Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 3 februari, 2019

Skapelsens första två dagar!

Bind en krans av ljus omkring ditt huvud! Citadellet som din kropp utgör åt din själ, är en kunglig borg. Du är VD för detta palats. Inom dess murar vilar en kunglig, eminent och kyssäkta kung eller drottning. Dra en djup suck av lättnad nu när du inser vem du är. Möt dig själv sittandes på en tron av renaste guld, prydd med gröna och rosa smaragder. Möt dig själv sittandes på en tron av evigheternas ljus. Möt dig själv i en skrud sydd av änglar och keruber. Den skönaste och visaste skrud du kan tänka dig. Vet att det vita ljusets trådar har sytts in i denna dräkt, som besitter all evig visdom som du och dina medmänniskor erhållit under er eminens människans historia. Detta är en saga emanerad ur det verkliga livet. Förstå att denna saga handlar om dig och din kröning. Möjliggör för din kröning, genom att välkomna det gyllene ljusets krona på ditt huvud. Förbered dig att visa världen vem du är. Du är kung eller drottning i det palats du är på väg att bygga åt dig själv. Det är det gyllene ljusets kraft som skall tala klarspråk, och vetenskapen tvivlar inte på detta bygge.

Innan du reser de vackert gyllene väggarna på ditt kungliga palats, behöver du en solid grund att stå på. Moder jord ska förse dig med den rätta jordmånen och den rätta fastheten att bygga på. Lär dig att blanda jord och vatten på rätt sätt, så ska du få den bästa grunden att stå på. Du behöver vårda denna grund, så att den inte spricker för att den blir för torr, och så att den inte blir för blöt så att du sjunker, och ditt vackra slott rasar. Du ska lära dig att förstå vikten av balans i tillvaron. Du ska bygga ditt slott på en stadig grund, som låter vackra blommor florera och pryda din kerubliknande tillvaro. Det är så som det är sagt, den vackra jorden och det livgivande vattnet är grunden för allt liv och alla byggnationer.

Möjliggör för Moder Jord och Moder Vatten att få vara den rätta grunden i ditt liv. Se till att hennes kraft får skapa grund för din tillvaro. Detta är första dagen i skapelseberättelsen, som är av yttersta vikt för att du ska kunna bygga ditt slott, inom vars murar födelsens mirakel sedan ska kunna ske. Du är kung eller drottning i detta slott, och du ska se till att ett kungligt barn föds. Allt är i sin ordning, och det är dags att föreviga sig själv.

Där du står på en stadig grund, som består av Moder Jords och Moder Vattens energier, kommer solida väggar av guld att resas. Detta palats är tronarvingens hem. Ta emot din moders energier. Känn hur hennes kraft vibrerar nerifrån dina ben, och upp till platsen kring ditt bäcken. Detta är ditt fundament. Detta är din stabila grund.

Arbetet fortsätter nu med att visionen riktas uppåt mot din Fader Himmel. Dra en suck av lättnad och inse att den gyllene kronan på ditt huvud ska kröna dig till kung eller drottning. Det är när du kröner dig själv, som ditt palats blir synligt. Det är det gyllene ljuset från vindens och solens energi som bygger väggarna. Omse att Fader Vind och Fader Sols gyllene och gröna energi flätas som en krans runt ditt huvud.

Förgät mig ej! Det är när du skapat en gyllene kruka av guld som den lilla blomman har någonstans att växa. Det är i denna vetenskapens kruka som ditt gudomliga Jag ska födas. Diktera kraven för att detta ska ske! Lyssna till mina ord när jag talar om det verkliga skeendet, den verkliga skapelseberättelsen. Det är nu du ska lyssna ordentligt på mina ord. Du är skapelsen, och du är det som skapas. Det är därför mycket viktigt att dyrgripen som du har i dina händer vårdas väl. Du behöver se till att jorden är fuktig, och att väggarna är solida. Låt din moders och faders energier strömma från nedan och ovan, för att vårda detta kärl.

Du är en gyllene kruka, och ett gyllene palats värdig en kung eller drottning. Du är den gyllene graalen. Inom dig skall flyta heligt blod, i form av gudomlig nektar från paradiset. Det är viktigt att du förstår detta. Du, kära människobarn, är regeln utan undantag. Seså! Upp med hakan nu! Det är dags för din kröning. Du behöver bara blunda och ta emot den gyllene kronan med gröna smaragder på ditt huvud. Låt din Fader Himmel bistå med vind och sol. Skapelseberättelsen fortsätter nu med den andra dagens skapelse. Låt vindens och solens energier flätas samman runt ditt huvud. Låt kraften sprida sig ner genom din kropp, och känn hur ditt slott tar form. Möt dig själv där i hjärtat som den kung eller drottning du är. Sätt dig på tronen av guld, prydd med gröna ädelstenar. Du är äntligen krönt, och den andra dagen är ett faktum.

Dra en suck av lättnad. Det är när du suckar djupt som du öppnar porten till ditt palats. Porten sitter i halsen. Där har du din kungliga kommunikation. Öppna dörren och förmedla kraften som finns i hjärtat. Dra en suck av lättnad när du äntligen insett vem du är. Det gyllene palatset är nu redo för att prydas av vackra blå blommor. Du minns den livgivande jorden under dina fötter. Den ligger nu i en gyllene kruka i ditt palats. Denna kruka är platsen för födelsen av nytt liv. Den kraftfulla solen ser till att det lilla fröet som är din gudomliga själ ska få kraft att växa upp och slå ut sina blad. Du är här och nu, skapad i den andra dagens ljus, från Fader Vind och Fader Sol. Det är välsignat vackert att se dig sittandes på din tron, med en gyllene kruka i ditt knä. Din eviga själ ligger där i, som ett litet frö, och har nu fått näring från Moder Jord och Moder Vatten. Fröet har grott.

Det är när du låter dig krönas av Fader Vind och Fader Sol, som fröet får kraft att växa upp och slå ut sina blå blad. Du har nu skapats i den andra dagens ljus. Du är redo för den tredje dagen! Kungör ditt uppdrag genom att sträcka fram den gyllene krukan, och visa för världen. Den tredje dagen är här när kungörelsen når ända till himmelens paradisträdgård. Du kallar på kolibrin som kommer därifrån, med nektar för att befrukta din själs blomma. Du behöver inte oroa dig för att kungörelsen blir fel. Det är inte en saga om gott eller ont. Det är en skapelseberättelse, som endast kan ske eller inte ske. Det innebär inget ont, ifall den inte sker. Men det drar ut på tiden, att äntligen skapa den nya tiden och den nya människan. Du är den nya människan som är på väg att skapas. Du är den gudomliga människan som skapar en devinsk dimension på Moder Jord. Så ta ditt uppdrag på största allvar. Dra en djup suck av lättnad, och låt oss kröna dig till den du är ämnad att vara. Du är kärleken, du är kraften, du är ljuset, du är fundamentet för allt liv.

Var hälsad, du barn av kungar! Ingen kan längre erbjuda dig något som är mindre än sanningen självt. Du är vägen, sanningen och livet. Du är kunskapens källa. Du är tillblivelsens mirakel. Du kungör kallelsen och uppståndelsen. Lyft din bägare av guld och låt den fyllas av vin. Låt dig befruktas av detta vin, så att nytt liv kan födas.

Tack, från djupet av våra hjärtan!

Dina bundsförvanter från evigheternas evighet, och de kärleksfulla och livgivande keruber och änglar som alltid finns vid er sida.

Du gillar kanske också...