Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 3 februari 2019

Judas Iskariot

3 februari 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas I och jag vill idag hälsa till Jordens folk från alla de varelser som nu befinner sig runt ert solsystem. De är här för att bevittna den stora händelse som nu äger rum på Jorden. Det är inte var dag som det sker en så stor medvetandehöjning i Universum. Medvetandehöjning i sig är alltid en stor händelse och drar till sig lite extra uppmärksamhet, men när ett helt solsystem ska medvetandehöjas, så blir det lite av en ”rymdfest”. 🙂 haha

Ja, det var denna hälsning som jag kom för att göra. De är alla mäkta stolta och glada för det arbete som ni nu utför på Jorden. Det är en stor insats som ni och Moder Jord och alla övriga väsen på Jorden nu gör för att höja medvetandet och bli en del av den ljusa galax som ni tillhör. Det kommer att påverka andra solsystem som befinner sig i en liknande situation som ni gör. Det kan bli lite av en dominoeffekt och det är fantastiskt spännande.

Ja, det är i spännande tider som ni befinner er i och ni följs av många ivriga ögon och öron. Många utvalda guider och kraftdjur finns med er nu, de som bäst kan tjäna era syften. En del familjemedlemmar finns också med i bilden men många av era familjemedlemmar har nu enbart en stöttande roll. Det kan se lite olika ut där. Det är viktigt att ni nu går framåt i er medvetandehöjning och följer den väg som ni har valt att gå. Det är därför era guider väljs utefter det som bäst tjänar er nu.

Det starka ljuset förändrar Jordens medvetenhet och det påverkar även era kroppar så det kan uppstå lite turbulens i systemet. Det kan även kännas tomt och som om ni tappat lite av er energi och kärlek. Så är emellertid inte fallet utan ert känsloliv försöker nu anpassa sig till ett högre medvetande och behöver lite tid för att höja sin nivå av kärlek och ljus. Ta ett steg i taget och vänta in er själva, kära Jordbor. Man kan inte förvandla sin kropp från en dag till en annan utan det går lite i vågor. En stor flodvåg har precis lagt sig och ni upplever nu dess efterdyningar. Ha tillit och tro på att allt ni tidigare vunnit kommer tillbaka och att det ytterligare har stärkts med en högre förståelse och medkänsla i den värld ni lever i. Era gåvor är på väg att öppnas upp och ert arbete på Jorden har nyss börjat. Med det menar jag ert andliga arbete med fokus på det högsta goda för er själva och andra som vistas på samma Jord som ni.

Ja, er mission har precis börjat, kära Jordbor, den som ni kom ner för att utföra på Jorden. Ni kom ner för att vara en del av detta solsystems medvetandehöjning och hålla ljuset i era kroppar. Ni gör ett fantastiskt arbete och vi är alla så stolta och glada över er formidabla insats. Jag vet att ni väntar på många saker, inget är som en väntan då man vet att det ska komma något gott från det. Se det som den förväntan ett barn har inför julafton, eller en annan högtid som ger det där lilla extra av förväntan inför något stort som ska hända.

Vi finns bland Er och vi har samma förväntan som ni.

Lev i ljus och kärlek.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...