Söndagens meditation via Eva-Lena, 19 juli

Tidens väv

Av Eva-Lena Johansson

meditationsbild1

Striden mellan ont och gott är en illusion. Vi tror att striden mellan ont och gott är avgörande för vår fortsatta existens. Så är inte fallet. Vi ändrar i ett redan existerande skeende. Det som hänt och det som kommer att hända sker nu. Vi tillhör både det förgångna och det framtida skeendet.

För att få en bättre framtid än den som nu finns, måste vi just här i det som vi uppfattar vårt nu skapa en ny möjlighet genom att bryta upp tidsväven.

Väven innehåller olika verkligheter. Då dessa redan existerar finns det möjligheter att förflytta sig i denna väv till olika tider och olika verkligheter. Problemet är, att i det framtida scenariot finns många dystra verkligheter, som vi inte vill leva i.

Just nu, här i denna aspekt av verkligheten, ges vi en möjlighet att förändra hela den komplexa vävstrukturen, att bryta upp väven av tid och skapa något helt nytt. Vi får en möjlighet att slippa den framtid som redan finns och som inte ser speciellt rolig ut med ett enormt förtryck och slaveri. Där är det mänskliga sinnet fångat och vi lever i princip som robotar.

Med vår önskan och vilja kan vi göra ett hål i den nu existerande väven och börja spinna en ny väv. I den väven kliver vi ur den tredje dimensionen och blir på nytt den människa som vi en gång var före fallet ner i den tredje dimensionen och till vår begränsning.

Vi återtar vår fulla kapacitet och kan skapa en ny framtid tillsammans och får en ny vacker värld att leva i. Vår starka vilja och beslutsamhet är det som behövs för att förändra det som sker här och nu i vår verklighet

Vi är inte svaga och kraftlösa. Vi är skapare, som kan förändra vår värld och universum genom våra tankar och vilja. En liten ansträngning av människorna förändrar hela det nuvarande paradigmet.


Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. På detta sätt har jag skrivit böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Hoppas du tycker om vad jag skriver. All lycka till dig.

Eva-Lena

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

den-tidlosa-tidens-tid   nyckeln-till-lyckans-labyrint

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...