Serapis Bey via Linda Dillon, 31 maj

serapis-bey

 

Avskrift ~ Mästaren av Uppstigningens Stråle, Serapis Bey på AHWAA: en tsunami av ETT, 31 maj, 2016

 

En timme med en ängel, 31 MAJ 2016

Link to show audio

 

Linda Dillon – Kanal för rådet av Kärlek

Steve Beckow – Värd, Inlight Radio

Steve: Vår gäst idag är Serapis Bey och jag tror, Linda, att du har meditationen han gav dig, på din webbplats?

Linda: Det är korrekt. Och i själva verket hade jag typ glömt bort det, men han puffade till mig i morse när jag gjorde mig klar. Det är en meditation som han gav under en workshop som jag hade för ett par år sedan. Det är en uppstigningsmeditation, som äger rum i uppstigningskammaren i Luxor. Det är verkligen en underbart vacker meditation. Jag gick tillbaka och lyssnade på den och den är mycket kraftfull.

Du förstår, jag brukar inte höra av Serapis Bey särskilt ofta, men när han dyker upp är det alltid monumentalt. Du förstår, han är en icke-nonsens typ av varelse. Han skräder inte orden, och när han har något att säga, kommer det starkt och kraftfullt. Så han föreslog, att efter att vi lyssnat på vad han har att dela med oss i dag, så skulle han verkligen tycka om att ni lyssnar på denna meditation.

Steve: Mycket bra. Medan du gör din transition, låt mig säga några ord om Serapis Bey, eftersom vi inte har haft honom i showen förut, och vissa människor kanske inte känner till honom. Han är Mästare av den Fjärde eller Uppstigningens stråle – Moderns Uppstigningsstråle – Hierarkin av Luxortemplet. I ett av sina tidigare liv, lär han ha varit den Spartanske Kungen Leonidas, som stoppade Perserna vid Thermopylepasset, där han dog. Leonidas har kommit att symbolisera eget ansvar och självdisciplin. Vi känner bäst igen honom som en av de tre Upphöjda Mästarna, de två andra är El Morya och Saint Germain, som fanns för många århundraden sedan, det som senare blev känt som Saint Germain Trust.

Han är här i dag för att fortsätta diskussionen vi hade förra gången med Ärkeängeln Mikael om Uppstigning. Så med det välkomnar jag Serapis Bey.

Serapis Bey: Och jag välkomna dig. Ja, jag Serapis Bey, känd under många namn, liksom var och en av er mina kära vänner. Ja, jag är känd som den stora disciplinen, som Mästare av den Fjärde Strålen. Detta är Strålen av Uppstigning. Detta är Strålen av Renhet. Detta är Strålen av den Vita Kristallina Essensen och energin av Modern som vi för länge sedan berättade i den här kanalen, kallas Luminesa. Jag välkomnar dig.

Normalt, har det varit så här under en synnerligen lång tid, eftersom ni, mina bröder/ systrar, har sökt mig med syftet att frigöra, eliminera, föra fram sanningen, renheten, skönheten i vilka ni är. Och på detta sätt har jag arbetat med många av er i denna process, för att ni ska gå framåt i er uppstigningsprocess.

Ert accepterande av skönhet och det unika, det underbara, upptäckten av vilka ni är; samtidigt som ni eliminerar genom uthållighet, genom konsekvens, genom självdisciplin, genom eget ansvar, er egen unikhet, av den anledningen är ni speciella med det mänskliga ego-sättet av det gamla riket.

Ni är unika och speciella, eftersom ni är uttryck för Moder, Fadern, Ett. Och detta uttryck är bestämt och unikt så att ni kan manifestera undren och ljuset av denna renhet och skönhet: att gå från en känsla av singularitet, att omgestaltas för uppståndelse, för att återgå till Modern, Fadern Ett.

