Söndagsmeditation 11 maj

Meditationens ord,  2014-05-11

Av IngaLill Enadea

Kärleken bär din dröm

 

m2

Målning: Bo Andersson

 

Välkommen du kära till vår stund i ro!

En hjärteboll av ljus dig omsluter som ett bo.

Se hur ljuset ovanför sig till ditt eget hjärta rör

Led ditt Ljus av Allt som Är till Gaias hjärta kär.

 

Vår kära moder Jord sitt hjärteljus nu sänder,

så kärleksfullt till dig och Allt som Är i alla länder.

Med tacksamhet ta ljuset nu emot

och låt det i ditt hjärta för all evighet slå rot!

 

Detta ljus bär på din dröm

som i din längtan än är skör och öm,

men himlens änglar vet, de vägleder så gärna

och far med fart till dig från närmsta stjärna.

 

Ett samboliv med himlen, Gud och änglar kära

är en ”let´s dance” med kärleken av nåd så nära.

Be om hjälp, trosviss om att bön blir hörd,

även när du uti tålamodets vals blir förd.

 

När i kärlek till Kärleken själv du ber,

tänk din dröm inom, och i glädje du den ser.

Förverkligad blir den när tiden är rätt

och du kan agera på kärleksfullt sätt.

 

Och det ser vi till – det är rollen vår

att inspirera och stötta där kärlek rår.

Så var inte rädd att tillfället går förbi!

Kärleken bär din dröm, ger dig skaparenergi!

 

Tack kära änglar för er vägledning vis!

Tacksamheten fyller mig som vindens stilla bris

när sol, vind och vatten möts över jordens dalar

och vi har Ljus av allt som Är i våra hjärtans salar.

You may also like...