den ursprungliga dimensionella verkligheten.

Jag älskar, älskar när ni kommer för att besöka mig i vårt tempel i Luxor. Jag välkomnar er, inte som barn, utan som vänner och kollegor. Men nu säger jag till er, ”Bygg ert tempel inom er. Bygg ert tempel, er fysiska varelse. Bygg era tempel i era samhällen. Bygg dem i era Städer av Ljus. Bygg dem på de lugna platserna av djup frid. Och bygg dem mitt i de livligaste städerna och bjud sedan in alla, inte bara dem ni känner släktskap med, som sympatiserar med er, som är på samma väg … dessa kommer ändå. Bjud in dem ni inte känner. Bjud in dem som utmanar er. Bjud in dem ni inte tycker om, för de är också era bröder och systrar”.

Det finns ingen plats för hat eller girighet, det har det aldrig funnits. Ni är vägvisarna och det spelar ingen roll om ni är väktare av porten, eller portalen, eller någonstans mitt emellan, därför att, mina älskade vänner, det är dags för alla att komma till templet av Modern/Fadern/Ett, av Gaia och av ert söta själv.

Om ni vill … och jag hoppas det … så är jag välkomstkommitten. Jag kommer att visa er, jag kommer att hjälpa er att reglera … det är disciplinen … det är reglering av era handlingar, av era tankar, av ert varande. Ja, det handlar om destruktion av egot, som ju kan vara distraherande och tro att det faktiskt bestämmer.

Men vi försöker aldrig förstöra era unika kvaliteter av själv. När ni kommer fram in i balans, in i renheten av ert varande, det är då vi verkligen firar. Det är då som ni till fullo gör anspråk på vad som redan skett … vilket är er uppstigning!

Så, vänd er till mig, bjud in mig som jag inbjuder er. Låt oss åter vandra tillsammans i skönhetens trädgårdar och dricka ur renhetens fontäner. Gå med min kärlek och gå i djupaste frid. Farväl.

©2020 Council of Love, Inc.
https://counciloflove.com/

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...