Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 14 juli, 2019

Dagens tema är befrielse ifrån lidande.

Många av er på jorden idag, har ett föredömligt sätt att hantera lidande, men samtidigt finns det en klärvoajans hos er som är outvecklad. Ni ser bara det som era fysiska ögon ser. Men det finns så mycket mer att se för er som har erkänt de andliga ögonens förmåga och kraft. Dessa andliga ögon kommer att befria er från lidande. Det är när ni aktiverar ert andliga seende som ni kommer att förstå att ve och väl, inte är en slump, utan ett aktivt val. Med era andliga ögon kommer ni att förstå att den skapelse som förmår kalla sig själv treenig, också är den skapelse som är fri ifrån lidande. Du är denna skapelse, den treeniga skapelsen. Min tro på dig är fredlig och kärleksfull. Sanningens ljus låter välkomna ditt andliga seende. Med sanningens ljus ifrån evigheternas evighet, förbereder du för min ankomst i ditt liv. Du förbereder för att verka för en renhetens och kärlekens revolution. Det rena och äkta tillståndet inom dig, är ett resultat av att du börjat använda sanningens ljus, när du betraktar världen.

Medvetenhet är ett begrepp som hör ihop med seendet. Det du ser, är egentligen det du uppfattar. Det du inte ser, är det du inte uppfattar. Därför säger jag er, att det du uppfattar, är bara en liten del av verkligheten. Det du uppfattar med din hjärna är alltså förknippat med ditt medvetande. Det kan vara så att dina ögon ser mer än vad hjärnan registrerar, men då saknar det betydelse för dig. För att verkligen se sanningen om livet, behöver du låta belysa sanningen med sanningens ljus. Det är först när sanningens ljus får belysa dig och din omgivning, som du ser sanningen. Du kan jämföra det med en värmekamera. Du kan inte se värmen från en människas kropp, men om du ser igenom en värmekamera uppstår en bild som tidigare inte fanns. För att sätta på sig sanningens glasögon, och låta det sanna ljuset få lysa upp tillvaron, behöver du egentligen bara en enda sak. Du behöver ett medvetande som kan föreställa sig saker som den tidigare inte uppfattat.

Det unika med era medvetanden är just detta, att ni kan föreställa er sådant ni tidigare inte uppfattat. Här handlar det om att föreställa sig hur det sanna ljuset följer sin kallelse att rena världen från lidande. Det sanna ljuset följer en kanal, kommen ur det paradistillstånd som är varje människas eviga ursprung. Din kanal till detta tillstånd, finns alltid där för dig att erbjuda lidandebefrielse och välsigna dig med ett paradistillstånd. Skenhelighet blir då ett minne blott. Dra en suck av lättnad när du inser att källan till detta ljus finns i paradiset, och att du har tillgång till det via ditt tredje öga. Dra en suck av lättnad när du inser att kraften i detta ljus, är ett vedantiskt rum som klärvoajansen behöver för att verkställas. Dra en suck av lättnad när du inser att det är via tredje ögat som den gudomliga nektarn förs in i detta vedantiska rum, som är Du, och skapar Kristusmedvetande. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på jorden utom.

Det är när du låter det eviga och sanna ljuset från den gudomliga källan flöda in via tredje ögat och landa i solarplexus som ditt Kristusmedvetande vaknar. Du lider inte mer, när du ser sanningen om dig själv. Du är Jesus Kristus, och därmed är den heliga treenigheten verkställd inom dig. Skapelsen av det sanna tillståndet inom dig förutsätter att du redan har låtit modern och fadern förenas inom dig. Skapelsens tre första dagar manifesteras genom att du först tar emot Moder jords två energier, jorden (rotchakra) och vattnet (navelchakra). Därefter fortsätter det med att du tar emot Fader Himmels två energier vinden (halschakra) och solen (hjärtchakra), i den ordningen. Så, när dessa två dagars energier får sammanföras inom dig i solarplexus, kan ditt inre frö gro, och växa upp till en blomma.