Traditionellt, och jag är verkligen för traditioner … traditionellt har detta varit en mödosam resa. För även om jag hjälpt er i denna återbalansering, skulle det vara fel av mig att låtsas, som det inte inneburit en sann hängivenhet och ett singularitetsfokus, för att gå igenom denna uppstigningsprocess. Nu har ni, var och en av er – och detta gäller hela kollektivet, alla som idag befinner sig på Gaia – tagit ett mycket ovanligt beslut. I december 2012. När ni tog detta beslut och i det ögonblicket ni gjorde det, släppte er känsla av ego och individualitet tillräckligt mycket så att ni kollektivt sa, som ett enhetsmedvetande, att vi kommer att gå fram mot vår uppstigning, en efter en. Nej, som En.

Jag är från antiken. Ni kan tycka att jag är väldigt gammal, och det är jag från er ert sätt att se, eller från någon annan verklighet. Aldrig har jag upplevt, bevittnat eller ens tänkt, att ett sånt beslut kunde fattas, med en sådan omfattning och tacksamhet, och erkännandet av samhörigheten mellan er alla. Jag har aldrig sett eller ens kunnat tänka mig något sådant.

Naturligtvis så vet Modern, med sin visdom, alltid händelseutvecklingen av sin plan. Men arbetssättet har verkligen skiftat, då jag hjälpt Henne. Nu, i mellantiden, har jag stått tillbaka, men jag fortsatte att arbeta med många av er, en efter en efter en. Ibland, har ni kommit med er heliga partner. Men även under heliga unioner eller partnerskap, har ni varit flitiga, balanserade, och tagit steg framåt, och de har varit individuella.

Men jag har också arbetat i tysthet med det kollektiva, vilket jag önskat. Människan har pratat för mycket och ignorerat styrkan från anden. Men även om det har pratats mycket under dessa år; har i synnerhet ni ljusarbetare, kärlekshållare, fått styrka och blivit disciplinerade. Och ni har gått framåt och jag har i tysthet arbetat med er, fast inte alltid så tyst.

Ni förstår, uthållighet, mod och klokhet krävs – ja, krävs – för uppstigning. Och ni säger till mig: ”Men, Serapis, jag gillar att vara i flödet.” Fast, det finns inget utrymme för lättja, andlig eller fysisk. Så när ni säger att ni vill vara i flödet, finns det fortfarande ett behov av att ni ägnar uppmärksamhet till ert väsen, ert ansvar, för att styra farkosten, så att säga. Ni kan inte bortse från det. Och jag prisar era förmågor, eftersom ni inte har försummat det. Ni har varit uppmärksamma. Ni har avsagt er ett stort ego, eftersom det inte finns utrymme för självförhärligande. De enda vi avgudar är Enigheten med Modern, Fadern, Ett.

Så, varför berättar jag detta? Eftersom Michael, Mi-ka-el, har berättat för er, precis som Modern själv brukar berätta för er, att det finns en ny energi som penetrerar hela planeten, och kollektivet av Ett. Så det är inte individuellt, och ändå, är det naturligtvis det. Men det delas lika av alla. Och Modern, i sin oändliga och eviga visdom, har bett oss alla att dela, att expandera, att utöka, för att förena och penetrera hela planeten, med våra unika uttryck av Hennes kärlek.

Detta är en gåva över måttan. Jag tror inte att många av er till fullo förstår, vad detta innebär. Ni kan inte längre motstå detta flöde av energi … som en tsunami av Ett. I själva verket är det ett bra namn, eller hur? Ni kan inte motstå den. Så er metod är inte bara överlevnad, utan att ha en riktig fördel i åtgärderna med denna energi, som vi alla skickar för att förenas med er. I klokhet och balans, styrka och uthållighet, acceptans, tillåtelse, tacksägelse, tacksamhet, och renhet.

