Ashtar via James McConnell 30 augusti 2020

Ashtar via James McConnell 30 augusti 2020

  

ASHTAR  (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Ashtar. Jag kommer vid den här tiden för att fortsätta att ge er nyheter, ja, men mer och mer erfarenhet, mer och mer kärlek som vi genererar och ger er, våra bröder och systrar.

För som vi har sagt många gånger är vi alla i det här tillsammans. Som ert talesätt mer och mer nu går över hela världen, ”dit vi går en, går vi alla.” Det är inte ett Jordiskt talesätt, det är ett galaktiskt talesätt som kommer till er från långt utanför er planet. Vi har gett detta till er. För vi går alla tillsammans igenom detta.

Ja, ni är Stövlarna på Marken. Det är ni som måste hantera de känslomässiga påfrestningarna, den stress som uppstår när denna stora uppdelning inträffar, som naturligtvis leder till det Stora Uppvaknandet som är i process just nu i dessa ögonblick.

Allt går enligt plan, den stora plan som universum, Förste Skaparen, har upprättat här, och som ni alla är en del av. Ni blir en större och större del av denna plan när ni fortsätter att tro på er själva, när ni fortsätter att ta emot den vägledning som vi ger er, för att ta den vägledningen djupt inuti er och börja uttrycka den utanför er själva när ni börjar mer och mer lämna känslan av att bara vara Ljusarbetare till att vara Ljuskrigare, de som går framåt och sprider Ljuset varhelst ni kan, varhelst det behövs.

Det är ert uppdrag just nu som grupp, att sprida ljuset var och när, och hur ni än kan. Det är inte längre så att ni ska luta er tillbaka och se världen utvecklas runt omkring er. Men snarare ska ni nu flytta ut och få er själva att utvecklas runt om i världen. Det är en stor skillnad på det. Att sprida Ljuset, och inte bara att hålla och förankra Ljuset. Att dela det. Att vara det. Att vara exemplet, det ideal som andra kan se upp till och titta mot, för att veta och förstå vägen.

Precis som Yeshua, när han vandrade på Jorden, han spred ljuset var och när och hur han kunde. Han vek inte från sitt uppdrag. Han var inte bara en ljusarbetare som förankrade ljuset. Utan han delade det. Han blev det varhelst han kunde. Och han undervisade när och var han kunde. Han lärde ut det uppdrag som han var där för.

Precis som ni är här för att lära ut det uppdrag ni är här för, både individuellt och som grupp. Och det är ett stort uppdrag som ni alla är en del av. För ni förstår, ja, ni är Stövlarna på Marken. Men ni är alla en del av Alliansen också, alla ni.

Var och en av er har en roll att spela inom Alliansen, inom motståndet. Och det är viktigt nu för er mer och mer att sätta upp det motståndet, att inte kapitulera, att inte gå med bara för att andra har sagt till dig att göra det. Det är upp till dig att vara det idealet, att visa att du inte kapitulerar. Att du inte går tyst in i natten. Att du skall sprida Ljuset. Det är ditt uppdrag. Ge inte efter. Säg alltid inom dig själv, ”Det räcker nu! Och jag kommer inte att ge upp, jag kommer inte att följa efter bara för att någon någonstans säger ”bär maskerna, tänk på ditt avstånd till en annan.” ”Gå inte med på det.

Visa andra ditt Ljus när ni tar bort maskerna, när du istället för att finna dig själv åtskild från andra, finner dig själv tillsammans med andra, tryck händerna, krama varandra.

Märkte ni inte när ni alla träffades vid er sista Advance, all den samhörighet som ni hade och visade? Ingen av er blev smittad med viruset. Ingen av er var den som skulle ta in det. Ingen av er fick det. För det var inte så det var tänkt.

Ni är tänkta att visa vägen, att vara exemplet. Återigen, för att vara den förebilden. Så gör det nu varje ögonblick i era liv när ni tränar er att vara i ett neutralt tillstånd med all galenskap som finns runt er. Var det lysande ljuset, det lysande exemplet för andra att följa, den fyren som når ut till andra, så att de nu kan komma ut ur sina mörka utrymmen och nå ut till det Ljus som ni delar med dem. Var den Fyren. Var det Ljuset. För ni vet aldrig vem eller när det Ljuset kommer att lysa över en annan och hjälpa till att väcka upp den personen i det ögonblicket.

Jag är Ashtar, och jag lämnar er nu i fred och kärlek och enhet. När ni kommer att fortsätta sträcka er ut och dela med varandra och med alla era bröder och systrar, och veta att vi är så nära nu att komma till er, att vara där med er på ett fysiskt sätt, inte så mycket i er tredje dimensionella nivå, men vid den högre fjärde dimensionen.

När ni stiger upp kommer vi ner för att möta er och vara där i ett fysiskt uttryck med er. Och det är mycket närmare än många av er kan föreställa sig just nu. Och de olika tillkännagivanden som har talats om av Saint Germain och andra är också väldigt, väldigt nära nu, igen mycket närmare än ni kan föreställa er vid denna punkt. ”Omedelbart Förestående” skulle vara ert ord att använda nu.

Må Fred och kärlek vara med er alla. Jag är Ashtar.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...