Det är denna blomma som sedan längtar efter att bli befruktad av det sanna ljuset från paradiset. Denna violetta flamma påminner om vin. Det har sitt ursprung från paradisträdgårdens nektar. Och då den lilla blå fågeln från paradiset, lockas av din vackra blomma, kommer han flygandes för att dricka vatten ur dess blad. Då befruktar denna nektar din blomma, och du bär frukt. Din frukt blir ett inre gudomligt barn, som Kristuslikt, har tillgång till det sanna seendet om livet. Ditt Kristusbarn frälser dig ifrån ondo. Den sanning som denna uppenbarelse inom dig innebär, gör att allt lidande försvinner. Du förstår plötsligt allt. På tredje dagen uppstånden igen, ifrån de döda.

Detta heliga tillstånd av treenighet, värderas högt av oss som gått före. Detta tillstånd av evighetens manifesterande i det fysiska, är en stor välsignelse att skåda. Du återupprättar det gudomliga varandet på jorden, genom dig själv, genom att återskapa dig själv på tre dagar. Du och jag är samma sak. Det finns ingen separation i den här världen. Därmed har du också läkt mina sår. Du har hjälpt mig att skapa det jag en gång kom till jorden för att skapa, en värld av sanning, kärlek och gudomlighet. Detta förenas i ett tillstånd av inre frid, och därmed formas fred i det yttre. Ske din vilja så som i himmelen inom, så och på jorden utom.

Det som är viktigt för att få tillgång till sanningens ljus, i alla fall de första gångerna, är att du också ser till att vederkvicka din själs blomma, med vatten från moder jord. En slokande blomma lockar inte till sig någon paradisfågel. Därför bör du se till att plantera ditt frö i Moder jord, vattna med moder vatten, och sen är det viktigt att ge fröet energi från solen, så att det får kraft och en riktning att växa. Det gör du genom att låta öppna porten i din hals, med hjälp av vindens energi. Då kommer du in i solens rike i ditt hjärta. Först när du öppnar porten i din hals, får elden luft och kraft att flamma upp. Fader sol låter ditt frö få bli en blomma – äntligen. När du kallar på Lilla Fågel Blå som låter befrukta din blomma, via tredje ögat, se då till att samtidigt ta emot Moder vattens energi via navelchakrat. Du kan föreställa dig dessa båda energier som vatten och vin. Det är när du sammanför paradisvinet med vattnet från Moder jord, som den gudomliga befruktningen sker. Det är detta som vi brukar kalla Det Heliga Dopet. Det är detta dop som låter dig verkställa profetian om en ny människa på Jorden. Den nya människan skapas i detta nu.

Det vedantiska rum som skapas inom dig när du sammanför himmel och jord, föranleder ett andligt växande som aldrig tidigare skådats. Det föranleder att du kommer att se på livet med nya ögon, och du kommer att inse din egen storhet. Du kommer att förstå hur allt hänger ihop, och varför mitt liv som Kristus var så viktigt, för att ni aldrig skulle glömma bort er gudomliga härkomst. Dra er till minnes genom att låta sanningens ljus få befrukta era själar, och rena er från det grumliga seendet ni dragits med i långa tider. Dra er till minnes vilka ni är, och se den eviga sanningen om er existens och ert liv på jorden. Det är dags för mig att forma det paradis på moder jord, som jag en gång kom hit för att göra. Det är dags att finna tvillingsjälen, och det är nästa steg, efter att du skapat ditt gudomliga jag. Skapelsen fortsätter alltjämt, i den ordning och takt som som är inbyggt i dess eviga principer.

Jag tackar för er uppmärksamhet, och för att ni låter skapa er själv utifrån dessa eviga principer om livet. Se sanningens ljus, och frigör dig från lidande, en gång för alla.

I Jesu Kristi namn. Amen!

Onsdagen är äntligen här – med SannAnda.

You may also like...