Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 18 april 2021

                                                                                                                                    

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 18 april 2021

 

Jag är Judas och idag vill jag prata lite om hur det är att vara människa här på Jorden. Men det vet vi ju, tänker ni nu, fast finns det inte något litet men .. Ni har vandrat på den här Jorden i tusentals år och ni tar er från det lilla till det stora. Vad menar jag då med det? Jag menar att ni har gått igenom otaliga transformationer i ert medvetande. Er förståelse för er själva och den jord ni lever på har tagit oanade höjder. Ni är nu inne på quantum energi och saker och ting börjar att falla på plats för att ni ska få en fullständig förståelse över hur allt fungerar i universum. Ni har nu kommit långt ur ett andligt perspektiv men den andliga aspekten behöver ta en större plats i ert medvetande om ni ska få en fullständigt klar bild över hur allt samverkar. Det går inte att skilja det ena från det andra. Det osynliga är betydligt kraftfullare än det synliga. Det synliga skulle inte finnas om inte det osynliga fanns. Det är tillsammans med en större kraft i universum som allt manifesterar sig på det sätt som det gör idag. Det är i samarbete med denna kraft som ni växer i er medvetenhet. Ni får dock inte glömma att ni har en fri vilja, en vilja att gå i den takt som ni själva väljer att gå. Vill ni stå kvar där ni är, så har ni möjlighet att göra det, och vill ni avancera och kliva upp ett steg så kan ni göra det. Det sista kan dock ge er utmaningar, för att ni ska kunna nå den medvetenhet som ni önskar.

I dagens samhälle är det många som har valt lite fler utmaningar då de vill höja sin medvetenhet i takt med Jordens eftersom Jorden nu själv har valt att stiga upp i en högre sfär av ljus. Det har hela tiden pågått en utveckling på Jorden, den har gått från mörker till ljus även om det på vissa platser och tidsepoker har varit mer ljust med en klarare medvetenhet. Den stora skillnaden är nu att hela Jorden ska bli ljus med en klarare medvetenhet, tillsammans med allt och alla som just nu livnär sig på den. Hela Jorden ska i sin helhet stiga in i en högre sfär av ljus och hon tar allt och alla med sig som vill stiga upp med henne. Det är en fröjdens och glädjens tid, universum väntar spänt på att få välkomna Jorden in i ljuset igen.

Det är det här ögonblicket som ni arbetar för, kära Jordbor, det är det här målet som är ert stora mål idag. Det lilla målet är att ni ökar er egen medvetenhet så att den ligger i linje med Moder Jords, på det att ni kan bli den hjälpare till Jorden, som det nu är meningen att ni ska vara. Ni kan inte hoppa över steget var det gäller er själva, ni måste följa er egen källa, för att kunna följa med i Jordens nu lite turbulenta utveckling.

Kära Jordbor, lyssna till er själ och följ den ledning som finns inom er. Ta tid att söka, ta tid att finna er inre skatt av kärlek och visdom. Den finns där, den väntar på er, ni har alla en uppgift att fylla under den hektiska tid som Jorden nu befinner sig i.

Var visa, var kloka och följ er inre ledning i första hand och låt allt annat komma i andra hand, det är viktigt nu. Vi stärker er inre intuition och manar er framåt för att ni ska kunna nå de mål som ni en gång har beslutat er för att nå. Tiden är nu, mina kära vänner, det finns ingen annan tid än nu. Stanna upp idag och lyssna … låt lyssnandets konst bli ert stora mål idag. Det stora ljuset och den stora kärleken väntar på er bakom den dörren. Den lyhörde kan utan ansträngning öppna den bit för bit. Med en öppen dörr är du en fullgod tjänare för ljuset och den jord som du älskar.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...