Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 18 april, 2021

 

Ord är i början ett tillstånd av evigt varande. Då tiden började var endast ordet. Men det är svårt för er att förstå detta ord. Men det är inte svårt för oss att förstå detta ord. Möt det första ordet och stäm upp i en sång som längtat efter att ljuda ända sedan det första ordet uttalades.

Sanningen om det första ordet är att det Är. Möt det första ordet och känn hur det känns. Meu är detta ord. Du följer sanningen om Meu inom dig därför att tidlöshet ryms i detta ord. Meu är sanningen om den kraft som fyllde mig när jag föddes till Jorden. Meu är Jesus i mig. Det är urkraften inom mig. Meu är kopplingen mellan tid och evighet. Skeendet som kommer av att du får kontakt med denna urkraft, erbjuds er alla emedan ni ständigt söker den.

Sök på rätt ställe mina systrar och bröder. Förbered er för att uppstå i det urkraftsljus som ni längtar efter. Följ ert hjärta, och låt skönhetens och sanningens ljus lysa upp er väg, där i djupet av er själva. Sanningens ljus kommer för att lysa upp er väg. Inte utanför er, utan inom er. Vägen in, är också vägen ut. Mötet med er själva sker i den stund ni luftar ert hjärta så att ljuset kan tändas på er inre himmel.

Förbered er genom att röja väg. Ta vattenvägen till land. Där i träskmarken växer många rötter och buskar. Förbered er genom att rensa ny väg. Låt allt skingras där du ställer dina fötter. Svep med dina händer och se hur en väg öppnar sig. Se hur en upplyst stig med mjukt grönt gräs uppenbarar sig framför dig.

Vandra denna väg fram, och se hur många ser chansen att vandra efter dig. Le och känn i hjärtat att du röjer väg, inte bara för dig själv, utan även för många andra. Se för ditt inre hur ditt inre ljus skapar frihet, och klarhet. Använd de verktyg, du så många gånger fått, att hitta den inre vägen till ditt eget KristusJag.

Och låt din machéte äntligen falla i den trånga snårskogen. Det är dags att äntligen röja väg, för dig och för andra. Det är dags att vandra på lätta fötter, mot det uppenbara ljuset framför dig, som nu lyser klart när snårskogens karga och trassliga landskap skingrats. Följ sanningens ljus inom dig, så sker det också utom dig.

För er som följt mina ord vet ni att så som inom, så och utom. Detta är den enda lagen i universum. Förläna er själva vackra och upplysta miljöer inombords, så skall ni få vackra och upplysta miljöer utombords. Vet att du har skaparkraften i din hand. Öppna dig för att vi ska kunna verka genom dig och för dig. Se hur allt är väl, och se hur allt blir det du har önskat. Följ ditt hjärtas röst, som ständigt säger till dig att ta emot kraften som erbjuds dig.

Se hur det tadelfria tillståndet är vägen in i hjärtat. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på jorden utom. Se hur din tadelfrihet kommer att öppna porten till det allra heligaste – ditt hjärta, där all visdom, kraft och trygghet vilar i gott förvar. Det är dags att få tillgång till detta nu. Det är dags att läkas på djupet. Du har all kunskap och förmåga att göra det. Ske din vilja!

Se därför än en gång hur den gula vindens energi leds ner via ditt huvud, och landar i ditt halschakra. Det är nyckeln till himmelrikets port. Sedan finns inga hinder längre i ditt liv. Tadelfrihet handlar om att lära sig tala fritt vad hjärtat säger. Förringa inte detta välsignade tillstånd. Säg vad ditt hjärta vill. Säg vad din själ längtar efter. Erkänn för dig själv först, och låt andra veta i sinom tid. Du är dyrbar, du är värdefull och du är allt som Är. Inget är större än Du!

Er ödmjuke tjänare
Jesus Kristus – SannAnda

Du gillar kanske också...