Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 17 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 17 februari 2018

Per Staffan 17 februari 2018

Operation Disclosure GCR/RV Intel Alert 17 februari 2018

Operation Disclosure
https://operationdisclosure.blogspot.com/

RV/INTELLIGENCE ALERT – 17 februari 2018

Kabalagenterna som försökte öppna en portal vid CERN har flytt.

Under sin flykt lyckades de stjäla en privat jet som används av Vita Hattar.

Alliansen spårar för närvarande dem till Idaho.

Indikationer tyder på att de uppehåller sig vid en gammal observationspost (som inte har varit i bruk sedan 1950-talet) och försöker kontakta resterna av Dark Fleet.

Kriminella Kabalelement har kontaktat den lokala CIA-stationschefen för att skydda dessa agenter.

Alliansens Spökoperatörer har blivit utplacerade för att hantera situationen.

Håll dig redo för ytterligare utvecklingar.

Alliansen kontaktar för närvarande Galaktikerna för en handlingsplan för att helt och hållet eliminera Kabalen.

Under tiden kommer RV att hållas i vänteläge på obestämd tid.

Alliansens mål är att påbörja övergångsevenemanget denna månad.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...