Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 3 november, 2019

Kundalini – och vägen till din inre källa av evigt liv.

Temat för den här meditationen är vetenskapen om kundalini. Många är ni som känner en längtan efter att få tillgång till er kundalinikraft. Orden som ni nu ska få lyssna till är egentligen era egna ord, därför att de kommer ur den högsta gudomliga källan av ljus och kärlek, varur ni är sprungna, kära sanningssökare på Jorden. Med en meditation som denna, aktiveras den ursprungliga koden i era själar som kommer att visa sig som en vacker blomma. Därför ber vi dig att för en stund kontemplera över vad som är viktigt i ditt liv. Märk hur du släpper taget om sten och grus när du tänker på vad som verkligen är viktigt i ditt liv. Märk hur allt annat raserar runt omkring dig. Se att endast det viktiga står kvar, i sin gudomliga enkelhet och renhet. Mina kära systrar och bröder på Jorden, det är dags att koda om era själar, så att kundalinikraften kan få vakna på det sätt, och det enda sätt som är möjligt.

Du behöver förstå att för att finna den inre skatten, källornas källa, som kundalini banar väg till, så behöver du låta oss vägleda dig. Skulle du gå den raka vägen, och tvinga dig fram på kundalinins korståg genom världen, vore det samma som att tro att en blomma kan börja blomma, utan att ens ha sett dagens ljus ovan jord. Det är en helt omöjlig uppgift, mina kära bundsförvanter. När du väl har gått den sanna vägen till källornas källa i ditt inre, och manifesterat, och så att säga aktiverat koden, då kan du ta den raka vägen nästa gång. Det är för den trädgårdsintresserade inte svårt att förstå. När du väl har fått en blomma att blomma, då räcker det att tillföra näring och vatten från jorden, för att få se en ännu vackrare blomma.

Hör upp och se hit, kära vänner. Följ mina anvisningar om den sanna vägen till källornas källa i ditt inre. Det är där som det eviga livet uppstår. Det är där som du hittar sanningen om dig själv. Och det är när du hittar denna väg som kundalinikraften får arbeta så som det är tänkt inom dig, och  källornas källa kan aktiveras. Dur och moll är ingen slump i ditt liv. Det är ett val. Du har ett val att låta spela ditt liv i dur eller moll. Hör upp och se hit! Din dursida finns på framsidan av din kropp och mollsidan finns längs ryggraden. Du är lärd att följa kundalinikraften längs ryggraden, från rot till topp. Det är förstås inte helt fel, men du behöver aktivera dursidan i rätt ordning först, för att inte gå under i kampen med att låta matriarkatet tvinga sig upp genom din kropp, och tro att matriarkatet skall kunna bära frukt, innan ditt inre frö ens sett dagens ljus. Ett frö som ligger i jorden, kan aldrig blomma. Du måste låta fröet bli en grodd, växa upp ovan jord och få energirikt solljus. Först då kan moderkraften bära frukt.

Så mina kära systrar och bröder. Låt oss fröjdas av att lära oss bli våra egna trädgårdsmästare. Dur och moll är två sidor av samma mynt. Dur och moll är som dag och natt. Båda behövs för helheten. Men du kommer inte långt om du bara färdas på natten. Det är dags att strö lite ljus över den färdväg som du behöver ta, för att komma in till källornas källa i ditt inre, där ditt inre frö kan bära frukt. Det är där som du kodas om och så att säga skapar ditt nya eviga Jag – Den nya människan som kommer att vara kundalinibärare i sin essens. Mörker och ljus, har inget med gott och ont att göra. Den mörka vägen är bara svårare och mer smärtsam att vandra eftersom du inte ser var du går. Du behöver ljus för att se var du sätter dina fötter, så att du kan ta den rätta vägen till skatten, utan att trampa snett, och utan att forcera fram ett skeende, som du i dagsljus skulle se vara omöjligt.

Må din väg gå dig till mötes, kära bundsförvant på Jorden. Dra några djupa andetag, och känn i kroppen vad som händer när du vandrar den sanna vägen. Förstå att ju fler gånger du vandrar denna väg, desto lättare kommer det att gå. Det beror på att en stig som trampas flera gånger blir bredare och bredare. Det vackra är att när du väl har avtäckt källornas källa i ditt inre, då kan du med lätthet ta den raka vägen dit, både på natten och dagen, och så att säga låta kraften få stiga upp genom hela din kropp, utan omsvep. Dra ännu en suck av lättnad och hörsamma mina ord. Förbered din kropp och själ på att vara en gudomlig trädgård. Säg några ord eller en bön som ligger dig varmt om hjärtat. Bjud in en ängel eller gudomlig entitet som känns helig och nära för dig. Låt dig omslutas av det högsta gudomliga ljuset. Be att detta ljus renar dig från tunga känslor och energier, som får falla ner till jorden som grus och damm. Dra ännu en suck av lättnad när du sen riktar din uppmärksamhet mot Moder jord.