Så, vad är min roll i detta? Och tro mig, har jag bett Modern om detta många gånger, under många, många, många, många, många, många århundraden. Jag hjälper till med uppstigningen och det har alltid funnits engagerade adepter som har hjälpt till. Men i detta skifte – eftersom det är det ni är mitt i – har min roll förändras också. Ni, mina älskade studenter och lärjungar, ni som är modiga nog att ha en strategi, har alltid kommit till mig, i eller utan kroppslig form. Det spelar ingen roll. Men efter tecken från Modern, kommer jag till er. Så ni ser, detta skifte, denna uppstigning, denna process som ni går igenom, skiftar inte bara för mänskligheten, utan för många av oss också. Nu är vi fullt kapabla och villiga och glada, glada att göra detta. Men det är verkligen en förändring av rang. Det finns ingenting som jag inte skulle finna en ära i att göra för vår Gudomliga Moder. Och eftersom ni är av Modern, av hennes mönster, finns det inget jag inte kommer att göra för er.

Men jag gör det inte åt er. Det har varit mycket diskussion under de senaste åren hos många av oss och Ärkeänglarna, om typen av heligt partnerskap, helig union. Och upprepade gånger har vi sagt till er, att vi befinner oss i heligt partnerskap. Mycket få av er – har tid eller har tagit sig tid eller har lust eller har sökt insikten – att verkligen förstå vad detta innebär. Låt mig förklara. Jag gör inte detta åt er. Jag tar er inte och helt enkelt slänger er igenom uppstigningsprocessen. Jag kommer inte att göra det. Det blir ett uppvaknande av er vilja, undanröjandet av egon, öppnanden av hjärtan, anpassning till det Gudomliga sinnet, hjärtat och viljan. Och alla dessa aspekter är nödvändiga för uppstigningen. Så, ”Vad då”, säger ni, Serapis, ”vad kommer du att göra och vad kommer du att hjälpa oss med?”

Jag kommer till er som en bror, som en som har varit planeten många gånger. Och ja, jag är disciplinen, men bara så tillvida att det tar er till platsen för renhet, kraft och ansvarstagande för ert heliga själv, eftersom det är ert löfte till Modern. Så nu kommer jag till er i helig union och partnerskap, för att erbjuda er min hjälp.

Hela mänskligheten – jag kommer till er för att hjälpa er att djupare kunna släppa taget, för djupare eliminering inom alla aspekter av ert väsen, som inte är kristallina, för tydlig inriktning mot er Gudomlighet och Moderns Gudomlighet. Jag kommer för att guida er, jag kommer att stödja er, jag kommer att gå med er, jag kommer att korrigera er, eftersom det inte är ett straff. Detta begrepp, och definitivt inte beteendet, finns inte på vår sida. Men om ni konsekvent försöker, och även om ni då och då hamnar på fel kurs; om ni ber och ber och arbetar, och även ibland kämpar för att komma på rätt linje, kan ni bara gå rakt igenom portalen … i tron av att ni gör ert bästa, men det blir ändå fel på ett eller annat sätt, då kommer jag rätta er, eftersom jag älskar er, eftersom jag hedrar er. Inte för att jag vill påpeka felaktigheterna. Det är meningslöst. Jag kan rätta er, och jag kommer att rätta er om ni ber mig, så att ni inte slösar er energi, och ert hjärtas energi, för att fullfölja något som inte kommer att ta er dit ni vill komma.

Det finns all typ av hjärtmedvetande just nu på er planet, och många dörrar som ni har väntat på under en lång tid, har slagits upp på vid gavel. Nu justerar vi och hjälper er med anpassningen till detta nya sätt att vara. Och, för dem som är helt omedvetna, finns det en mer subtil penetration. Och jag talar inte bara till Gaianerna, utan också till andra uppvaknade.

Ni säger: ”Men, vad kan vi räkna med från dig?” Ni kan räkna med mig för att bli helt och fullt konsekventa. Ni kan räkna med mig för att påpeka och korrigera er när ni gör felsteg. Men jag kommer inte bara att säga, ”Åh nej, nu gör ni fel”, utan försiktigt, men ibland rättar jag till er energi lite tydligare.

