Söndagsmeditation kl 21.00 via Anneli Davidsson, 5 november, 2017

Söndagsmeditation 2017-11-05

 

Vad? Hur?

Välj en plats där du får vara utan yttre avbrott.

Landa på din plats på det sätt du är bekant med för att vända fokus till dig själv och ditt inre. Slut dina ögon och rikta din uppmärksamhet till Den gyllene regeln. Innan du blundar och går in i dig själv har du möjlighet att läsa min korta reflektion nedan.

Jesus och flera andra profeter säger –så som du vill att andra ska vara och göra mot dig, så ska du vara och göra mot andra.

Vad betyder det? Vad betyder det för dig?

Jesus och andra profeter har överlämnat detta vad och hur, till var och en. Till var och en men också till oss alla tillsammans. Själv ser jag möten mellan människor och dess möjligheter i oändlighet som den gyllene regelns arena. En arena där vi möts, speglar varandra och skapar känslor, situationer och verklighet av det vi önskar. Att bygga upp nya sammanhang till exempel, mötesplatser där vi kan ses, umgås och hjälpa varandra. Mötesplatser som växer och ger möjlighet för människor att integrera med varandra och Universum. O heliga plats, gör mig till sammankallande, sammanhållande, deltagande, den som inspirerar, den som ger, den som håller kärleken i sin hand och skänker den vidare.

Låt så en bra stund sättas av och få vara tillsammans med dig och det som kommer ur ditt inre när du låter öppna upp för vad och hur den gyllene regeln sker i ditt liv?

Ställ frågan förutsättningslöst och låt svar få komma upp som bilder, ord eller på annat sätt. Kanske att du börjar med att visualisera en färg som får leda dig vidare in i din meditation kring hur gyllene regeln lever i ditt liv. Kanske vill du ställa frågan – vilket är mitt nästa steg i mitt liv när det gäller den gyllene regeln?

Sitt med dig själv i tystnad, tio minuter eller mer, och låt frågan få vara med ditt andetag och ditt själv.

När du känner dig redo, sätt dig med penna eller annat skriv/rit don och papper och skriv eller måla det du fått i meditationen oavsett vad det är. Litet eller stort. Känsla, ord eller bild. Allt är lika värdefullt.

Vi är ett.

I ljus och kärlek,

Anemone

 

Du gillar kanske också...