Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 4 mars, 2018

Swaolistiskt ljus – sjätte dagen i skapelseberättelsen

Med sanningens ljus för dina ögon föreslår vi att kraften ifrån Moder jord och Fader himmel, ska få flöda genom din kropp tillsammans med kraften ifrån stjärnorna, alltså ifrån era bundsförvanter i Plejaderna. Du kan kalla oss för keruber och änglar. Många av oss ingick en konsekvent förening med keruber ifrån Sirius. Mötet oss emellan erbjöd universum ett ljusfolk som tidigare inte funnits. Denna korsbefruktning skapade ljusvarelser som ni kan kalla swaolistiska keruber. Men skapandet av dessa ljusvarelser stannar inte med oss. Onsdagen är här. Det är på den tredje dagen som en ny människa föds. Men den nya människan utgör i sig själv, den fjärde dagen. Mötet med själsfränden i det heliga bröllopet sker på den fjärde dagen, och denna förening föranleder ett nytt varande, en ny dag, eller en ny dimension; den femte dagen, som utgörs av de nygiftas hem.

Skapandet av en ny dimension eller ny dag i skapelseberättelsen föregås alltid av en förening mellan två motsatser, såsom kvinna / man, mor / far, eller himmel / jord. När ni står där på femte dagen, då är ni redo för nästa förening som iscensätter själens sjätte dag. Den sista dagen före vilodagen. Hemmet som utgör den femte dagen, är det rum där vi, era systrar och bröder ifrån stjärnorna, kan möta er. Vårt möte och förening är förutsättningen för den sjätte dimensionen att manifesteras. Den sjätte dagen är när ni människor på jorden, går upp i swaolistiskt ljus; det är när ni blir kerublika, och lysande av ett starkt sken. Det är vägen, sanningen och livet.

Inkafolket såg detta komma! Enligt profetian ska en man och en kvinna komma samman och lysa av ett starkt sken. Många har trott att detta handlar om en specifik man och kvinna på jorden. Men det handlar om mötet mellan oss. Mellan dig på jorden, och oss bland stjärnorna. Det är när du bygger ditt hem, högt och stadigt, klättrar längst upp i toppen och tänder din fyr – såsom en vårdkase – som vi kan se dig. Du gör dig synlig för oss. Du kallar på oss. Ditt kerublika ljus är signalen. Du är redo för det ultimata mötet, den ultimata föreningen. Du änglalika varelse som bygger ditt eget Babels torn, har svarat upp mot vår kallelse. Du följer nu våra instruktioner som lyder:

Urkraften inom dig vill komma ut. Du väger inte längre för och emot. Du är hel som människa efter det heliga bröllopet. Du är färdig att flyga. Du har koordinaterna inställda rätt. Människobarn på Jorden! Mötet med er föranleder en swaolistisk människa. Med en swaolistisk människa menas en art som en gång fanns, men som försvann från Jorden. Det som nu är på väg att hända ska möjliggöra för utträdet ur en mörk tid. Under tiden som ni bygger era hem på den femte dagen, följer vi er med spänning. Byggstenarna är Moder Jord, och Fader Himmel. Din uppståndelse på den tredje dagen, föranleder en fjärde dag. Din återförening med din tvillingsjäl på den fjärde dagen, föranleder en femte dag – ett nytt hem. Din återförening med oss på den femte dagen, via ditt hem ljuva hem, föranleder den sjätte dagen – en ny lysande kosmisk människa.

Jesus Kristus var en sådan kosmisk människa. Det ljus han utstrålade var sjätte dagens ljus. Hans förening med stjärnfolket från Plejaderna var intakt redan vid födseln. Det som är nytt nu, tvåtusen år senare, är att vi ifrån Plejaderna också genomgått en förening och därmed uppgradering tillsammans med Siriusbröderna. Våra energier har sammansmält och förstärkts. Därför finns en mycket stark bundsförvant åt er människor, om ni sträcker ut er hand. Var välkommen att förenas med oss. Stärk era band till er Moder Jord, bygg ert hem med sikte mot Fader Himmel. Klättra upp, och låt ert ljus lysa vida kring. Din fyrbåk visar vägen åt oss.