Jag gör detta för att föra fram renhet och skönhet, kärlek. Ni har kommit till denna planet för att verkställa Moderns plan. Nu är vi en del av teamet som ska genomföra den, men på ett helt annat sätt, eftersom denna uppstigning är kroppslig. Denna uppstigning stannar kvar på jorden och skapar och förankrar Stjärnan Jorden – en vacker paradigm som jag på många sätt ville ha, och manifesterade, när jag var i kroppslig form. Så jag vet att det innebär flit, uppmärksamhet och hårt arbete.

Så ja, jag kommer för att säga att jag bi-lokaliserar kraftfullt. Jag är fortfarande i Luxors kammare. Men jag är också i varje stad, storstad, metropol och på landsbygden av er planet, och arbetar med alla. Jag gör detta för Modern, men jag gör det också för er.

De av er som väljer att arbeta med mig, som tar min utsträckta hand, har en djup nivå av engagemang, kurage och mod. Så varför gör ni detta? Eftersom det snabbar upp saker: eftersom er längtan, er beslutsamhet att stiga upp och att leda många andra är så stark, ert engagemang är så djupt, er iver är långt över vad människor kan tänka sig. Det är därför ni gör detta. Och i och med det, accepterar jag er.

Det kräver balans, eget ansvar och disciplin. Ni kan inte säga att jag kommer att göra det senare, och sedan strunta i det under resten av året. Jag fungerar inte så. Uppstigning fungerar inte så.

Nu, Steve kära vän, var du vill börja?

Steve: Serapis, denna diskussion är den mest ovanliga bland de deltagare vi har haft i showen. Fram till nu, har jag framhållit ”det gudomliga feminina”, med meningen att släppa taget, att flöda, att släppa motståndet, att kapitulera. Men du talar mycket om det gudomliga maskulina – användningen av viljan, strävan, ansträngning, disciplin. Så det är ett mycket annorlunda perspektiv du ger oss.

Låt mig då fråga. Under uppstigningen eller under förvaltningen av Moderns överflöd, i vilket som helst av områdena, gäller dina ord. Att vi måste visa disciplin, att vi måste vara konsekventa i vårt handlande, etc. Kan du berätta mer för oss om hela denna fakultet av vilja? Om var ljusarbetarna befinner sig med sin viljeansträngning? Och vilka eventuella förändringar vi behöver göra i framtiden, vare sig vi går in i uppstigningen eller i förvaltningen?

Serapis Bey: Jag är glad att få prata om det. Och ja, min framtoning, min energi, skiljer sig avsevärt från många som har kommit fram. Låt mig börja med en observation, som är förankrad i sanningen. Jag gör er uppmärksamma på värdet, betydelsen av det gudomliga maskulina. Och det maskulina … när ni stiger upp, så borde det, och, ja jag säger ”borde” – borde det inte vara någon skillnad mellan dessa två

Jag är en tjänare, djupt hedrad av att tjäna Modern. Men vad tror ni det gudomliga maskulina gör? Nu, mycket ofta i dessa diskussioner, som förresten är korrekta, pågår det en diskussion om den gudomliga Gudomen, vi kan säga, den outsägliga, oigenkännliga, orubbliga. Men det maskulina tjänar det feminina, ger det feminina näring, genomsyrar det feminina, och i denna rörelse, sker en evig oändlig skapelse.

Det gudomligt feminina i denna skapelse, i denna rörelse, i detta yttrande, hjälper det gudomligt maskulina. Den är balansen. Det är ömsesidig för allt.

Alltför ofta, i mänsklighetens historia, som är lång och blodig, har uttryck av maskulina drag blivit förvanskade, misshandlade. Och det är en del av självdisciplinen att aldrig falla … aldrig falla … in i mönster av auktoritär kontroll, girighet eller lust – maktmissbruk. Och det är en del av det ni lär er i mitt tempel.

