Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson med VIDEO, 29 april, 2018

 

 

Evigheternas väktare 2.

Evigheternas väktare välkomnar er att följa med på ytterligare en resa i ert inre. Du ska få bekanta dig med kunskapen om ett troskyldigt tema….. Det ingen har yppat tills nu, tänker jag nu yppa för alla. Mitt blod och min kropp, har hyllats och aktats genom tiderna. Egentligen är det inget annat än självklarheter, där talande symboler fått skapa uppfattningar om mitt liv, att förhålla sig till. Det viktigaste som jag vill visa idag, är att mitt liv och min död, talar om kunskapen om evigheternas källor. Och hur den kunskapen, leder till ett gudomligt växande och varande. Det är dags att börja.

Låt dina fötter vila mot Moder jord. Be om en dusch av det högsta ljuset ifrån evigheternas evighet. Låt ljuset skölja genom dig, och utanpå dig. Känn hur du släpper allt tungt energiskräp till marken. Dina rötter letar sig nu ner i Jorden, och du möter din Moder jord och Moder vatten. Ditt klägg blir god näring till jorden. Allt är i sin ordning.

Det kan vara svårt att släppa taget om klägget, eller energiskräpet som sitter i kroppen. Föreställ dig att du drar ett finmaskigt nät av ljus energi, igenom hela din kropp, uppifrån och ner. Nätet passerar lätt din kropp, men det tunga fastnar i nätet och dras med, hela vägen ner till Moder jord. Där tar hon hand om det. Det fina är att om du har svårt att släppa klägget, erbjuder Moder jord transformation på plats. Känn hur hennes energi stiger upp genom dina ben, och går dig till mötes. Du kan nu låta hennes energi omvandla det tunga där det sitter. Evighetens ljus är alltid lätt, oavsett om den kommer uppifrån eller nerifrån. Du är nu fri, och gåvan du har gett moder jord, ger dig nu lov att be om att få ta emot kraften och livsglädjen ifrån Moder Jord och Moder Vatten.

När du ber om att få ta del av Moder Jords energi, kan du uppleva en lätt svirrande, men också kraftfull energi, stiga uppför dina ben. Om du inte känner något, är det helt i sin ordning. Du står nu stadigt på jorden, och har fått del av kreativ och lustfylld kraft. Du låter fylla dig till bredden, så att energin fortsätter ut genom ditt huvud, och upp till Fader Himmel. Han får nu ta del av kraften från Moder Jord. Du kan också passa på att be änglarna att sprida denna kärleksfulla kraft till personer eller platser som behöver ta del av healing. Ge dig själv en stund att låta Moder Jords kraft strömma genom dig, och upp i etern till en person eller plats som du väljer. När du är klar, tackar du Moder Jord.

När du är klar, och tackat för gåvan, fortsätter du med att föreställa dig den gyllene kronan på huvudet med gröna smaragder. Det är dags att be om en gengåva ifrån Fader Himmel. Det är via kronan på huvudet som du tar emot Fader Himmels energier. Se den smaragdgröna och gyllene energin falla ner via huvudet och ner genom halsen, in i hjärtat, och hela vägen ner genom kroppen och ut till Moder Jord. Fader Himmel tackar Moder Jord, genom dig. DU, blir deras hållande av händer. Det vilar en stilla källa vid dina fötter, och det lyser en livgivande sol ovanför ditt huvud. Det blänker till i källans vatten.

Det som nu händer är att din själ slår ut i blom. Jag har visat dig denna väg tidigare, fram till din själs blomning, i detalj. Det är nu, jag kommer fram till det som har med mitt blod och min kropp att göra. Det är verkligen en ynnest att få tala till er om detta. Människorna på min tid var inte redo för sanningen. Ursäkta mig om jag blir blödig, men det är verkligen en stor glädje och ynnest att äntligen få visa er sanningen. Du erhåller nu en törnekrona, men bara tillfälligt för att du ska förstå, att det handlar om blodet i din panna. Det är mitt blod som erbjuder seende. Mitt blod får dig att äntligen se. Mitt blod får din själ att vakna till liv. Mitt blod ingjuts i dig för att ett gudomligt barn ska födas.

Du är plattformen för det nya livet. Du är kärlet till evighetens vin. Utom alla tvivel har du nu förstått att det vin som ni dricker i kyrkan, är en symbol för mitt blod. Det har ni alltid vetat. Men det är här, som jag har något väsentligt att säga. Det ingjutna blodet tar sig in genom såren i din panna. Du minns törnekronan! Dopet i kyrkan verkställs genom vattnet. Det helgade vattnet döper ett barn in i den kristna kyrkan. Det viktiga jag vill säga här, är att din kropp är ett kärl för både vin och vatten. Din kropp är en plattform för nytt gudomligt liv. Dopet är den händelse som får ett gudomligt barn att födas inom dig. Det är ditt eget inre gudomliga frö, som nu blommar, och  blomman är bädden, eller plattformen för det nya livet. Din egen inre blomma är förutsättningen för nytt liv.

