Söndagsmeditation kl 21.00 via Eva-Lena Johansson, 4 juni, 2017

 

Schackspelet

 

Jorden står inför ett skifte. Eoner av tid har förflutit och under denna tid har jorden och andra världar i universum existerat och levt under vissa lagar.

Källan har satt upp ett spel som ska spelas till slut. Det kan liknas vid ett schackspel där alla pjäser har sina roller och till sist spelas ut i ett enda slutdrag. Det är där vi står just nu.

Pjäserna i den tredje dimensionen spelas ut en efter en och alla undangömda sanningar kommer upp först sakta och försiktigt sedan i en allt snabbare takt. Vi kommer inom kort att få omvärdera hela vår existens. Alla maktstrukturer kommer att synas och alla dessa är pjäser på schackbrädet. En efter en kommer de falska maktstrukturer som inte tjänar allas högsta bästa att falla. Det är så bestämt av den högsta källan.

Denna struktur, som har hållit ihop vår värld, ska bort och ett nytt schackbräde med nya pjäser ska sättas upp. Detta gäller inte bara vår existens i den tredje dimensionen utan det gäller även utanför vår verklighet och vår jord. Skaparen av allt som är har bestämt, att ett nytt tillstånd ska råda på jorden och i universums alla världar.

Vi i den tredje dimensionen, som varit utelåsta från så mycket kunskap om livets sanna natur, påbörjar en resa ut ur vårt fängelse ut ur den här dimensionen och börjar uppleva, att vår förståelse expanderar och hur vi måste kasta av oss alla påtvingade trosföreställningar. Vi kommer att uppleva hur våra kroppar förändras och vi kommer att se, höra och känna saker som just nu är helt främmande för oss.

Universums stora våg av ren kärleksenergi sköljer över oss och allt levande på planeten. Vi startar den kosmiska resan tillsammans med Moder Jord och vi upplever hur vi tar plats på ett nytt spel med nya pjäser, nya förutsättningar. Vi upptäcker, att vi börjar den nya resan förenade till en i ett hav av gudomligt ljus.

Det nya ljuset blir vår ledstjärna, när vi lämnar natten på planeten och lotsas genom porten till den nya verkligheten, så olik den vi hittills upplevt. Det går upp för oss, att vi är fria själar, som kan forma vårt eget öde och att alla band, som lagts på oss för att uppfylla alla negativa krafters önskemål, är borta för alltid.

En ny himmel och en ny jord skapas och våra fria själars lovsånger till Skaparen av allt liv genljuder genom rymderna. Moder Jord återuppstår i sin ursprungliga gudomliga prakt och genomgår den stora transformationen tillsammans med sina barn och allt levande på planeten.

 

 

 

All lycka till dig!

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...