Ni går in i en tidsfas, då vår Moders energi till fullo återförankras på denna planet, och faktiskt mycket längre bort än så … men vi kommer att fokusera på Gaia. Men det som också hände för många, i detta andliga uppvaknande, och nu talar jag särskilt om ljusarbetarna och kärlekshållarna, är att några har ryggat tillbaka. Och jag talar i allmänna ordalag, så känn inte, om det inte helt uppenbart gäller er, att jag på något sätt anklagar er, för det gör jag inte; Jag ska förklara. Många av er har backat från från det ni tänkt på som maskulina drag, och flyttat in i det jag föreslagit – flödet, överlämnandet, acceptansen. Allt detta är helt nödvändigt, för förvaltning och för uppstigning.

Men det är också balansen med det gudomliga maskulina. Åtgärder från ert hjärtas medvetande, från kärlek, kommer till form genom viljan. Då ni visar kraften i den renaste bemärkelsen, att vara en förvaltare, att ta detta ansvar, är genom att ta eget ansvar. Om ni inte har självdisciplin, eget ansvar – inte i den meningen att vara självförhärligande, utan med engagemang och förståelse för sanningen om er plats inom detta storslagna avslöjande – annars kan ni inte vara ansvarsfulla förvaltare. Så balansen från båda är absolut nödvändig.

Att agera är nödvändigt, när de nya ansvarsområdena kommer till er. Det som inträffar nu hos mänskligheten, manligt och kvinnligt, är att när jag talar om åtgärder och börja skapa formen, oavsett om det är i templet i Luxor eller i ert eget hem, så krävs det åtgärder. Nu har det varit ett trossystem som har kommit till form genom handling eller närvaro … eftersom jag inte kommer att använda ordet ”arbete” … vilket känns som något krävande, eller att det måste ta lång tid.

Och inget av det är sant. Utan det sker av viljan och viljan av att vara i linje med sanningen, av Michael, av Modern, av skönheten. Varför skulle ni skapa något – oavsett om det gäller en måltid, en kopp te, en stad, en institution eller en tradition – som inte är av renhet och skönhet? Men det kräver självdisciplin, för att vara säkra på att självförhärligandet inte smyger sig in.

Nu säger jag inte, att det bara finns en vision av skönhet eller renhet. Det finns många reflektioner och uttryck för det och det finns en unik skönhet, i var och en av er. Men när ni gör dessa åtgärder, med vad ni tycker är ett balanserat sätt, är skönheten en återspegling av er gudomlighet och Moderns. Det är viljan att tjäna. Det är förvaltning. Men om det inte finns, kommer inte välsignelserna att flöda.

De välsignelser som ni har talat om, ges på ett ansvarsfullt sätt. Det var vår överenskommelse när vi bildade detta och många andra förresten, flera truster, att de skulle vara gudomliga modeller, gudomligt inspirerade och en ha en återspegling av gudomlighet till sin form. Så det finns inget utrymme att tänka på det tidigare manliga, av egot.

Det finns arbete som behöver utföras. Och därför har jag sagt till er, om ni hamnar aningen snett, då kommer jag att rätta er. Det kan vara på ett försiktigt sätt, eller på ett kraftfullare sätt, eftersom det är viktigt för vårt samarbete att vi lyssnar på varandra. Jag talar inte eller viskar, bara för att ni ska få höra min röst. Det har jag inget behov av, för det är mycket underbarare att bara lyssna till Modern. Men eftersom Modern har bett mig träda fram på det här sättet, och undervisa, vara förebild och mentor för det egna ansvaret och balansen, då gör jag det.

Är min röst något som ni inte är vana att höra? Ja. Men är det en del av den balans som redan existerar i er och hos er? Båda sidor, inte antingen/eller, utan i det kooperativa partnerskapet av ert gudomliga maskulina och ert gudomliga feminina. Men, det som rör er, det som talar genom er, det som förankras på planeten är det gudomliga feminina, som infuseras och som innehas av viljan och anden av det gudomliga maskulina. Båda är nödvändiga. Förstår du det jag säger?

