Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre Jag, 2 juni, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre Jag

2 juni, 2017

Saker och ting framskrider väl och Illuminaterna kan inte längre diktera riktningen för Mänsklighetens framsteg på väg mot Uppstigningen, eller hindra den från att äga rum. Under tiden har många aspekter som rör förberedelserna för den fullföljts, inklusive det viktigaste behovet av en ny Kongress i USA, som finns redo att omedelbart ta över när den nuvarande blir upplöst. Som ni kan föreställa er, så återstår fortfarande en hel del arbete för att skära ner på de aktiviteter som utförs av de hemliga grupper som arbetar mot en en-stats-union. Den kommer inte att förverkligas, eftersom Illuminaternas makt inte längre kan diktera er framtid. Kanhända er största oro är vad som rör Mänsklighetens framtid och ni kan känna er försäkrade om att den är i trygga händer. När de verkliga förändringarna väl påbörjas, kommer ni att inse att Ljusets Styrkor har förberett grunderna, så att NESARA ska kunna utlysas. Vid lämplig tidpunkt, när tyngdpunkten ligger på er säkerhet, kommer detta att ske och från och med då kommer fördelaktiga förändringar att inträffa i snabb takt.

Så fortsätt arbeta med vetskapen om att storslagna makter övervakar era liv, inklusive de Blå Fåglarna. Deras otaliga farkoster finns stationerade alltigenom Solsystemet för att säkerställa att inga andra entiteter tillåts ingripa i er evolution. De är mycket avancerade Varelser, som på nära håll följer händelserna, för att säkerställa att ni får varje tillfälle att uppfylla era livsplaner, samt för att hjälpa Moder Jord med hennes egna förändringar. Resultatet kommer att bli en framgångsrik förändringsperiod som säkerställer att både ni och Jorden är fullt förberedda att uppstiga. Följaktligen är det många av er som leder hektiska liv, genom att ni får stå inför era slutliga utmaningar för att rensa all tidigare karma som ni bär med er. Naturligtvis är ni inte ensamma när ni förbereder er själva för Uppstigningen och ni kommer att vägledas på ett sådant sätt att ni får alla chanser till att bli framgångsrika.

När ni har nått så här långt, se inte tillbaka, utan fokusera på er framtid eftersom den är en av de viktigaste tiderna som ni någonsin kommer att få stå inför. Om ni i själva verket kunde leva i nuet och ta sakerna i era händer när de kommer till er utan något förutbestämt resultat, så kommer ni att flytta in i ert ”nya” Högre Jag. Men oroa er inte ifall ni inte just nu verkar kunna ta detta steg till de högre vibrationerna, eftersom detta vid rätt tidpunkt kommer att äga rum för er. Varje själ har ett flertal hjälpare och det visar hur viktig er evolution anses vara. Ni är mycket speciella själar även fast ni inte kan förstå hur det kan komma sig, så fortsätt bara se framåt och ta sakerna som de kommer. Allting framskrider i god ordning trots det uppenbara kaoset på Jorden. Allt liv har möjligheter att utvecklas och är verkligen involverat med de förberedelser som är ofrånkomliga och oundvikliga.

Med tiden kommer ni att inse hur kraftfulla ni faktiskt är och vissa känner redan att de har makten att bestämma över sin egen framtid. Ni blir vad ni tänker och det råder inga tvivel om att ni har fått uppleva händelser i era liv som kommer att bekräfta detta. Så ni borde redan nu iaktta försiktighet när ni ger kraft till era tankar. De är verkliga och kommer att återvända till er vid någon tidpunkt, för att fullföljas eller förändras. När ni utvecklas så växer ni lyckligtvis i er förmåga att kontrollera era tankar, men ju snarare ni kan acceptera ansvaret för dem, desto lättare blir det. Ert nuvarande mål borde vara att eliminera negativa tankar från ert sinne, eller åtminstone uppmärksamma dem utan den kraft som materialiserar dem. Tveklöst låter allting svårt mitt bland alla dagliga utmaningar som ni får möta, men detta sker för er upplevelse och det är det snabba spåret till framgång. Gör ert bästa och var medvetna om att ni aldrig blir tuktade eller bestraffade för att försöka göra bättre ifrån er. Alla upplevelser är värdefulla och aldrig bortkastade, så oberoende av vad ni får gå igenom, försök se de positiva aspekterna i allting.