Se för ditt inre hur det växer rötter från dina fötter ner genom lager av jord, lera och sten. Se hur rötterna fortsätter långt in i jordens allra heligaste inre. Se det vackra kristalljusrike som finns där inne. Be Moder jord att hålla dina rötter tryggt. Be att få ta emot av hennes gudomliga näring, hennes kärlek och kreativa kraft. Dra denna näring upp genom dina ben och låt den landa i rotchakrat. Detta är första steget på din vandring.

Vänd åter uppmärksamheten mot dina fötter och Moder Jord. Den här gången ber du om att få ta emot Moder Vattens energi, via dina rötter. Du kan se det heliga kristalljusriket än en gång, och hur det heliga vattnet sipprar runt stenarna och leds upp längs dina rötter, upp genom dina ben. Moder vattens energi landar så i ditt navelchakra. Detta är en levande och lekfull energi, full av känslor och glädje. Du känner nu hur livet inom dig börjar vakna. Med detta andra steg på din vandring, har du befäst fröet inom Moder jord och vattnat det med levande vatten. Nu gror fröet, och väntar så på att få en riktning att växa mot. Det är här det avgörande steget kommer. Det är här som många går fel på sin vandring.

Du kanske tror att det tredje steget på din vandring leder till solarplexus. Men det finns en hake. Hur ska ditt frö kunna transformeras till en blomma i solarplexus utan sol? Det går inte, mina kära systrar och bröder. Du behöver låta Fader himmel göra entré i ditt själsfrös liv först. Detta är en av grundlagarna för allt liv. Det behövs en moder och en fader för att ett barn ska bli till. Det behövs både jord och himmel för att ett frö ska kunna bli en blomma som bär frukt. Så, det tredje steget blir att vända sig mot Fader Sol. Och hur får du solen att lysa på din inre himmel, där i hjärtat? Jo, genom att öppna porten i din hals. Detta har vi pratat om så många gånger. Men vikten av detta skeende är långt underskattat bland er människor. Ni har knappt vetat om det. Men det är också så, att även om ni hört om det, följer ni era gamla lagar så som ni alltid har gjort. Men det är dags att förstå, att ni inte skiljer er från en blomma på ängen. Efter att du planterat ditt frö i jorden och vattnat det med vatten, börjar det gro. Sen behöver grodden vägledning. Vart ska det ta vägen, åt vilket håll ska det växa? Du behöver vara din egen vägvisare här.

Vänd dig så mot Fader Himmel. Möjliggör för din inre sol att börja brinna på din inre himmel i hjärtat, genom att tillföra luft. Luften hör ihop med halschakrat, och kommer in i ditt hjärta via din hals. Se för ditt inre hur du har en gyllene krona på ditt huvud. Styr sen ditt medvetande mot keruber och änglar i himmelen som ansvarar för vindens energi. Du kan vända dig direkt till Wiracocha, solens och vindens gud, men du kan också vända dig till Lyra IA från plejaderna som spelar på sin lyra. Hennes toner färdas genom evigheten och förenas med den gyllene kronan på ditt huvud. Tonerna bär med sig vindens energi, som svirrar ner via din krona till halsen. Känn hur vibrationen låser upp den tunga porten i din hals. Känn hur elden sprutar ut från ditt inre. Du blir som en drake. All den glöd som legat dold i ditt bröst, får nu fritt utlopp. Äntligen får du uttrycka all den kraft som ditt hjärta bär. Du är en gudomlig drake som kan kullkasta tid och rum.

Ormen som ligger och väntar där längst ner i din ryggrad, börjar nu vakna till liv och se hoppfullt hur du börjar skapa en väg för henne att ta plats inom dig, att ge dig den ursprungliga moderns fulla kraft. Men hon bidar ännu sin tid. Låt henne värma sig vid din inre lägereld, och se dig trampa upp resten av vägen. Nu har du öppnat tidlöshetens port i din hals och låtit din inre sol få börja brinna, äntligen. Märker du hur dessa två steg, skedde i ett enda slag. Det viktigaste steget här är att ta emot vindens energi, via kronan på huvudet, ner till halschakrat. Detta öppnande låter dig komma in i hjärtat, och därmed har du också tagit det fjärde steget på din vandring. Du har krönt dig själv till kung eller drottning över detta inre rike. Ditt kungarike har sett dagens ljus, äntligen.

För den kloka, och logiskt tänkande människan, innebär detta fjärde steg, att det femte steget följer. För den kloka, innebär det också att ni förstår att fröet nu kan blomma. Alla fyra elementens energier och chakran är aktiverade. Du har tillfört jord och vatten nerifrån Moder jord, och du har tillfört luft och eld, uppifrån Fader himmel. Livets frö som ligger i solarplexus och väntar på vägledning, känner nu värmen från solen på din inre himmel. Grodden lockas nu fram i ljuset, och kan slå ut sina vackra blå blad. Denna Längtans blå blomma växer direkt ur källornas källa i ditt inre. Denna vackra blå blomma, är källornas källa på jorden. Du är kontaktpunkten mellan himmel och jord. Det som nu händer är att du har aktiverat den kod inom dig som är evigheternas plattform för att skapa en ny människa på jorden. Men många steg kvarstår innan dess. Du behöver förstå att det är din inre skapelse av ditt eviga Jag som kommer att fungera som en vårdkase. Ditt eviga jag kommer att lysa som en fackla i natten för oss som kommer ifrån stjärnorna. Det är när du visar oss vägen, genom att skapa ditt gudomliga Jag, som vi äntligen kan förenas och skapa den nya människan.