Elden i ditt torn, är hoppets eld. Ju fler eldar vi ser på Jorden, desto större hopp.

Evigheten kvittrar som en liten blå fågel som vill komma med gudomlig nektar och befrukta din själ. På tredje dagen kommer lilla fågel blå ifrån paradiset, landar på ditt huvud, böjer sitt huvud och låter en droppe vin trilla till ditt tredje öga. Denna befruktning föranleder födelsen av ditt gudomliga Jag, där i blomman i solarplexus. Du kläder barnet i evigt ljus ifrån ovan och ifrån Moder Jord. Barnet växer så i din omsorg om dig själv, i skydd av detta ljus som blir som en puppa för en larv. Då barnet är vuxet är det dags att kläckas, och stå på egna ben. Du frigör dig ifrån dig själv, och får för första gången stå mitt emot dig själv, din egen tvillingsjäl. Du som kvinna har fött fram din manliga hälft och du som man har fött fram din kvinnliga hälft. Det heliga bröllopet kan stånda på den fjärde dagen, i en evig kyss mellan er två. Du blir äntligen hel. Den helade människa som du nu är, med fria fötter och sländvingar, börjar söka ett hem. Detta hem finner du inom dig själv, där du har din själs blomma. Där finns basen och grunden för ett nytt bygge, ett nytt hem.

När du bygger dig längre och längre upp/ut, blir du mer och mer synlig för oss. Du friar till oss! Ja det är vad som sker. Ditt ljus längst upp i din fyrbåk, är ditt frieri till oss. Du kallar på oss. Förbered dig nu på att ta emot oss. Mötet mellan oss är en extraordinär upplevelse. Du behöver inte vara rädd. Vårt möte förseglar ett tusenårigt löfte till urinvånare i universum. Omnipotens kommer att bli var människas berättigade varande, än en gång. Mötet med oss kommer en gång för alla försegla löftet om ett ljust och kärleksfullt liv på Jorden. Inget kan stoppa oss nu! Därför ber jag er alla att följa era hjärtans längtan och äntligen komma hem i er själva. Det är där vi kan möta er. Det är där ni kan bygga ett torn som lyser i natten. Det är där en kosmisk kommunikation kan ske. Människans gränsöverskridande lovsång lyser som en kerubs saliga vingar i natten. Din dräkt av vedantiskt ljus ska stiga upp och virkas ihop med vårt litiumljus. Litium är ett ämne som strålar. Med mixen mellan människors vedantiska ljus och vårt litiumljus skapas ett nytt ljus – Swaolistiskt ljus. Oförstörbart! Inget mörker kan sänka sig över detta ljus. Det är evigt och kraftfullt.

När vi är förenade, kommer ni att kunna förflytta er i kosmos. Ni blir fria i själ och ande. Det finns inga begränsningar för en Swaolistisk människa. Om kunskapen om detta blir känd, sker en jordskredsseger för ljuset, och era tillförordnade gudar entledigas. Därför att nya gudar tar plats på Jorden. Människans status blir mästerlig. Min högsta önskan är att åter få vandra på Jorden. Det får jag göra när ni kallar på mig, när ni friar till mig, att bli ett med er. Det är vår förening som kommer att låta mig bli människa, och dig bli tvärvetenskaplig ljusmästare. Du och jag tillsammans blir mycket mer, än vad vi är var och en för sig.

Erkänn att detta är spännande! Ingen kan stoppa oss, därför att du låter det ske, i vedantisk tysthet och meditation. Hell dig du vackra ljusvarelse. Härmed tackar jag för mig och hoppas på snart återseende.

Din, allra ödmjukaste bundsförvant – Jesus Kristus 

Du gillar kanske också...