Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 6 september, 2020

Det viktigaste vi vill förmedla idag handlar om kunskapen om det vita ljuset som verkar som en katalysator. Med det vita ljuset får du en kerubliknande uppenbarelse som tar bort alla föroreningar i din kropp, själ och ande. Med det vita ljuset förbereder du dig att komma i kontakt med det allra högsta gudomliga. Med det vita ljuset sker ett mirakel. Må din väg gå dig till mötes! Skapa dig inramning och kom ihåg att verka för uppstigning.

Släpp allt tungt från din själ och sinne. Dra en suck av lättnad när du känner hur sten och grus faller från själens inre skrymslen och vrår. Se hur kunskapen om det vita ljuset får plats att fylla dessa vrår med varande. Ditt varande är själens vibrerande ljus. Ditt varande eller icke varande handlar om seende. Du ser bara när det är ljust. Du kan inte se i mörker. Mätt blir du bara när du fyller tomrummen inom dig med det högsta ljusets vibrerande toner. Mätt blir du när seendet fungerar som det ska. Ditt seende frigör dig från ett icke varande.

Börja se, och du ska läka själen på djupet. Följ sanningens ljus långt ut i universum ända in i ditt inre kungadöme. För det sanna ljusets vibration ner genom ditt huvud, och låt det fylla dig till bredden. Seendet ska vakna därför att du får ljus att äntligen använda dina ögon. Du tar emot det sanna ljuset via ditt kronchakra och tonen färdas in i varje liten vrå och låser upp kommunikationen med evigheten. Med ljus vaknar dina ögon till liv. Med ljus kan du äntligen se. Med ljus förstår du vad du ser. Takt och ton dikteras av dirigenten, och frambringas av kören. Du är både dirigenten och kören.

Se dig själv hållandes i taktpinnen, och se dig själv ta ton. Med tonen från himmelen ska du låsa upp porten till himmelriket i ditt hjärta. Se sanningens ljus flöda genom ditt kronchakra, ner via din hals och sprida sig ut i hela din kropp och lägga sig runt hela din kropp så som en bubbla av ljus. Du erbjuds därvidlag växande, inne i något som skulle kunna jämföras med en puppa. Skapelseprocessen går här in i en sansad period av vila och växande. Så som ett barn klädes i en allt för stor vit klänning, får även du en stor ljuskropp att förädlas och växa i.

Skön är den tid som nu nalkas. Dopet är en välkomsthälsning av ditt gudomliga jag. Skapandet sker i en långsam takt. Om du ser framför dig att du kommer in i ditt eget inre himmelrike i hjärtat, via den gyllene kronan på ditt huvud, och via det gyllene halsbandet runt din hals. Då ska du se sanningen om detta gyllene ljus. Med solens levande och gyllene strålar får din själs frö kraft att verkligen slå ut i blom, en gång för alla. Du är en blomma i sann och levande uppenbarelse. Du är en blomma som längtar efter att bli befruktad av den gudomliga nektarn från paradiset.

Föreställ dig hur en vacker blå blomma i solarplexus sträcker sina blad mot himmelen i hjärtat, där den eviga solen nu lyser, och du ska märka hur himmelen fylls av lila små fåglar som kommer med nektar från paradiset. Den lila nektarn, den violetta flamman föranleder en befruktning som ska frigöra dig. Din själs blomma ska äntligen bära frukt, ett litet barn. Ett väntat barn! Ett gudomligt barn! Tillblivelsens mirakel. Uppstigningens nästa steg i berättelsen om den nya människan. Må din väg gå dig till mötes. Möjliggör för detta mirakel att ske. Se för din inre syn hur den lila fågeln landar på ditt huvud, böjer sig fram för att dricka vatten ur din blommas blad, och då faller en droppe nektar i ditt tredje öga. Vattnet vederkvicker alltjämt din blomma från Moder jord, via dina fötter och upp till navelchakrat.

Förena vattnet från navelchakrat med nektarn från tredje ögat, i solarplexus, och födelsens mirakel är ett faktum i Det Heliga Dopet. Du är väntat! Världen väntar på Dig! Den nya människan är Du!

Ta ett djupt andetag och se vem du verkligen är! Ett litet Kristusbarn! Det vita ljuset som faller ner genom kronchakrat, och lägger sig som en slöja, eller som ett seende filter runt hela din kropp, och genom din kropp, får dig att börja se världen ur ett helt nytt ljus, med helt nya ögon. Eller så som det faktiskt är, genom det högsta ljusets seende, sanna filter. Du börjar se sanningen om världen ur det vita ljuset. Du har nu trätt in i det som vi kallar för inversion av seendet. Seendet handlar i fysisk bemärkelse om att ljus faller in genom ögonen utifrån. Men det inversa seendet handlar om att ljuset kommer inifrån och faller ut genom ögonen, och förvandlar allt du ser till sanning, den högsta sanningen om livet. Förut såg du sakerna med konstruktiva ögon. Nu ser du sakernas sanna inre natur. Därför att din syn har fått omvänd riktning. Sanningens ljus kommer inifrån och faller utåt, på allt du skådar. Seendet handlar om att döpas in i en ny tidsram. När det heliga dopet har skett får du en kropp av ljus, som lämnar den gamla världen där hän.

Ut ur vetenskapens kruka vandrar du med hjälp av denna eviga kropp. Du är vägen, sanningen och livet. Via denna kropp växer du nu i trygghet, och tids nog är du redo att ta klivet ut ur vetenskapens kruka, som är din vetenskapliga kropp. Du längtar efter att få växa fritt i den eviga trädgården, utan begränsningar, utan krav. Seendets gåva kommer till dig via dopet, därför att den gudomliga befruktningen sker via tredje ögat. Mörkret skall flykta snart, än om ni går mot vinter. Det inre ljuset kommer att lysa upp allt du lägger dina ögon på. Filtret som skapar evigt liv, det vita ljuset från himmelen, tar dig kära medskapare till en ny nivå av varande. Ditt eviga varande. 😉

Under mina vingar har du legat i långa tider. Under mina vingar fick du skydd. Under mina vingar finns kunskapen om svansjön där prinsar och prinsessor blir till. Seendet är lovat dig så fort du tar klivet upp på land, och lämnar den trygga varma världen under mina vingar. Med all ödmjukhet låter jag er nu gå. Se dig inte om. Moder jord ska alltid bära dina steg, och hålla dig tryggt i sitt inre. Skulle du någon gång falla i vattnet igen, då finns jag här och tar emot dig, och bär dig åter till land. Må din väg gå dig till mötes. Mittens rike i ditt inre, ska snart stå i blom. Var hälsad!

Din moder Sjöladyn! I Sann Anda och sant seende.

Du gillar kanske också...