Dikt via Per Beronius, 23 juni

Per Beronius

Tema: Klaviaturens hela register

En timme, en minut, en sekund
En evighet

Så det må vara, i den fysiska, tröga världen
Där vad som helst kan hända
Inget förutsägbart

Oförutsägbarheten upphöjd till norm
Den fysiska världen har sina mångfaldens sidor
Mångfacetterad

Med sina vibrationer
Från det högsta i dur, till det lägsta i moll
Och alla tonlägen där emellan

En förändring kan ske
På ett ögonblick kort, med mänskligt mått

Till vad är väl detta menat
Om det vi må vi fundera, över detta meditera

Den fysiska världen
Människan prövar, till hennes yttersta gräns

Där allt
Förvarning förutan, när som helst
Kan totalförändras

Från den högsta tangentens i dur
Till den lägsta i moll

Denna förändring
Kan ske på ett ögonblick kort
Med mänskligt mått

Till vad är väl detta menat
En fråga vi må ställa, utan förhoppning
Om svar

Blott att sorglöst konstatera
Livet är så som det är, människan
En modig själ

Med alla de prövningar, där var människa
Testas till hennes yttersta gräns

Människan en modig själ
Som valde denna, från tid till annan
Tuffa golgatavandringens uppförsbacke

Den har sina syften
Om än för det mänskliga sinnet fördolt

Vad annat göra, än förlika sig med vibrationerna
Var än på skalan, de sig befinner

Från de ljusaste ljusa i dur
Till de mörkaste mörka i moll

Forntiden försvunnen, framtiden ännu ej här
Nuet, ögonblicket, vår enda egendom
Att ta väl vara på

Oberoende av det, som i det inre
Och yttre händer

Med detta sagt
Vad är väl människan, om inte en modig själ
Som utmanar livet till den högsta
Trädgrenens yttersta spets

Tog på sig
Denna prövningarnas
Tillsynes omöjliga lott, med avsikt
I anden växa

Vad kan väl människan göra mer
Än förvalta väl, på allra bästa sätt
Sitt Gudagivna pund

*  *  *
Mottaget av Per Beronius
—————————————–

Du gillar kanske också...