Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 14 oktober, 2018

Evighetens ton ur källornas källa

Evighetens ton är riktad mot er alla idag. Erkänn tonen som spelas för dig, och du ska känna i kropp och själ att fungerandet fungerar. Det viktigaste som har talats om redan, är klarsyn och medveten närvaro. Musikens viktigaste egenskap är att vidröra din själ, så att du öppnar dörrar till de inre eviga källorna som står i samklang med evigheternas evighet i universum. Den eviga ton som kännetecknar källornas källa, förnimmer du kära medvandrare på Jorden när du skipar rättvisa åt dig själv. Musikens intrikata dynamik kännetecknas av att du får hjälp med att erkänna den eviga tonen som källornas källa består av. Du kommer inte att tro dina ögon när du äntligen erkänner källornas källa. Mästerlighet handlar om att fungera i tonens kreativa flöde. Hälsa dig själv välkommen in i ditt eget mästerliga rike, där du har handen på hjärtat.

Med denna intonation på erkänslans eviga ton, ber jag er alla att känna inom er erkänslans eviga ton öppna porten till din egen mästerliga erkänsla. Du finner din egen mästerliga erkänsla i hjärtat. Möt mig där! Dra en djup suck och lyssna till tonen som öppnar porten till den kärleksfulla och eviga plats som emanerar ur källornas källa, där i ditt eget hjärta. Dra en djup suck när du vandrar in genom porten i din hals, och vidta de nödvändiga åtgärder som krävs för att läka de sår som sitter där i källornas källa. De såren får tonen att vibrera i dissonans. Dra en suck av lättnad och känn efter om kärlekens och empatins eviga ton klingar glatt eller vibrerar ledsamt. Möt mig där under handen på hjärtat, längtande människa.

Slut dina ögon en stund, och undanbe dig inte längre. Se dig själv sitta på den gyllene tronen, och närma dig sakta tills du står alldeles framför. Ta den tid du behöver, innan du fortsätter att läsa, därför att det är viktigt för dig att förstå vem du är. Slut dina ögon …………………………………………..

Det är viktigt att följa detta råd. Så ta din tid, att se den mest storslagna bild av dig själv, med de mest vackra och fullödiga kläder du kan tänka dig. Du är högt aktad och respekterad, till och med av dig själv, som nu står framför dig som kung eller drottning på tronen. Känn den oerhörda kärlek och erkänsla som en undersåte känner för sin regent. Mötet med dig själv där på tronen, är keruber och änglars sätt att visa vem du egentligen är. Mötet med dig själv, är källornas källas derivat med det fysiska livet på Jorden. Du är derivatet som håller upp himmel och jord. Mötet med dig själv är följden av att du har börjat lyssna på den eviga tonen från källornas källa. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på Jorden utom. Dra en suck av lättnad och känn än en gång kunskapen om dig själv frigöra dina tvivel, och låt erkänslans ton läka de sår som gör dig blind, och som får tonen dissonans att fängsla din själ i ett vemodigt mörker.

Slut än en gång dina ögon, och känn sanningens eviga ton lossa på repen runt din hals, och runt dina handleder. Låt tonens vibration ljuda långt in i din själ och säga sanningens ord som lyder: Du är en kung eller drottning, högt älskad av Kristus, alltså jag, därför att denna din uppenbarelse som kung eller drottning frigör din själ äntligen. Denna din uppenbarelse är resultatet av en skapelseprocess som fungerar enligt fungerandets principer. Fäll inga tårar för min skull, kära syster eller bror. Fäll dina tårar så att denna din uppenbarelse äntligen kan avtäckas och bli synlig. Det är när du låser upp porten i halsen som källornas källa blir avtäckt. Skipa rättvisa åt dig själv, äntligen.

Dra en suck av lättnad och skipa rättvisa. Du är den rättmätige tronarvingen till den tron som stått tom och samlat damm så länge. Dra en suck av lättnad och öppna porten till ditt eget inre kungarike. Möt dig själv sittandes på denna tron. Känn den erkänsla som du ger dig själv, när du står framför dig själv och beundrar det vackraste du någonsin sett. Förstå att, viljan att vara, är en evig princip som är inbyggd i skapelsen för att en kreativ process alltid ska ske.

Sandaler av plast, må vara praktiskt, men det är dags att förstå ditt sanna värde. Dra nu på dig en fotsid dräkt av finaste sammet, broderad med kristaller från Moder jords sköna inre. Sätt fötterna i kungliga skor, och låt kreationen krönas med en gyllene krona av högsta karat, prydd med gröna smaragder. Möt dig själv, värdig denna dräkt. Du bär upp den med stolthet. Ditt följe kommer att vara med dig i evigheternas evighet. Ditt följe finns där bara för dig. Medveten närvaro handlar om att se sin egen storhet, och att förstå värdigheten som ditt följe av änglar, guider och förfäder känner när de följer dig i ditt arbete på Jorden. Sann erkänsla kommer inifrån källornas källa. Den öppnas för dig när du ser vem du är. Och du ser vem du är när du öppnar erkänslans dörr, där under handen på halsen. Dra en suck av lättnad och erkänslans rike ska bli synlig för dig. Möt dig själv sittandes på den gyllene tronen, och förstå den värdighet som ditt följe känner inför att vara dig behjälplig.

Dra en suck av lättnad och låt erkänslan ske inom dig. Duka upp till fest, och bjud in dina bundsförvanter. Tacka dem för att de finns där för dig. Du kan även bjuda in dina fysiska nära och kära till denna fest. Le och bjud hela sällskapet på de ljuvligaste rätter. Duka upp till fest. Därför att livet är en fest. Mötet med dig själv är första steget till en andlig närvaro i ditt liv. Duka upp till fest och se vilka som är med dig. Där du har handen på hjärtat finns källornas källa, erkänslans rike.

I erkänslans eviga namn!

Eder allra ödmjukaste bundsförvant.

Jesus Kristus

Du gillar kanske också...