Maria Magdalena och Jeshua via grundarna av de Uppstigna Mästarnas Mysterieskola 4 mars 2018

Maria Magdalena och Jeshua via grundarna av de Uppstigna Mästarnas Mysterieskola 4 mars 2018

Maria Magdalena & Jeshua ~ Kärlek till Ditt Sanna Jag

Genom Grundarna av  Ascended Masters Mystery School

 

ATT HITTA SANN KÄRLEK
Del 1

Självkärlek – kärlek till ditt Sanna Jag, Guds Närvaro inom dig, är det snabba spåret till upplysning och nyckeln till att manifestera allt du önskar. Snarare än att vara en del av den gamla tiden som försöker hitta sann hållbar kärlek utanför dig, se inom dig ~ den har väntat på att upptäckas inom dig hela tiden.

Alla problem härrör från brist på kärlek ~ Kärlek till ditt Sanna Jag och att vara i den ständiga eviga föreningen som ger alla dina medfödda förmågor möjlighet att tillsammans med ditt Guds-Jag skapa det liv du vill leva. Självkärlek med stort S är där du hittar Kärlek utan slut.

Begränsad tredjedimensionell kärlek förväntar sig andras kärlek för att göra dig komplett och fylla dig med självförtroende och välbefinnande, vilket möjliggör din framgång och lycka. Detta är den vanliga medberoende berövande kärleken som vi ser praktiseras på jordplanet vid denna tidpunkt vilket leder till missnöje, skada, separation och upplösning i skilsmässa. Den andra personen är inte här för att uppfylla dina behov, den är här för att förverkliga sina egna innerliga önskningar, som kanske eller kanske inte inkluderar dig.

Älskade, när ni ansluter till den största Kärleken i era liv, vilken är vad som alltid finns där för dig som stöder dig dygnet runt, som får ditt hjärta att slå och dina lungor att andas, även om det är det sista du tänker på, och som tar in Livskraften i varje del av din kropp med varje andetag och därigenom upprätthåller ditt liv på jorden, då har du kommit fram till Källan till din egen Sanna, varaktiga Kärlek.

När du medvetet börjar andas in i den Gudomliga Kärleken som är inneboende och evigt närvarande i varje andetag som kommer från ditt eget Sanna Jag, som är ett unikt uttryck för Moder/Fader Gud som är förkroppsligad på jorden, upptäcker du din ständiga eviga källa till Sann Kärlek som alltid är tillgänglig för dig, när som helst på natten eller dagen.

När du kommer i en medveten förening med den här eviga delen av dig, som är ditt Sanna Jag, då kommer du att bli kär i din Källa till Sann Kärlek som alltid är i Enhet med den Gudomliga Skaparen, då kommer du att hitta ett bestående evigt förhållande som kommer att föda och upprätthålla dig på alla nivåer, inspirera och uppmuntra dig till din nästa nivå av upplysning, frid, kärlek och glädje. Detta är Den som aldrig kommer att svika eller lämna dig. Älskade, detta är din eviga, Enda Sanna Kärlek.

Ingen känner dig bättre och vet intimt hur du tänker och känner och dina behov och önskningar och allt som väntar på att förverkligas inom dig. Detta är din för evigt bästa vän, följeslagare och älskare som du har letat efter i hela ditt liv, som inte bara förstår dig, utan vet hur man uppfyller alla dina behov och önskningar och fyller dig med glädje och välbehag bortom dina vildaste drömmar.

För när du kommer in i full förening med denna eviga del av dig, kommer du att uppleva en fullständig sammanslagning av Kärlek och Ljus och Enhet som den härligaste kroppsorgasm i varje cell och atom i din kropp, sinne och ande bortom den mest underbara fysiska älskog som du någonsin har upplevt eller kan ens föreställa dig. Det här är vad ni glädjefullt kan förvänta er. Älskade, när ni först söker himlens rike inom er, då kommer allt annat till er.

Då har ni skapat den varaktiga grunden för att samma kärlek, fred, överflöd och glädje kan komma in i era fysiska planrelationer vilket kommer att ge fysiskt kompanjonskap och hållbar kärlek och glädje eftersom ni frambringar det genom er egen Inre Älskade som alltid finns där och som uppfyller alla era behov. Detta Sanna Jag-förhållande är det som skapar ständig kärlek och glädje, för din Sanna Älskades djupaste önskan är att underlätta för dig att komma ihåg din sanna identitet som ett unikt uttryck för Guds Närvaro i en fysisk kropp och hävda ditt andliga arv för att använda dina Gudomliga gåvor och talanger till att skapa ditt hjärtas djupaste önskan i förening och Enhet med din inre Älskade och till att leva i evig, evig kärlek, frid, glädje och överflöd som förverkligar alla dina behov och dina innersta önskningar.

När du har skapat och närt denna stora Kärlek i ditt Livsförhållande, och upplever att alla dina behov tas om hand inifrån och utstrålar denna stora kärlek, frid, visdom, överflöd och glädje inifrån dig, då kan du sedan genom attraktionslagen dra till dig en annan som också upprätthåller sig med Kärlek, frid, överflöd och glädje i sitt eget Sanna Jag. Då skapar du ett äktenskap, gjort i himlen.

Vi inbjuder dig under denna Säsong av Kärlek när ni firar Alla Hjärtans dag i USA och vid Vattumannens Nymåne och denna stora Solförmörkelse ~ tillkännagivande underbara förändringar och ny början ~ att skapa detta mest magnifika förhållande med din egen sanna Älskade, Ditt Största Jag, vilket är ditt fullt förverkligade unika uttryck för Närvaron av Moder/Fader Gud inom dig. Det kommer att bli början på ditt livs största Kärleksaffär.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...