Steve: Ja, det gör jag. Ofta följer jag inte det en varelse i din position säger, Serapis, och jag sparkar mig själv efteråt. Men jag vill inte göra så nu. Snälla, kan du berätta för oss om arbetet som återstår att göra? Och jag menar specifikt för ljusarbetarna, vägvisarna, de finansiella vägvisarna.

Serapis Bey: Undersök dina motiv. Nu är det så, oavsett om jag kommer till dig eller du kommer till mig, så kommer detta alltid att vara vår utgångspunkt. Är dina motiv – och jag vill inte anta en anklagande ton, jag pratar helt enkelt så här – är dina motiv, är din motivation, renhet? Du har sett på er planet, hur pengar och makt har skadat. Hur lätt det kan, mycket lätt kan leda till egoistiska tankar, känslor och uttryck. Och det är vägen till helvetet. (Småskratt) Inte för att helvetet existerar.

Motivet för att vara en förvaltare, oavsett om det gäller en vägvisare för uppstigning, en vägvisare för nya institutioner, vägvisare för nya samhällen, vägvisare för nya finansiella möjligheter, är motivationen faktiskt ganska klar. Det är denna ödmjuka, upphöjda, önskan att tjäna Modern. Och detta uttryck av att tjäna, innebär att tjäna dina medmänniskor, Gaia och alla kungariken.

Om det är så – och jag föreslår inte, att detta innebär att dina egna medel inte räcker till, för att du inte tar hand om dig själv, självansvar – om du inte tar hand om dig själv, om du inte tar hand om din familj, och då menar jag inte bara din biologiska familj, de som du har valt att inkarnera med, utan också din själsfamilj, ditt själssamhälle. Om du inte tar hand om det, då tar du inte ansvar och har inte självdisciplin.

Så, vad är din motivation? Är den baserat på egots önskan att vara viktig, att vara chef, att ha makt av värsta sorten över andra? Eller beror det på ditt eget insiktsfulla, ödmjuka sätt att verkligen vilja tjäna? Det första att ta itu med med är det mentala, emotionella, egots behov, eftersom det inte finns något utrymme för detta.

Tänk så här. I en hierarki, så som människor ofta tänker, vill ni placera er längst ner, för då tjänar ni.
I det traditionella tankesättet – måste ni vara på toppen om ni ska leda – ledarskap skapar mönster av beteende som är rätt för Modern, åtgärder som är de rätta för Modern, Fadern, Ett. Så vi börjar med denna känsla av ”Åh, jag kommer att ha pengar. Åh, jag kommer att ha makt. Åh, jag är ledaren.” Beror det på att ni känner er betydelsefulla eller beror det på att det är viktigt, för att ni fullgör ert löfte, ert ansvar för ert heliga själv och Modern.

Mänskligheten har spårat ur – så därför vill ni vara ansvariga, eller så vill ni vara betydelsefullare än grannen på samma gata. Ingen varelse, inte på vår sida eller er, inte i något multiversum, är viktigare än någon annan.

Detta gäller också för mig, El Morya, Jesus Sananda, Maitreya, ingen av oss. Ni kan inte anse det. Det finns inget utrymme för egot. Och detta är något som ni måste, MÅSTE, vara vaksamma på, och ni måste ge varandra tillstånd att observera, och om det finns behov av kurskorrigering, tala om det vänligt, balanserat, kärleksfullt. Men om ni verkligen ser, inte av ilska eller misstro, utan om ni upptäcker att en ur er kära familj spårar ur, då naturligtvis, påpeka det för dem, av kärlek. Sedan är valet deras. Ni kan överlåta dem till mig. Men detta är arbete.

Nu till den andra saken ni arbetar med, konsekvens. Jag hör många av er tala till mig – men ni vet inte om det. Ibland tror ni att ni bara talar med varandra. Ni säger: ”Åh, jag kan inte meditera.” Och då bryr ni er inte om att ens försöka. Det är detsamma som att säga: ”Jag kan inte springa 10 kilometer och därför kommer jag att sluta gå.” Det är absurt.