Din inre blomma är förutsättningen, och incitamentet till det gudomliga uppvaknandet. Det är när ditt inre barn har fötts, där i blomman, som din gudomliga själ har vaknat. Men låt oss återgå till mitt blod. Mitt blod är inget mindre än gudomlig nektar, som befriar er ifrån ett sovande tillstånd. Blodet i min panna visar dig vägen. Men det är nektarn som är denna energis essens. Du har en törnekrona i panna, bara för att ta reda på var du ska be om att få ta emot denna livets nektar. Men egentligen behöver du inte be om denna energi. Därför att när din själ blommar, då lockar den till sig den sjätte evighetens budbärare.

De fyra första väktarna har du redan träffat, och bekantat dig med. De har hjälpt dig att ta del av de fyra första evigheternas energier. Därför står din själ nu i blomning. Din längtans blå blomma utgör i sig själv, den femte evigheten. Du hör på namnet, längtans blå blomma, att detta är ett tillstånd av längtande. Talet sex tyder på något som kommer efter fem. Därför är det själens sjätte initiering du längtar efter. Du låter din blommas blad lysa med sin fägring, och därmed lockar du till dig budbäraren ifrån paradiset.

Denna budbärare är en liten blå fågel som kommer med gudomlig nektar, som befruktar din själ. Med törnekronan som vägledning, ser fågeln en bloddroppen i din panna. Ditt blod, är din blommas nektar. Och fågeln vill dricka av din blommas nektar. Den längtande blå blomman insuper ständigt friskt och livgivande vatten ifrån Moder vattens eviga källa. Detta vatten stiger upp genom din kropp och glittrar i din blommas blad. Utan friskt vatten, slokar din blomma och lockar inte till sig några fåglar.

Men du har tillgång till Moder Jords vatten. Din blomma är vacker och tilldragande. Den lilla blå fågeln landar nu på ditt huvud, för att dricka ur din källa. Han lutar sitt huvud ner mot din panna och suger i sig av din själs nektar, genom den lilla droppen blod i din panna. Samtidigt låter han en droppe nektar ifrån paradisträdgården falla ner i din panna och beblanda sig med ditt blod. Mitt eget offer fick en dramatisk ordning, men samtidigt talade mitt offer, om evigt liv på jorden. Det var genom blodet som den gudomliga befruktningen kunde ske.

Väktaren för den sjätte eviga energin, är alltså egentligen en budbärare, från paradiset. Det löfte jag en gång gav er alla, om att mitt rike en gång skulle komma till jorden, är på väg att besannas nu. Det är när ni förstår sanningen bakom mitt offer.

Det är när vatten ifrån moder jord blandas med nektar ifrån den sjätte evigheten, som dopet inom dig sker. Med vin och vatten, skall jag göra er fria. Din själ är befruktad, och nu väntar vi på miraklet. Nu väntar vi på att din själ ska bära frukt. Din frukt blir vad DU är, ett människobarn. Mitt blod ska flyta i detta barns ådror. Dopet handlar om att födas in i ett gudomligt varande. Mitt blod ingjuts i dig med hjälp av lilla fågel blå. Mitt blod är paradisnektarn. Onsdagen är den tredje dagen. Blomman är den tredje dagen. Det är på tredje dagen som jag återuppstår ifrån de döda. Det är genom dig som jag får nytt liv. DU är den tredje dagen. Din själs blomma, är den bädd där jag föds. Du ingjuter hopp i mig… Du ingjuter hopp i mig.

Bädden där jag föds, är din blomma i solarplexus. Det lilla barnet som tar form här, är rosa av vin och vatten. Ditt inre barn är rosa, precis som ett nyfött barn alltid är. Min nya världsliga gestalt ligger där naken och skär, och fryser. Det är dags för nästa steg, och därmed nästa energi. Det nyfödda barnet behöver en dräkt. Tyget till denna dräkt kommer ifrån den sjunde evighetens sfär. Det högsta ljuset är den sjunde energin, som faller ner ifrån ovan. Det vita ljuset faller som en särk, eller mantel runt din kropp, som skydd och som en evig dräkt att växa i. Denna dräkt är min kropp. Men en mantel värmer bara den övre delen av kroppen. För att få en hel kropp föreslår jag att du än en gång tar emot Moder Jords ljusa energi, och drar den upp som en klädnad för dina ben och höfter.

Du har nu tagit emot Kristi blod, och Kristi kropp. Blodet tog du emot via ditt tredje öga i pannan. Den sjätte energin. Det gav dig klarseende, och du började äntligen förstå vad det hela handlar om. Samtidigt tog du emot Moder vattens energi, för att fullborda det heliga dopet. Denna förening mellan sjätte evighetens sfär och moder jord skapade ett nytt varande, i livets barn. Ditt inre gudomliga barn..

