Moder Gud via Kjerstin Sisilla, 21-23 augusti, 2020

Moder Gud via Kjerstin Sisilla, 21-23 augusti, 2020

Del 1, 21 augusti 2020
Jag är er Moder Gud. .
Älskade barn på Jorden. Ni gör exakt det ni är på Jorden/er älskade Gaia för att utföra i denna tid. Era bedrifter är stora. För det första har ni lyckats hålla er vid liv i de tröga energierna som har hållit sig kvar i årtusenden. Och ni har lyckats födas på Jorden åter, i just detta omvälvningens/omvandlingens tidevarv.
De flesta av er Ljusets bärare och krigare har haft mycket svåra liv, även denna gång. Det var nödvändigt eftersom ni ville utvecklas optimalt Älskade barn. Er resa är ofantlig i sin omfattning – både er Fader och jag är mäkta imponerade av konststycket. Från att bokstavligt talat ha krälat i stoftet och leran är ni nu högt, högt uppe i energierna och strävar gemensamt efter att sprida dem över hela er Älskade Moder Gaia.
Många har ni som hjälper er, som strör Ljuset över Jorden, men det är Ni Älskade barn som fördelar det, som sprider Ljuset vidare med era själar, med era Ljuskroppar till era behövande medmänniskor.
Ni påverkar grupp-medvetandet hos mänskligheten, in i grunden, genom ert arbete. Ni är trötta, vi ser det, men ni är inte de som ger upp. Om så skulle vara hade ni inte varit i förtruppen i denna stund Älskade barn på Jorden.
Kom mitt barn, kryp upp i min famn. Ta emot min värme och min Kärlek. Känn Friden och Enheten.
(Jag dras in i Moderns famn, in i guld-energier och värme, in i frid och ro. Jag gråter av lättnad när jag känner den starka moderskärleken och tryggheten. Jag är fullständigt trygg, så som alla små barn borde få vara. Endast NUET finns, KÄRLEKEN och TRYGGHETEN. Jag gråter tills tårarna tar slut, gråter ut alla lagrade sorger. Så känner jag en närvaro mittemot Moder Gud i vars knä jag sitter; en maskulin närvaro – lugn, kärleksfull och trygg. Jag upplever även hans strålande kärlek, strålande som Yeshuas/Sanandas kärleksenergier, men starkare, klarare, renare – som om alla de kärleksfullaste män jag mött koncentrerats i detta kraftfulla Ljusväsen. Sittande i Moderns famn tar jag emot hans Kärlek som får mitt hjärta att pulsera.För första gången som jag kan minnas känner jag mig fullständigt hel och älskad. Hel och Älskad.
Så somnar jag. När jag vaknar vet jag inom mig att min verklighet för alltid är förändrad. Jag Är. Jag Är Vägen, Sanningen och Ljuset.)
Moder Gud del 2, 23 augusti 2020
 
Minns mig. Tiden är inne att minnas. Jag är er Moder. Älskade barn på Jorden. Kom nu. Kom till er Fader och till mig, er Moder.
Vi älskar er alla gränslöst och för evigt. Var och en av er är ett underverk. Kom i min famn älskade – ta emot din moders allomfattande, gränslösa och villkorslösa Kärlek. Om du behöver, gråt vid mitt bröst, gråt ut alla smärtor och låt Friden och Kärleken åter få tillträde till din underbara varelse. Och din… och din.
Er Fader och jag längtar så efter er Älskade barn på Jorden. Välkomna hem, välkommen hem till Dig Själv du Universella Kärleksvarelse. Det finns inga gränser, i er Illusion har ni själva tillverkat dem. Välkomna tillbaks till Sanningen, till Helheten, till Faderns och min öppna famn.
Jag är er Moder och jag älskar er alla barn på Jorden, över er förståelse. Vi är ett – Ni, Fadern och jag, Modern.

Du gillar kanske också...