”Varifrån härstammar vi?” korsar de flesta människors sinnen och svaret är mycket enkelt, ni kommer från Gudomligheten, i form av Gnistor av Ljus och dit ska ni återvända när era färder är avslutade. Ni kanske frågar varför det är på det viset och det är så för att Gud sände ut er alla för att få gå igenom upplevelser, så att Gudomligheten som ett resultat skulle kunna växa till sig. Ni ställer frågan: ”Är det slutet på resan?” Och svaret är att ni högst sannolikt på nytt kommer att sändas ut för att gå igenom nya upplevelser. Ni är odödliga, så ni kommer alltid att vara medvetna om ert Själv som en del av Gud. Det råder inga tvivel om att en hel del mer skulle kunna delges, men på detta stadium behöver ni bara veta att er framtid är tryggad. Det som är av omedelbar betydelse är att utvecklas, så att ni inte på nytt ska behöva uppleva de lägre sfärerna. Bli upplyfta till Ljuset och njut av perfektionens harmoni och skönhet. Den finns där ni kom ifrån, när ni ställde upp som frivilliga att hjälpa de själar som är fångna inom de lägre vibrationerna.

Människorna finner det svårt att inte ”ingripa” i andra människors liv, eftersom egot tror att det vet bäst. Det finns också de andra själarnas livsplan att ha i minnet, ändå försöker man tala om för andra hur de borde leva sina liv. Hjälp och assistans är välkommet när det efterfrågas, men ofta föredrar en själ att ta sig an sina utmaningar på sitt eget sätt. Det är ett svårt ämne att närma sig, för varje själ kan se det på sitt sätt, vilket kan vara rätt annorlunda än ert. Erbjud för all del hjälp, men dra den tillbaka om den inte blir accepterad, annars kan ni oavsiktligt till er nackdel bli involverade. Men i enlighet med er grad av förståelse kan ni vägledas till situationer där er hjälp skulle vara idealisk och blir exakt vad som behövdes.

Levnadsregeln att ni borde behandla andra så som ni själva önskar bli behandlade stämmer i hög grad. Det betyder att ni inte ska be om något i retur för att leva på det sättet, ändå kommer regeln med sina egna belöningar. Varje gärning av vänlighet hjälper till att lyfta era vibrationer och det är vad ni vill, när ni lever med Uppstigningen i sinnet. Det är en storslagen känsla att ha förmågan att från dag till dag leva i harmoni med alla andra och inte rubbas eller bli förargad av händelser som sker runtomkring er. Er blotta närvaro hjälper i själva verket ett lugn att uppstå och människor känner sig bättre till mods genom att vistas runtomkring er. I brådskan och oljudet hos människorna som sysslar med sitt dagliga arbete, kan sinnesstämningarna ibland bli irriterade och era energier kan åstadkomma en positiv skillnad. Undervärdera aldrig tankens kraft i sådana situationer, den kan få gynnsamma förändringar till stånd.

Er uråldriga historia håller på att omskrivas som ett resultat av häpnadsväckande upptäckter i Antarktis och av högsta betydelse vad beträffar den Mänskliga Rasen. Det har blivit helt uppenbart att Människan genom evolutionen har utvecklats i flera former som ursprungligen fördes till Jorden för flera tusental år sedan och bevisen har hittats under flera kilometer av is. Det har också blivit uppenbart att Människan har förekommit i många olika former men uppenbart människolika till utseendet. Under senare tid fördes era nuvarande civilisationer till Jorden från olika planeter, för att fortsätta utvecklas och det förklarar varför ni har karakteristiska Raser som är rätt olika varandra. Att lära sig komma överens med varandra och respektera andras övertygelser har lett till en hel del friktion och till och med krig, ändå har efter flera år fred ännu inte nått Jorden.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...