Kroppen tog du emot via kronchakrat, från den sjunde evighetens sfär, det högsta ljuset. Samtidigt tog du emot moder jords kristalljusenergi för att göra dräkten hel. Nu har det lilla barnets kropp någonstans att växa. Dräkten fungerar som puppan runt en larv. Det fina med en evig dräkt av ljus, är att den inte hindrar dig ifrån att röra dig och göra det du gör varje dag. Men du ska veta att detta är ett skede av transformation och stilla växande.

Det du gör nu, är att se till att ge barnet rätt näring ifrån Moder jord, Fader himmel och den Kristusinspiration du fått lära dig om idag.

Orden ska göra dig fri. Mina ord ska göra dig fri. Min blick ska få dig att minnas ditt eget klarseende. Du behöver inte längre använda törnekronan för att ta emot gudomlig nektar ifrån paradiset. Du kan föreställa dig den violetta energin strömma in genom ditt tredje öga, för att befria din själ ifrån lidande. Ett lidande som handlar om att du inte har sett klart. Det handlar om att din själ har sovit, eller befunnit sig i dvala. Lidande handlar alltid om okunskap. Ditt lidande handlade alltid om att du inte visste.

Men den lidandebefrielse som jag erbjuder dig här, är mina ord. Dock har jag en gång i tiden låtit min kropp visa vad jag talade om. Det eviga blodet, är källan till gudomlig pånyttfödelse. Det är källan till klarseende och sanning. Det violetta ljuset är sanningens ljus ifrån den sjätte evighetens sfär. Du har vant dig vid vissa sätt att tänka, men det handlar om den violetta flamman, som en del av er valt att kalla den. Du kan kalla den vad du vill, Kristi blod, violetta flamman, lilla fågel blå, eller gudomlig nektar.

Samma gäller för det högsta ljuset som du tar emot via ditt kronchakra. Du kan kalla det Kristi kropp, evigheternas ljus, livets dräkt, dansen i ljuset eller vad du vill. Dansen i ljuset implicerar även moder jord, därför tycker jag detta uttryck är bra.

Dessa båda energier vill jag kalla för Kristusinspiration, eller KI, som är en förkortning. Ordet Ki  betyder livsenergi. Den levande energi som flödar genom allt liv. En del uttalar det Chi.

Du har nu fått lära dig om de fyra första dagarna i skapelseberättelsen. Den första dagen var Moder jords två energier. Den andra dagen var Fader himmels två energier. Fullbordandet av dessa två dagar föranledde den tredje dagen, som var din själs blomning. På den tredje dagen, i blommans blad, uppstod nytt liv med hjälp av Kristusinspiration i det Heliga dopet. På tredje dagen, uppstånden igen. Det lilla barnet i blommans blad, är frukten av detta dop, och utgör den fjärde dagen i skapelseberättelsen.

Och det är här mänskligheten står nu, på väg in i den fjärde dagen av skapelseberättelsen. Vårda ditt inre barn väl. Du kommer kanske att pendla mellan den tredje och fjärde dagen ett tag. Men oroa dig inte. Det är naturligt att inte riktigt våga släppa taget om tredje dagens trygga bädd. Det är dags att växa upp och stå på egna ben. Du blir fri och oberoende av auktoriteter, när detta barn får växa upp. Låt det frodas!

Det fina med kraften ifrån evigheterna är att den flödar lättare och lättare för varje gång du tar emot den. Till slut blir din kropp en motorväg för eviga energier att färdas på. Det är lagen om minsta motståndets lag som gäller.

Dra nu en suck av lättnad, och kom tillbaka till där du sitter eller ligger. Kom tillbaka till här och nu. Ditt medvetande fokuserar på armar och ben, som sakta och försiktigt börjar röra på sig när du är redo. Ta din tid!

Det är dags för mig att tacka för den här gången, och jag uppskattar att du lyssnar så troget och intresserat på min berättelse. Du, är min befrielse. Det är genom dig som jag blir till, och får nytt liv. Så stort tack till dig, för den här gången. Med mina allra ödmjukaste och varmaste hälsningar.

På återseende 😉

Jesus Kristus

Det är nu vi är fria att gå, vår egen väg. Det är nu vi har kraften, att våga se sanningen om oss själva. Det är nu vi skapar våra liv, utifrån en enda enkel regel, som lyder: Så som i himmelen inom, så och på Jorden utom. Det som erbjuds dig är ett svar på vad du har önskat dig. Det som skapas runt omkring dig, är ett svar på hur du har tänkt om dig själv och ditt liv. Det som kommer till dig, är ett svar på det som du vill ha. Därför är den enda regeln, en regel om orsak inom, och verkan utom.

Du gillar kanske också...