Dra inga förhastade slutsatser om detta nu. Förstå att detta inte handlar om artificiell intelligens. Detta har ingenting med artificiella teknik att göra. Detta handlar om ert gudomliga uppvaknande, som kommer att bli den viktigaste, och kanske enda motvikten till er mobila teknik. Det är när du låter skapa dig själv ur det gudomliga ljuset, som du kan stå emot den nya teknikens verkningar. Ditt gudomliga Jag blir osårbart för de nya och möjligtvis skadliga mikrovågorna. Därför uppmanar jag er att inte vänta. Ert andliga arbete är viktigare än någonsin förr.

Åter till vår skapelseberättelse! Ditt frö i solarplexus blommar äntligen, med en vacker blå blomma. Den kallas Längtans blå blomma eftersom den längtar efter gudomlig befruktning. Vi har gått igenom de fem första chakrana, i den ordning som de inledningsvis bör aktiveras. Vi har landat i din inre livets källa, där blomman nu växer. Den gör allt för att locka till sig den lilla blå fågeln från paradiset, som kommer med gudomlig nektar.

Det är i detta skede viktigt att se till att din blomma inte slokar. Du bör alltså vattna blomman med vatten från Moder jord, genom att ta emot vattnets energi till navelchakrat, samtidigt som du vänder blicken mot skyn och tar emot Lilla Fågel Blå som kommer från paradiset med gudomlig nektar för att dricka vatten ur din vackra blommas blad. Fågeln landar på ditt huvud. Han böjer sitt huvud för att dricka ur din källa, och då faller en droppen nektar ner i din panna. Det gudomliga vinet aktiverar ditt tredje öga, och letar sig ner till din blomma som blir befruktad.

Detta sjätte steg på din vandring inbegriper alltså både moder jord och evigheten samtidigt. Den gudomliga nektarn, får din själs blomma att bära frukt. Din frukt är ett människobarn. Livets barn föds så, där i din blommas blad i solarplexus. För den uppmärksamme finns nu ytterligare ett steg kvar, och det är det sjunde som aktiverar kronchakrat. Det sjunde steget tar du genom att låta klä detta barn i det högsta gudomliga ljuset ifrån evigheternas evighet, via kronchakrat, och ifrån Moder jord samtidigt. Låt ljuset falla runt din kropp ifrån ovan och ifrån nedan. Denna eviga dräkt är som ett skydd för ditt nyfödda barn, och det ger barnet en klädnad att växa i. Inne i denna dräkt kan du nu vårda ditt barn, och ge det näring från Moder jord, Moder vatten, Fader vind och Fader sol varje dag. Så att det kan växa sig stort och starkt. Tills det fyller ut hela din kropp.

Det sjätte och sjunde steget på din vandring, eller den sjätte och sjunde energin som du tillför din kreation, ditt gudomliga Jag, brukar vi kalla KI-gehör. KI är livsenergi. Nektarn fyller ditt inre och låter befrukta dig med gudomlig nektar. Ljuset omsluter dig och skyddar dig med gudomligt och evigt ljus. De fyra elementens energi, är själva grunden för allt liv. Och dessa fyra element skapar plattformen i solarplexus för den gudomliga befruktningen att ske. Väl omsluten av det högsta ljuset, börjar så en period av växande. Det är också här som kundaliniormen nere vid din svanskota kan börja resa sig upp, i takt med att ditt inre barn växer sig stor och stark, gör ormen det samma. Det finns nu ingen tvekan om att vägen är upptrampad, fri och ren. Hjärtats rike är välrenommerat, och alla dörrar är lätta att öppna. Ske din vilja, så som i himmelen inom, så och på jorden utom. Du är kommunikationens källa, och livets uppståndelse på jorden. Förebåda en ny tid genom att låta dig själv bli den du är ämnad att vara, ett livets barn och gudomlig skapare av liv. Du är det som skapas, och du är den som skapar. Du är trädgårdsmästaren och du är trädgården. Du är Allt som är.

Dra så en djup suck av lättnad, och se din nya gudomliga uppenbarelse. Lyft ditt inre barn till din barm, och låt de ljusa kläderna få värma dess rosa lilla kropp. Dra en suck av lättnad och se hur det blir större och större för varje dag, i din omvårdnad, omsluten av det högsta ljuset. Tacka de ljusvarelser, guider, Moder jord, Fader himmel, änglar som du välkomnat för att hjälpa dig. Tacka dem, från djupet av era hjärtan. Och jag tackar er alla från djupet av mitt hjärta för att ni vill förstå och lära er, denna er vandring på jorden, som är en skapelseberättelse utan dess like. Det är en stor ära att få tala med er alla, och låta er vandra tillsammans med oss i skapelseberättelsens kärleksfulla land.

Maria Magdalena

Till er tjänst.

Du gillar kanske också...