Detta handlar om självdisciplin. Och meditation har många former, och jag använder det som ett exempel eftersom det är populärt. Så, min fråga till er är, skapar ni konsekvent en väg, inte bara en känsla, inte bara en känsla som i ”Jag vill inte skada mig själv, jag älskar mig eftersom jag är kärlek och jag är kärleken från Modern. Och Modern älskar genom mig. ”Men om ni befinner er i en äkta relation, med er partner, er make, er bästa vän och ni säger: ”Jag har en djup, bestående vänskap. Fast, jag hinner inte ringa dig. Jag hinner inte prata med dig. Nej, jag har inte tid att träffa dig, men jag älskar dig. ”Nå, är det rätt? Självklart inte.

Ni ljuger för er själva. Så var finns konsekvensen? Var finns självdisciplinen? Det finns en uppfattning hos er … ni tänker på disciplin som i straff, kontroll, någon form av smärta, eller att ni har gjort något fel. Det är inte disciplin. Det är grymhet. Tänk på disciplin och självdisciplin som konsekvens. Är ni konsekventa i hur ni tänker och känner? I vart ni riktar er uppmärksamhet och handlingar? Eller är det ”spridda skurar”, som ni brukar säga?

Om ni gör så, så innebär disciplinära åtgärder inte, mina älskade vänner, att ni ska slå er själva. Det innebär att försiktigt ta min hand igen, och ta er till mitten, till nollpunkten om ni kan, och helt enkelt fokusera. Så detta är ett annat område att arbeta med.

Och då titta på era ageranden. ”Matchar mina handlingar, beteenden och interaktioner sanningen för vad jag verkligen hoppas att uppnå, fulländningen med Modern?” Ert största område, kan jag påstå, där ni kan förbättras något, är i behandlingen, tankarna, känslorna, åtgärderna, förankringen av er själva. Det är fortfarande förödelse på er planet. Men om ni fokuserar på er själva med, ”Är jag ren? Är jag vacker? Är jag kärleksfull? Strålar jag av glädje?” Då är ni väldigt hårda mot er själva.

Och, tänk på detta. Under er livstid har det funnits många, många utmaningar … Jag förnekar det inte eller minimerar. Men i behandlingen, i känslorna, i vetskapen om er själva; förstår ni att all denna kontroll och skadande disciplin, kommer från egot, som är mycket angeläget att behålla kontrollen. Men, Modern, vår älskade Moder, är ingenting annat än mildhet. Anledningen till att vi inte talar om kvaliteterna av Modern i termer av vilja, till exempel, är att det inte behövs.

När hon drömmer, eller skapar, är det av en så mild kärlek att ni inte känner behovet av viljeriktade insatser. Så när ni ser på er själva, finns balansen där med den mildaste kärleken, som helt enkelt sätter viljan på plats, och gör det möjligt att flyta smidigt, graciöst, vackert? Disciplin och egenkärlek handlar inte om att skära av armen, för att visa att ni har för avsikt att tjäna. Det handlar om att älska er arm och att älska er själva. Det finns arbete att göra där.

Steve: Serapis, jag har pressat varje minut ur timmen för dig. Är det något du vill säga avslutningsvis, eftersom vi har kommit till slutet?

Serapis Bey: Jag har presenterat mig själv som en varelse som reser på er planet. Om ni viskar mitt namn, eller om ni är nära mig i Luxor, så står jag till ert förfogande. Det är min käraste önskan att ni kommer att kontakta mig. Farväl.

 

Kanaliserad genom Linda Dillon

Översättning Margareta Jonåker

 

©2016 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

This channeled material is protected by copyright. We invite you to share it on condition that it is used in its entirety, that no alteration is made, that it is free of charge, and that the copyright notice, channel credit, website link, and this statement are posted.

“Transcript ~ Master of the Ascension Ray Serapis Bey on AHWAA: A Tsunami of One,” Channeled by Linda Dillon, May 31, 2016, at http://inlightuniversal.com/serapis-bey-on-ahwaa/

 

Du gillar kanske också...