Skaparna via Daniel Scranton, 18 februari 2018

Skaparna via Daniel Scranton, 18 februari 2018

Per Staffan 18 februari, 2018

Öppna Er till en Oändlig Uppsättning av Möjligheter ∞Skaparna

”När du har lagt vissa parametrar på en situation, finns det självpålagda begränsningar. När du bestämmer i förväg hur du vill att något skall ske, eller vilket slutresultat du vill ha, kommer du bara att se en möjlighet inom ett oändligt utbud. Och då sätter du dig i en svår situation, för då finns det vissa övertygelser om att ditt önskade resultat skall utspela sig precis som du vill.

Så det här är den svårighet som många av er har i de skapelser ni söker. Först begränsar ni möjligheterna, och sedan staplar ni upp det begränsade utbudet av möjligheter mot trossystem som säger att ”det här kommer bli svårt.” Eller ”Du måste förvärva stor rikedom, eller inflytande eller makt” för att få saker exakt som du vill ha det.

Vi föreslår att ni ger er möjligheten att gå ur alla förinställda idéer eller begrepp som ni har om vad det bästa möjliga resultatet för en situation är. Vi ber istället att ni litar på vad som kommer, och när ni tänker på specifika detaljer och ni släpper trossystem om dessa detaljer ger ni er större möjligheter att skicka en frekvens och låta den frekvensen matchas av det som är för ert högsta goda, det som blir den trevligaste och mest uppfyllande situationen som ni möjligen kan uppleva.

Vi ber er att lägga bort era visionboards och era manifesteringstidskrifter och vilket som helst annat trick eller spel som ni har spelat för att manifestera. Och i stället låta er frekvens bana väg till ett liv som ni tidigare bara kunde trolla fram i era drömtillstånd. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...